PRIVACYREGLEMENT NGF en GOLF.NL en NGFSHOP.NL

GOLF.NL is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (“NGF”). De NGF is de overkoepelende federatie van golfclubs en heeft als doel de golfsport in Nederland in de breedste zin van het woord te ontwikkelen en te bevorderen. De NGF is gevestigd aan de Orteliuslaan 1041, 3528 BE te Utrecht.

GOLF.NL is het online en offline communicatieplatform van de NGF richting golfers. Het platform bestaat uit de website www.golf.nl (de “Website”) en de mobiele app GOLF.NL voor Android en iOS (de “App”). Door middel van dit platform informeert de NGF golfers en biedt zij diverse golf gerelateerde diensten aan.

Op www.ngfshop.nl (de ‘Webshop’) verkoopt de NGF aan consumenten producten (zoals bijvoorbeeld T-shirts).

Dit privacyreglement beschrijft op welke grondslag en voor welk doel jouw gegevens door de NGF worden verzameld en welke gegevens worden verzameld. Tevens wordt in dit reglement het gebruik van cookies en pixel s op de Website, de App en de Webshop beschreven. Tot slot wordt je geïnformeerd over het gebruik van jouw gegevens, jouw rechten en hoe je met ons in contact kunt komen.

1.   NGF als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Wanneer een persoon zich aanmeldt bij een bij de NGF aangesloten golfclub, of op de Website, in de App of in de Webshop, worden de door jou ingevulde persoonsgegevens (mede) beheerd onder verantwoordelijkheid van de NGF. De NGF is, o.a. onder het merk en de naam GOLF.NL en NGF verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens welke door jou, dan wel door jouw golfclub aan de NGF worden verstrekt. Daarbij bepaalt de NGF de doeleinden en de middelen voor de verwerking van de gegevens en is zij verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke vereisten.

Een zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens is voor de NGF van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt de NGF zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals neergelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

2.  Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de AVG mag de NGF alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de zes wettelijk vastgestelde grondslagen geldt. De NGF hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • In het kader van de uitvoering van een overeenkomst, welke tot stand komt door aanmelding bij een aan de NGF gelieerde golfclub, waardoor de NGF jouw gegevens ontvangt ten behoeve van onder andere handicapregistratie, het sluiten van een secundaire aansprakelijkheidsverzekering en het (indirect) vaststellen en innen van contributie.
 • In het kader van toestemming door aanmelding bij de Website dan wel de App.
 • In het kader van de uitvoering van een overeenkomst, welke tot stand komt door het plaatsen van een bestelling in de Webshop voor de aanschaf voor de daarop aangeboden producten.
 • Om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving).
 • In verband met de gerechtvaardigde belangen van de NGF, waarbij de NGF erop let dat de impact op jouw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:
 1. Het maken van studies, modellen, statistieken, trends en ontwikkelingen ter bevordering van de golfsport.
 2. Het verzorgen en verbeteren van de Website en de App, waarbij de NGF door het bezoek aan onze Website dan wel de App jouw (klik-)gedrag kan vaststellen om jou op basis daarvan gerichte informatie te kunnen verstrekken (profiling). De logica die de NGF daarbij gebruikt is dat jouw IP-adres wordt gekoppeld aan jouw handelingen en op basis daarvan worden jouw voorkeuren vastgesteld. Wij vragen steeds vooraf jouw expliciete toestemming hiervoor (zie hieronder bij Website en Cookies).

3.   Doelen van verwerking van de persoonsgegevens

In het kader van het bevorderen van de golfsport heeft de NGF met de persoonsgegevens de volgende doelen vastgesteld:

 • Het faciliteren van de handicapregistratie en handicapberekening.
 • Het sluiten van een secundaire aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de individuele golfer.
 • Het vaststellen en innen van contributie bij de bij de NGF aangesloten golfclubs op basis van het aantal daarbij aangesloten golfers.
 • Het informeren van golfers over allerhande golf-gerelateerde zaken, onder andere via e-mail dan wel direct mailing.
 • Het houden van enquêtes onder golfers ten behoeve van de golfsport.
 • Het bieden van de mogelijkheid aan golfers om op een makkelijke en gebruiksvriendelijke manier golfprestaties bij te houden.
 • Het genereren en verwerken van scorekaarten welke automatisch doorgestuurd worden naar de golfclub welke homecourse is van de betreffende golfer.
 • De golfprestaties van een golfer te vergelijken met prestaties van andere golfers, waardoor onder andere rankings kunnen worden gemaakt.
 • Het verkopen van producten aan consumenten via de Webshop.
 • Een beperkt gedeelte van de gegevens kan worden opgenomen in een doorzoekbare database, waardoor gebruikers van de App en de Website andere gebruikers kunnen vinden en toevoegen als ‘vriend’. Dit is aan jou zelf om dat te bepalen, in de App en de Website kan je deze mogelijkheid aan- en uitzetten.

4.   Welke persoonsgegevens worden vastgelegd?

De NGF streeft ernaar enkel de voor bovengenoemde doeleinden noodzakelijke gegevens van u te registreren. Als u als gebruiker een van onze diensten op de Website, de Webshop dan wel de App het registratieproces doorloopt en een account aanmaakt of aanmeldt voor een nieuwsupdate of (win)actie of gebruik maakt van de Webshop en een bestelling op de Webshop plaatst, dan worden een of meerdere van de volgende gegevens opgeslagen in onze database:

 • Naam, adres, postcode, telefoonnummer (indien van toepassing) en woonplaats
 • Profielfoto (indien van toepassing) en fysieke locatie
 • Leeftijd en geslacht
 • E-mailadres
 • Barcode en NGF-registratienummer
 • Club-gegevens en score kaarten (bij gebruik van de App)
 • Technische informatie (browser, apparaat, verwijzingssite etc.)
 • Betaalinformatie zoals rekeningnummer en tenaamstelling voor het betalen van bestellingen zoals door jou uitgevoerd in de Webshop.

Bij gebruik van de App of de website mijn.golf.nl hebben we jouw e-mailadres en Golf Service Nummer (GSN) nodig om deze (gratis) dienst goed voor jou aan te kunnen bieden. Een GSN krijg je als je lid wordt van een bij de NGF aangesloten golfclub.

Bij het plaatsen van een bestelling en aankoop via de Webshop hebben wij jouw (betaal)gegevens nodig om de bestelling te verwerken en aan jou te verzenden.

Wil je een nieuwsbrief ontvangen of een account aanmaken om berichten op ons forum te plaatsen, dan hebben we in ieder geval een werkend e-mailadres nodig.

Als je wordt gevraagd om je gegevens in te voeren, dan wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om gebruik te kunnen maken van de dienst (en dus moeten worden ingevuld), de overige gegevens zijn daarmee optioneel.

Je hebt te allen tijde het recht jouw accountgegevens van de App, de Webshop dan wel de Website te verwijderen. Dit kan je zelf doen in de instellingen van de app, of door te mailen naar app@golf.nl met vermelding van jouw GSN. Al jouw persoonsgegevens worden dan verwijderd uit de database van de Website, de App en de Webshop (tenzij jouw gegevens nog nodig zijn voor de afhandeling van jouw bestelling op de Webshop). Verder kun je jouw gegevens altijd inzien of wijzigen door in te loggen op de Website of de App.

Het algeheel verwijderen van jouw gegevens uit de centrale database van de NGF kan alleen indien je jouw lidmaatschap bij de golfclub opzegt en deze jouw gegevens in haar bestand heeft verwijderd.

5.   Op de volgende manieren kunnen door de NGF persoonsgegevens worden verzameld:

 • Door jouw aanmelding bij een bij de NGF aangesloten golfclub ontvangen wij automatisch jouw gegevens ten behoeve van de hierboven beschreven doeleinden;
 • Door het aanmaken van een account op de Website of in de App: hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die jij zelf bij de aanmaak van een account aan ons verstrekt; zoals jouw e-mailadres en (gebruikers)naam;
 • Door het aanvragen van producten/diensten via de Website en App (bijvoorbeeld het aanvragen van een nieuwsbrief): hierbij wordt informatie verwerkt die jij zelf via de Website aan ons hebt verstrekt, zoals je e-mailadres;
 • Door gebruik van Website en App: hierbij wordt informatie verwerkt over jouw gebruik van Website en App, zoals de bezochte pagina’s, de advertenties die daarbij zijn vertoond en de advertenties waarop je hebt geklikt. Uit die informatie kunnen wij jouw mogelijke interesses afleiden;
 • Gebruik van de App: hierbij worden persoonsgegevens verwerkt die jij zelf via de App hebt ingevoerd, dan wel informatie waartoe je ons zelf toegang hebt geboden (zoals locatiegegevens).
 • Door gebruik van www.ngfshop.nl en door het plaatsen van een bestelling in de Webshop op www.ngfshop.nl

6.  Website en Cookies

Op de Website, de App en de Webshop worden bezoekersgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de Website, de App en de Webshop te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor jou relevante informatie op de pagina’s die jij bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in jouw interessevelden of speciale golfacties (van adverteerders). Op deze wijze kan onze dienstverlening aan jou verder worden geoptimaliseerd.

Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, de App en de Webshop wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer / telefoon. Een cookie bevat gegevens, zodat jij als bezoeker kan worden herkend, telkens als jij de Website/App/Webshop bezoekt. Het is dan mogelijk om de Website/App/Webshop speciaal op jou in te stellen en maakt het inloggen voor jou eenvoudiger.

Meer specifiek maken de Website, de App en de Webshop gebruik van verschillende categorieën cookies of soortgelijke technieken (A, B, en C).

A. Functioneel: Deze cookies zijn nodig voor de basisfunctionaliteiten van de Website, de App en de Webshop en zijn daarom altijd ingeschakeld. Tot deze categorie behoren cookies die ervoor zorgen dat jij ingelogd blijft op de Website/App/Webshop of de inhoud hiervan laden. Voorbeelden hiervan zijn Sitecore DMS cookies en sessie cookies.

B. Prestatie en analyse: Met behulp van deze cookies kan de NGF onder andere het gebruik van de Website en de App over verschillende apparaten analyseren. Met deze gegevens kan vervolgens de functionaliteit en prestaties van de Website en App verbeterd worden. Deze cookies zijn zo ingesteld dat zij niet of nauwelijks invloed hebben op de privacy van de gebruiker. Voorbeelden hiervan zijn Google Analytics en Sitecore Analytics.

De NGF maakt voor haar Website gebruik van Hotjar, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Hotjar Ltd. (“Hotjar”). Hotjar maakt gebruik van cookies om de NGF te helpen te analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de Website (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Hotjar opgeslagen server in de Verenigde Staten. Hotjar gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de Website gebruikt wordt en om rapporten over Website-activiteit op te stellen voor de NGF. Hotjar mag deze informatie aan derden verschaffen indien Hotjar hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Hotjar verwerken. Hotjar zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Hotjar beschikt.
Voor de App maakt de NGF gebruik van Firebase om analyses te kunnen maken van het gebruik van de app.

C. Social media: Social media cookies & pixel tags bieden de mogelijkheid om een verbinding te maken met een sociale netwerk en informatie van de Website of App te delen, bijvoorbeeld jouw golfprestaties. Voorbeelden van social media plugins zijn Facebook, Twitter of Instagram. Ook kan er embedded content van bijvoorbeeld Youtube getoond worden op de Website of App. 

Cookies uit de categorieën A en B worden altijd geladen omdat deze technisch noodzakelijk zijn, dan wel niet of nauwelijks impact hebben op jouw privacy. Cookies uit de categorie C worden geladen nadat jij toestemming hebt gegeven. Jouw toestemming kan op verschillende manier verkregen worden. Bijvoorbeeld doordat je op de homepage van de Website uitkomt en vervolgens verder surft naar andere gedeeltes van de Website (uitgezonderd dit privacyreglement). Uit deze handeling leidt de NGF af dat je instemt met het gebruik van cookies uit de categorie C. Dit heet ‘impliciete’ toestemming. Je kunt daarnaast ook expliciet toestemming geven door op ‘akkoord’ te klikken op de cookiebanner die onderaan in beeld verschijnt. Cookiegebruik in de App uit categorie C vindt alleen plaats als je bent ingelogd in de App.

Je kunt in je browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website / App. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor jou zijn.

Op de Website, de App en de Webshop tref je een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

7.   Beveiliging van persoonsgegevens

De database en gegevens wordt in opdracht van de NGF beheerd door een externe partner en is secuur beveiligd door middel van de laatste technieken. Met deze externe partner is tevens een volgens de richtlijnen van de AVG opgestelde verwerkersovereenkomst gesloten. De NGF heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

8.  Uitwisseling van persoonsgegevens

De NGF kan jouw (persoons-)gegevens uitwisselen binnen de diverse afdelingen van de NGF, dan wel met een golfclub waar jij lid van bent. De NGF ziet erop toe dat ten aanzien van deze uitwisselingen de Europese normen van de AVG worden toegepast.

Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten de NGF:

Het doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat de NGF persoonsgegevens deelt met andere organisaties. Voor zover er geen sprake is van jouw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen de NGF en deze derde partij waarbij een verwerkersovereenkomst is gesloten die voldoet aan de vereisten van de AVG of wanneer de NGF hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.

Geen commercieel gebruik:

De NGF zal jouw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring, onder meer ter uitvoering van de bestellingen in de Webshop of tenzij met jouw voorafgaande toestemming.

9.  Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het aanmelden bij een golfclub dan wel op de Website, de App en Webshop met jouw persoonsgegevens garandeer jij dat deze juist en volledig zijn. De NGF kan jou bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de Website, de App en/of Webshop of delen ervan ontzeggen.

10.Bewaren van persoonsgegevens

De NGF bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

11.Kinderen jonger dan 16 jaar

Nog geen 16 jaar? Vraag dan je ouders om toestemming om onze producten en diensten te gebruiken. Laat ze dit privacy- en cookiebeleid lezen.

12.Jouw privacyrechten

Jij hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van jouw persoonsgegevens aan te vragen en daarnaast kan je vragen om overdracht van jouw gegevens. Ten slotte kan je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens. Indien de verwerking van jouw gegevens berust op toestemming, dan kan je deze te allen tijde intrekken.

Je kunt een schriftelijke verzoek, dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan:

Koninklijke Nederlandse Golf Federatie h.o.d.n. GOLF.NL

o.v.v. Privacy Zaken

Orteliuslaan 1041 (3528 BE) Utrecht

Je ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. Je bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van jouw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Wil je meer weten over de Wet bescherming persoonsgegevens dan wel de Algemene Verordening Gegevensbescherming welke sinds 25 mei 2018 van kracht zijn? Kijk op wetten.overheid.nl of op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

13. Aansprakelijkheid

De NGF heeft met veel zorg en inspanning de Website, App en Webshop samengesteld. Het gebruik van de Website, App en Webshop is echter geheel voor eigen rekening en risico. De NGF kan niet aansprakelijk worden gesteld (in)directe schade voortvloeiend uit het gebruik van de Website, de App of Webshop.

14.Wijzigingen

De NGF behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Check daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van ons privacybeleid.

15.Vragen

Als je nog vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact op met privacy@ngf.nl.

Laatste update: 16-04-2024

 • Paginadatum 25 mei 2018
 • Auteur Redactie GOLF.NL
}