NGF handicap bewijs

Eén handicapsysteem voor de hele wereld

19 april 2017 Redactie GOLF.NL
De R&A en de USGA gaan samen met verschillende handicapautoriteiten één handicapsysteem voor de hele wereld ontwikkelen. Het doel is niet alleen dat handicaps van spelers over de hele wereld beter te vergelijken zijn, er wordt ook gestreefd naar een systeem dat makkelijk te begrijpen is waardoor de golfsport minder drempels krijgt.

Volgens de regelautoriteiten USGA en R&A zijn er meer dan 15 miljoen golfers in 80 landen met een golfhandicap. De handicap is een cijfer dat de speelsterkte van een speler aangeeft - de potentiële speelsterkte om precies te zijn. 

Maar er zijn op dit moment zes verschillende handicapsystemen waardoor de handicap van een Nederlander bijvoorbeeld niet helemaal te vergelijken is met die van een Amerikaan. Het doel is om één handicapsysteem te ontwikkelen zodat de handicap van spelers wereldwijd wel vergelijkbaar zijn. 

Om dit te bereiken worden de huidige handicapsystemen onder de loep genomen; dat is het systeem van de European Golf Association (EGA) waarmee wij in Nederland werken en de systemen van Golf Australia, de Council of National Golf Unions (CONGU) in Groot-Brittannië en Ierland, de South African Golf Association (SAGA), de Argentine Golf Association (AAG) en de United States Golf Association (USGA). Golforganisaties van over de hele wereld worden betrokken bij het ontwikkelen van één nieuw systeem. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende golfculturen die bestaan en de meest voorkomende spelvormen. Ook wordt gekeken naar zaken die gerelateerd zijn aan handicapping, zoals course rating en de verwerking en administratie van handicaps. Course rating is de term die gebruikt wordt voor het bepalen van de moeilijkheid van een golfbaan. Daaruit vloeit voort hoeveel handicapslagen een speler meekrijgt bij het spelen van een ronde.

De R&A en USGA hebben en commissie gevormd met daarin vertegenwoordigers van alle handicaporganisaties en van de Japan Golf Association en Golf Canada. Deze commissie zal later dit jaar een nieuw handicapsysteem voorstellen.

Motivatie

Waarom één systeem? Martin Slumbers, de baas van de R&A: 'We maken ons al enige tijd zorgen dat veel golfers het handicaplandschap ingewikkeld vinden en teleurgesteld kunnen raken als de toepassing niet altijd overal in de wereld op dezelfde manier wordt gedaan. We werken nauw samen met de bestaande handicapautoriteiten om van hun inzichten te profiteren bij het maken van een nieuw systeem dat makkelijk te begrijpen is en consequent in de hele wereld toegepast kan worden. Wij stellen hun steun voor dit initiatief erg op prijs.' 

Mike Davis, de baas van de USGA, voegt toe: 'Een prachtig aspect van golf dat onze sport onderscheidt van andere is de mogelijkheid dat spelers van verschillend spelniveau dankzij handicapping op een eerlijke basis kunnen spelen. Met één wereldwijd systeem zullen course ratings van golfbanen overal in de wereld op dezelfde manier uitgevoerd worden en zullen handicaps overal in de wereld op dezelfde manier berekend worden. Het weghalen van grenzen of drempels zodat iedereen gemakkelijker kan samenspelen, dat is geweldig voor het spel en voor golfers waar dan ook.'

Reactie EGA en NGF

Jean-Marc Mommer, de voorzitter van de EGA (Europese Golf Associatie): ' We kijken er naar uit om onze kennis, expertise en ervaring bij te dragen in de samenwerking met de R&A, USGA en de andere handicapautoriteiten bij de uitvoering van deze zeer de moeite lonende taak om de golfwereld onder te brengen in één handicapsysteem.' De EGA telt 47 nationale federaties waaronder de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF).

'Het is een mooie ontwikkeling dat de R&A en USGA werken aan een systeem dat wereldwijd zal gelden', zegt NGF-bestuurslid Jan Ede Kuipers. 'Naast de vernieuwing van de golfregels is het goed dat er gekeken wordt naar een aanpassing van het handicapsysteem dat rekening houdt met verschillende golfculturen. Wij zijn blij dat ze kijken naar een systeem dat begrijpelijk en toegankelijk is voor de golfers. De komende tijd zullen wij deze ontwikkeling volgen. Wij zijn betrokken bij de EGA en zullen onze wensen uitdragen naar de betrokken partijen.' 

Achtergrond

Er wordt al decennia gepraat over één handicapsysteem voor de hele wereld. De USGA (United States Golf Association) kondigde in 2015 al aan dat de organisatie een poging wilde doen om dit voor elkaar te krijgen. Het is de USGA nu gelukt om de verschillende partijen in de golfwereld achter zich te krijgen. De vraag is of het nieuwe handicapsysteem een mix wordt van de beste elementen van alle systemen of dat de USGA de kern van het eigen systeem wil terugzien in het te ontwikkelen wereldsysteem. Het Amerikaanse handicapsysteem wijkt flink af van het Europese. Lees hier een artikel over het Amerikaanse systeem dat vorig jaar op GOLF.NL is verschenen.

De R&A en USGA bereiden ook een regelvereenvoudiging voor om drempels in de golfsport weg te halen en de sport aantrekkelijker te maken. Lees hier meer over de regelmodernisering.

Reacties

Jan Willem per mail:

'Het lijkt mij een prima initiatief om één wereldwijd systeem te maken. Uw slotopmerking dat het er niet zoveel toe doet, als het maar vergelijkbaar is, is mijns inziens deels onjuist.

Een nieuw handicapsysteem zou, om het spel leuk te houden, ook voor relatieve beginners, beter rekening kunnen houden met de slechtere scores. In het huidige systeem zit je eigenlijk altijd tegen je beste score aan. Het is natuurlijk leuk als je score snel omlaag kan door goed te spelen, maar voor de gemiddelde speler is dat frustrerend. Hij speelt daardoor veel minder vaak echt zijn handicap. Ik denk dat daarmee het spel een te grote frustratiefactor heeft, hetgeen op den duur, naast andere problemen, fnuikend is voor de belangstelling.

Ik zou een systeem voorstaan waarin de handicap (meer) een gemiddelde is van een aantal scores over een bepaalde tijd. Dan is het makkelijker en dus leuker om je handicap te spelen.'