Golfsport

Hoe wordt een WHS-handicap berekend?

In 2021 is in Nederland het Wereld Handicap Systeem (WHS) ingevoerd. Hoe wordt jouw handicap met het nieuwe systeem berekend?
Beeld: Golfsupport.nl

Beeld: Golfsupport.nl

Gemiddelde van beste 8 van 20 laatste scores

De berekening van een WHS-handicap verschilt van de manier waarop een handicap in het vroegere EGA-systeem werd berekend. Nu het nieuwe handicapsysteem - het Wereld Handicap Systeem - is ingevoerd, heb je een handicap die is gebaseerd op het gemiddelde van de beste 8 van de laatste 20 qualifying scores.

Bij de berekening van het gemiddelde wordt een aantal gegevens gebruikt:

  • Aangepaste bruto score

De waarden waarmee een handicap wordt berekend, zijn in het WHS geen stablefordpunten meer. In het WHS wordt gekeken naar je bruto score tot een maximum van een netto dubbele bogey (de eerste score die geen stablefordpunten meer oplevert). Dat noem je de aangepaste bruto score.

  • Course rating

De course rating geeft de moeilijkheidsgraad van een golfbaan aan. Er wordt gekeken naar het landingsgebied van een bal vanuit het perspectief van twee type golfers: scratch- (hcp 0) en bogeygolfers (hcp 20). Liggen er in die landingsgebieden hindernissen, staan er bomen of maakt de hole een bocht? Of is het landingsgebied gemakkelijk omdat het vlak, breed en kort is gemaaid? Vervolgens wordt gekeken welke moeilijkheden scratch- en bogeygolfers treffen bij hun tweede slag en natuurlijk op en rond de greens. 

  • Slope rating

De slope rating geeft het aantal slagen aan dat een speler extra ontvangt ten opzichte van een scratch speler en geeft daarmee dus de relatieve moeilijkheidsgraad ten opzichte van de scratch speler aan. De course rating zegt in absolute zin meer over de moeilijkheidsgraad van een baan, want hoe hoger de course rating, hoe meer slagen een scratch speler nodig heeft om de baan te spelen.

  • Het dagresultaat (in het Engels: score differential)

Elke keer als je een qualifying score invoert, wordt die score omgezet in een 'dagresultaat' (score differential). Het dagresultaat is je prestatie van die dag omgerekend naar een standaardbaan (een baan met een standaardmoeilijkheid, dat wil zeggen een baan met een slope rating van 113). Je dagresultaat wordt toegevoegd aan je lijst met eerdere resultaten. Vervolgens wordt het gemiddelde bepaald van de beste 8 resultaten van je laatste 20 ronden. Dat getal is je nieuwe handicap.  

Berekening

Bekijk de volgende video voor een uitleg van deze elementen en de berekening van een WHS-handicap.

9-holes-scores

Als een speler 9 holes heeft gespeeld, dan wordt die score omgerekend naar een dagresultaat over 18 holes. (Dit is om te voorkomen dat spelers twee handicaps hebben; '18-holes handicap' en '9-holes handicap'.) Op de niet gespeelde holes zal automatisch jouw ‘expected score’ ingevuld worden. Het ‘verwachte resultaat’ is gebaseerd op jouw handicap, dus de ‘expected score’ van een speler met handicap 54 is anders dan die van een speler met handicap 24.

Hoe lager je handicap, hoe hoger je verwachte resultaat. Het verwachte resultaat wordt opgeteld bij het resultaat over de gespeelde holes. Het is niet te vertalen in een vast aantal stablefordpunten, maar komt ongeveer overeen met 16 tot 17 stablefordpunten over 9 holes, afhankelijk van de handicap van de speler. Lees hier meer over het verwacht resultaat. 

Tot 1 januari 2024 was het anders als je 9 holes qualifying speelde. Tot 2024 werd een 9-holes-score automatisch aangevuld met een aangepaste bruto score om tot 18 holes te komen. Die aangepaste bruto score (een netto par op acht holes en een netto par +1) was gelijk aan 17 stablefordpunten. 

Extra mechanismen

In de video wordt de basis van de handicapberekening uitgelegd maar in de berekening wordt nog een aantal andere automatische mechanismes toegepast: PCC, soft cap & hard cap en exceptionele score.

Kijk voor meer informatie over het Wereld Handicap Systeem op golf.nl/whs. Heb je vragen over je handicap? Neem contact op met d handicapcommissie van je club.
Lees meer over
Handicap