PRIVACYREGLEMENT MIJNGOLF.NL APP & WEBSITE

1. Inleiding
De Nederlandse Golf Federatie (‘NGF’) heeft als doel de golfsport in Nederland in de breedste zin van het woord te ontwikkelen en te bevorderen. De NGF is gevestigd aan de Orteliuslaan 1041 in Utrecht.

De NGF neemt de privacy van haar leden serieus. Dit privacyreglement beschrijft welke gegevens verzameld worden bij het gebruik van de website www.golf.nl (‘Website’) en de mobiele app voor Android en iOS (‘App’). Ook wordt in dit reglement het gebruik van cookies op de Website en de App beschreven. Tot slot wordt u geïnformeerd over het gebruik van uw gegevens en hoe u ons kunt contacteren.

2. Verzamelen van gegevens
Als u als gebruiker van de Website en/of de App het registratie proces doorloopt en een account aanmaakt dan worden een of meerdere van de volgende gegevens opgeslagen in een database:

  • Naam, adres en woonplaats
  • Profielfoto en fysieke locatie
  • Leeftijd en geslacht
  • E-mailadres, barcode en NGF-nummer
  • Club-gegevens en score kaarten (bij gebruik van de App)
  • Technische informatie (browser, apparaat, verwijzingssite etc.)

Deze database wordt in opdracht van NGF beheerd door een externe partner (Redhotminute B.V.) en is secuur beveiligd door middel van de laatste technieken. Met deze externe partner is tevens een bewerkersovereenkomst gesloten waarin is opgenomen dat de gegevens enkel kunnen worden gebruikt door de NGF en ten behoeve van de Website en de App. Er worden alleen persoonsgegevens verwerkt door de Website en/of App indien u het registratieproces volledig heeft doorlopen. Door registratie op de Website of App geeft u aan de NGF ondubbelzinnig toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van hieronder beschreven doeleinden (juridisch: artikel 8 sub a Wet Bescherming Persoonsgegevens). Bij het gebruik van de Website of App als ‘gast’ worden geen persoonsgegevens verwerkt indien u hiervoor geen toestemming verleent.

U heeft te allen tijde het recht uw gegevens uit deze database te verwijderen. Dit kan door hiertoe een verzoek te mailen naar app@golf.nl. Al uw persoonsgegevens worden dan verwijderd uit de database van de Website. Verder kunt u uw gegevens te allen tijde inzien of wijzigen door in te loggen op de Website of App.

3. Gebruik van gegevens
Het doel van de App en Website is om op een makkelijke en gebruiksvriendelijke manier golf prestaties bij te houden en te kunnen vergelijken met andere spelers. De in paragraaf 2 genoemde gegevens worden door de NGF onder andere gebruikt om scorekaarten te generen, de handicap van een betreffende speler te berekenen, de golfprestaties van een speler te vergelijken met prestaties van andere spelers (waardoor onder andere rankings kunnen worden gemaakt) en spelers te benaderen via e-mail dan wel direct mailing ten behoeve deze doeleinden dan wel de golfsport in zijn algemeenheid. Ook worden de gegevens (gedeeltelijk) opgenomen in een doorzoekbare database. Gebruikers van de App en Website kunnen op deze wijze andere gebruikers vinden en toevoegen als ‘vriend’. In de App en Website kunt u deze mogelijkheid uitzetten.

4. Cookies
De Website en de App maken gebruik van verschillende categorieën cookies of soortgelijke technieken (A, B, en C).

A. Functioneel: Deze cookies zijn nodig voor de basisfunctionaliteiten van de Website en App en zijn daarom altijd ingeschakeld. Tot deze categorie behoren cookies die ervoor zorgen dat u ingelogd blijft op de Website/App of de inhoud hiervan laden. Voorbeelden hiervan zijn Sitecore DMS cookies en sessie cookies.

B. Prestatie en analyse: Met behulp van deze cookies kan NGF onder andere het gebruik van de Website en App over verschillende apparaten analyseren. Met deze gegevens kan vervolgens de functionaliteit en prestaties van de Website en App verbeterd worden. Deze cookies zijn zo ingesteld dat zij niet of nauwelijks invloed hebben op de privacy van de gebruiker. Voorbeelden hiervan zijn Google Analytics en Sitecore Analytics.

Hotjar: Golf.nl maakt gebruik van Hotjar, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Hotjar Ltd. (“Hotjar”). Hotjar maakt gebruik van cookies om Golf.nl te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de Website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Hotjar opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Hotjar gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de Website gebruikt wordt, rapporten over de Website-activiteit op te stellen voor Golf.nl. en andere diensten aan te bieden met betrekking tot Website-activiteit en internetgebruik. Hotjar mag deze informatie aan derden verschaffen indien Hotjar hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Hotjar verwerken. Hotjar zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Hotjar beschikt.

C. Sociale media: Sociale media cookies bieden de mogelijkheid om een verbinding te maken met een sociale netwerk en informatie van de Website of App te delen, bijvoorbeeld uw persoonlijke golf prestaties. Voorbeelden van sociale media plugins zijn Facebook, Twitter of Instagram. Ook kan er embedded content van bijvoorbeeld Youtube getoond worden. 

Cookies uit de categorieën A en B worden altijd geladen omdat deze technisch noodzakelijk zijn, dan wel niet of nauwelijks impact hebben op uw privacy. Cookies uit de categorie C worden geladen nadat u toestemming heeft gegeven. Uw toestemming kan op verschillende manier verkregen worden. Bijvoorbeeld door nadat u op de homepage van de Website uitkomt, vervolgens verder surft naar andere gedeeltes van de Website (uitgezonderd dit privacyreglement). Uit deze handeling leidt de NGF af dat u instemt met het gebruik van cookies uit de categorie C. Dit heet ‘impliciete’ toestemming. U kunt daarnaast ook expliciet toestemming geven door op ‘akkoord’ te klikken op de cookiebanner die onderaan in beeld verschijnt. Ook als u ingelogd bent bij een sociaal netwerk (bijv. Facebook) wordt toestemming afgeleid voor het gebruik sociale media cookies op de Website. Cookiegebruik in de App uit categorie C vindt alleen plaats als u bent ingelogd in de App.

5. Privacyreglementen derde partijen
Op de Website en App van de NGF worden ook cookies gebruikt van derden partijen (voornamelijk categorie C). In het onderstaande schema een overzicht van de privacyreglement van deze partijen.

Derde partij

Privacyreglement

 

 

Facebook

https://www.facebook.com

Sitecore

http://www.sitecore.net

Twitter

https://twitter.com

Instagram

https://www.instagram.com

6. Wijzigingen van het Privacyreglement
Dit reglement wordt van tijd tot tijd herzien. De laatste wijziging is van maart 2017. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacyreglement te raadplegen.

7. Aansprakelijkheid
De NGF en haar partners hebben met veel zorg en inspanning de Website en App samengesteld. Het gebruik van de Website en App is echter geheel voor eigen rekening en risico. De NGF en/of haar partners zijn niet aansprakelijk voor alle (in)directe schade voortvloeiend uit het gebruik van de Website en/of App.

8. Vragen en commentaar
Al uw vragen of opmerkingen met betrekking tot dit privacyreglement zijn altijd welkom. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar app@golf.nl.

  • Paginadatum 31 maart 2017
  • Auteur Redactie GOLF.NL