Golfsport

Ken jij de 'etiquette'?

Met "etiquette" worden de gedragsregels in golf bedoeld. Respect voor de baan, de spelers en het spel staan hierbij centraal. Simpel gezegd omvat de etiquette een serie richtlijnen die ervoor zorgt dat andere spelers (en jijzelf) veilig, plezierig en eerlijk kunnen spelen.
Beeld: Getty Images

Beeld: Getty Images

Een belangrijk onderdeel van de golfregels is de etiquette. Het zijn voorschriften die gaan over de veiligheid, het tempo in de baan en hoe je met de baan moet omgaan.

Etiquette is belangrijk om golf veilig en leuk te houden. Eigenlijk komen de etiquette-voorschriften op het volgende neer; houd rekening met andere spelers en de baan en zorg dat er veilig gespeeld wordt zodat iedereen van golf en de baan kan genieten.

In de nieuwe regels per 1 januari 2019 wordt het woord etiquette niet meer gebruikt. Er wordt nu gesproken van "Gedragsregels" en "Normen voor spelersgedrag" (regel 1.2). Deze regel behandelt het gedrag dat van golfer verwacht wordt en zegt het volgende:

  • Van alle spelers wordt verwacht dat zij in de geest van het spel spelen, “The Spirit of the Game”, door:
  • Integer te handelen - bijvoorbeeld door de regels te volgen, alle straffen toe te passen en in alle opzichten eerlijk te zijn tijdens het spel.
  • Rekening te houden met anderen - bijvoorbeeld door vlot door te spelen, de veiligheid van anderen in acht te nemen en een andere speler niet af te leiden bij het spel.
  • Goed voor de baan te zorgen - bijvoorbeeld door plaggen terug te leggen, bunkers aan te harken, pitchmarks te repareren en geen onnodige schade aan de baan te veroorzaken.

Regel 1.2 besluit met deze zin:

Je behoort na te gaan of de Commissie gedragsregels heeft vastgesteld, omdat je een straf zou kunnen oplopen als je je daar niet aan houdt.

Als een golfer niet in de geest van het spel handelt of zich ernstig misdraagt, dan kan de Commissie de speler diskwalificeren. Andere straffen dan diskwalificatie zijn alleen mogelijk als die straffen opgenomen zijn in een Code of Conduct volgens Regel 1.2b.

Bekijk de poster "Veiligheid, zorg en snelheid in de baan" voor de belangrijkste richtlijnen.

Etiquette: veiligheid, zorg en snelheid in de baan

Veiligheid staat voorop

Het is belangrijk dat golfers op een veilige plaats gaan staan als iemand anders slaat. Neem ook de volgende twee regels altijd in acht: 1. Sla nooit als je spelers die voor je lopen, zou kunnen raken. 2. Roep altijd hard ‘FORE’ als een bal de verkeerde kant op gaat richting een andere golfer of toeschouwer, ook als je zelf de bal niet sloeg.

Speeltempo

De nieuwe regels van 2019 zijn gekoppeld aan Ready Golf: adviezen die een prettig speltempo bevorderen. Ready golf betekent onder meer dat je speelt zodra het kan mits het veilig is - ook al is het nog niet jouw beurt. In het algemeen geldt dit:

  • Bereid je slag voor waardoor je klaar bent om te slaan als het veilig is om te slaan. 
  • Zodra het veilig is om te slaan word je geacht om dit in maximaal 40 seconden te doen.
  • Verlaat de green zo snel mogelijk zodat de spelers achter jouw groep naar de green kunnen slaan. Zet je tas van te voren aan de goede kant van de green zodat je na de hole snel naar de volgende tee kunt lopen. 
  • Sla een provisionele bal als je oorspronkelijke bal mogelijk buiten een hindernis verloren is of out of bounds is.
  • Laat spelers achter je altijd door als je te veel afstand verliest op de groep voor je. 
  • Kijk altijd mee naar de ballen van je medespelers, het kan een hoop tijd schelen bij het zoeken.

Zorg voor de baan

Hark bunkers aan na een slag uit het zand, plaats plaggen terug en stamp ze aan, herstel pitchmarks en andere schade aan de green. Laat de vlag nooit vallen op de green maar leg de stok zachtjes neer. Sta niet te dicht bij de hole om schade rondom de cup te voorkomen. Op elke baan staan richtingaanwijzers die aangeven waar je met je kar of buggy mag komen. En als je putt met de vlag in de hole, haal dan daarna op een zorgzame manier de bal uit de hole: met je vingers.

Respect voor medespelers

Golfers worden ook geacht om rekening te houden met anders spelers. Als anderen slaan, maak dan geen lawaai en sta stil. Loop op de green niet door de lijn van een andere speler en zorg er voor dat andere spelers geen last hebben van jouw schaduw. 

Regelexamen

In het golfregelexamen gaan maar liefst tien van de 30 vragen over etiquette. 

Lees op randa.org meer over zorg voor de baan, speltempo en veiligheid

 

 

Voorschriften en tips

Hieronder gaan we nader in op verschillende voorschriften en we geven enkele tips. Er zijn allerlei slimmigheidjes waardoor je een goed tempo houdt en toch goed voorbereid bent op je volgende slag. Dan voel je je niet opgehaast en dat leidt tot beter spel!

Een prettig speltempo

Kies je tee. Kies de kleur tee die past bij je spelniveau (wit, geel, blauw, rood, oranje). Lees hierover meer op de website van de NGF.

Sta klaar. Verlies geen tijd tussen de slagen door, zorg er voor dat je klaar bent om te slaan. Als je bij je bal komt, moet je voorbereiding al grotendeels afgerond zijn (hoe ver is het nog, welke club ga ik slaan?)

Een korte routine. Eenmaal bij de bal, zorg voor een routine waarbij (een oefenswing en) een slag niet langer duurt dan 30 seconden.

Provisionele bal. Speel een provisionele bal als je bal misschien verloren is. 

Vooruitdenken. Zet je tas aan de goede kant van de green zodat je na het uitholen snel naar de volgende tee kunt lopen. 

Aansluiten. Hou aansluiting met de groep voor je, de groep achter je is geen richtlijn. Als je toch een hole afstand verliest op de groep voor je, laat dan de spelers achter je door. Maak met een gebaar duidelijk dat de groep achter je mag slaan.

Meekijken. Kijk altijd mee als je medespelers slaan, dat scheelt een hoop tijd bij het zoeken.

Eerst de green verlaten. Noteer scores pas op de volgende tee.

Volg de borden. Volg richtingaanwijzers in de baan.

Geen afleiding. Zet je telefoon op stil en beantwoord berichten na de ronde. Dat is beter voor je concentratie en je spel en je veroorzaakt geen oponthoud. Je mag bij naderend onweer wel een weer-app raadplegen.

Wees klaar voor je putt. Lees de green al terwijl je de green nadert, van een afstand kun je vaak goed zien hoe de hellingen lopen. Lees je lijn nauwkeuriger terwijl anderen putten. Hiermee bespaar je tijd.

Vlagprocedure. Als alle ballen op de green liggen moet de persoon die het dichtst bij de hole ligt de vlag bewaken of verwijderen. De speler die het eerst uitholet, zet na afloop de vlag terug in de hole.

Veiligheid

Wacht met slaan. Wacht met slaan totdat andere spelers buiten bereik zijn. 

Fore! Als een bal de verkeerde kant op gaat, roep altijd hard ‘fore’. Ook als je niet kunt zien of er spelers zijn op de plek waar je bal naartoe vliegt. Schreeuw hard! Je krijgt heel veel spijt als je geen 'fore' hebt geschreeuwd en jouw bal een andere speler raakt. Golfballen die afdwalen zijn gevaarlijk: ze zijn hard en vliegen snel. In het KLM Open van 2014 werd Fabrizio Zanotti getroffen door een bal van een medespeler. Hij verloor zijn bewustzijn en moest met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht worden. 

Veilig staan. Ga op een veilige plek staan als iemand anders slaat. Een gevorderde speler die met een beginner speelt, moet niet te ver vooruit lopen.

Voorrangsregels. Greenkeepers hebben altijd voorrang, wacht op een teken dat je mag slaan.

Oefenswings. Maak geen oefenswing in de richting van iemand anders. Het gebeurt wel eens dat een clubhoofd losschiet of dat er plaggen of kiezelsteentjes richting een andere speler vliegen ...

Zorg voor de baan

Pitchfork mee. Neem een pitchfork mee en repareer pitchmarks. Kun je jouw pitchmark niet vinden, repareer dan een andere. Een meteen gereopareerde pitchmark herstelt heel snel, een niet gerepareerde pitchmark herstelt niet of heel laat. In het kuiltje zamelt zich vuil op en dat leidt tot meer schimmels op de greens.

Eerst je pitchmark, dan de rest. Maak er een gewoonte van om allereerst je pitchmark te repareren voordat je andere handelingen uitvoert op de green. Als het een gewoonte is geworden, vergeet je het niet meer. Op weg naar je pitchmark kun je de green lezen. 

Divots terugleggen. Leg plaggen terug, ook op de afslagplaats, en stamp ze een beetje aan met je voeten. 

Harken. Hark de bunker aan. (Doe het met enige zorg, bedenk hoe je de bunker zelf zou willen aantreffen.)

Trolleys ver van de green. Loop niet met golfkarren op de voorgreen of tussen de green en bunkers, die gebieden moeten schadevrij blijven omdat er heel veel van gespeeld wordt.

Oefenswings. Sla geen plaggen met een oefenswing.

Sociaal gedrag

Even stil staan. Wees stil en beweeg niet wanneer een andere speler slaat. Zet je telefoon uit of op trillen.

Op de green. Ga niet op iemands puttinglijn staan en houd rekening met je schaduw. Blijf bij de green tot iedereen heeft uitgeholed. 

Meekijken. Kijk mee als een ander slaat, je vindt dan eerder een bal. Help elkaar met zoeken. 

Handschudden. Geef elkaar een hand aan het eind van de ronde.

Lees meer over
Golfregels