Beeld: Koen Suyk
Golfsport

Geen, één of twee strafslagen?

Beeld: Koen Suyk
Het maakt eigenlijk niet uit of je net begonnen bent, een tijdje niet hebt gegolft of regelmatig op de baan staat. Regelkennis zakt vaak weg en soms verwar je regels met elkaar. Zoals wanneer je welk aantal strafslagen krijgt. Daarvoor zijn een paar handige ezelsbruggetjes.

Geen strafslag 

Een vaste regel is dat je geen strafslagen krijgt als je iets wilt ontwijken:

 • wat niet op de baan thuishoort (kunstmatige voorwerpen, losse of vaste obstakels) zoals een schuilhut, een bankje of een waterflesje;
 • wat abnormaal is op de baan zoals een konijnenhol, molshoop of tijdelijk water.

Je krijgt ook geen strafslagen als je je bal beweegt bij het zoeken en wanneer je de etiquetteregels overtreedt, bijvoorbeeld als je vergeet een plag terug te leggen.

 

Eén strafslag

Je krijgt één strafslag wanneer je je uit een lastige situatie wilt kopen. Dit wordt ook wel een buy out stroke genoemd. Bijvoorbeeld als je bal in een hindernis terecht is gekomen of bij een onspeelbare bal.

 

Je krijgt ook één strafslag als je per ongeluk je bal beweegt zonder een slag te maken (behalve bij zoeken).

 

Als je een fout maakt tijdens een procedure, je vergeet bijvoorbeeld je bal te marken als je moet identificeren, krijg je ook één strafslag. 

 

Twee strafslagen

Je krijgt twee strafslagen wanneer je (bewust of onbewust) een regel overtreedt: je doet iets wat niet mag of juist iets niet wat wel zou moeten. Je slaat bijvoorbeeld af van buiten de afslagplaats of je vraagt tijdens een wedstrijd advies aan je medespeler over welke club je moet gebruiken. Je krijgt ook twee strafslagen als je van een verkeerde plaatst speelt.

 

Als je een regel overtreedt waarvoor je in strokeplay twee strafslagen krijgt, dan verlies je bij matchplay de hole. Met als uitzondering regel 6.1b; daarin staat dat als een bal van buiten de afslagplaats wordt gespeeld, je bij strokeplay twee strafslagen krijgt. Bij matchplay volgt in dat geval geen straf en speel je de bal zoals hij ligt. Je tegenstander mag wel de slag laten vervallen en dan moet je alsnog van binnen de afslagplaats spelen.

 

Diskwalificatie

Je wordt gediskwalificeerd als je bewust een ernstige (regel)overtreding maakt of als je een overtreding begaat waardoor je onevenredig voordeel zou hebben (je spreekt bijvoorbeeld met je tegenstander of medespeler af een regel niet toe te passen of een straf niet te tellen).

 

Diskwalificatie volgt ook als je de etiquette ernstig overtreedt door bijvoorbeeld met clubs te gooien of de green te beschadigen uit woede.

 

Meest voorkomend

Je krijgt één strafslag in de volgende situaties:

 • je bal komt buiten de baan (out of bounds); 
 • je bal is verloren (je kunt je bal niet identificeren of vinden);
 • je bal ligt in een hindernis en je wilt de hindernisregel toepassen;
 • je bal verrolt bij het weghalen van een los natuurlijk voorwerp op de fairway of in de rough;
 • je beweegt per ongeluk je eigen bal (behalve bij het zoeken, dan krijg je geen strafslag); 
 • je pakt een bal op om deze te identificeren maar de bal is niet gemarkeerd.

Je krijgt twee strafslagen in de volgende situaties:

 • je hebt per ongeluk je bal bewogen en zonder de bal terug te plaatsen en je slaat de bal (je speelt dan van de verkeerde plaats); 
 • je geeft of vraagt advies aan je medespeler;
 • je haalt zand of losse aarde weg op de fairway of in de rough.
Lees meer over
Golfregels