Golfsport

FAQ: Wereld Handicap Systeem

Op 1 maart 2021 zijn we in Nederland overgegaan op het nieuwe handicapsysteem: het Wereld Handicap Systeem. Op deze pagina hebben we de antwoorden op de meestgestelde vragen over het nieuwe handicapsysteem en jouw nieuwe WHS-handicap gebundeld!

Waar kan ik mijn WHS-handicap zien?

Je kan je WHS-handicap zien in de app GOLF.NL. Als je de app al op je telefoon hebt staan is het belangrijk dat je de laatste versie/update hebt gedownload in de app store (iPhone | Android). Je kan ook inloggen op mijn.golf.nl om je WHS-handicap te zien.  

Mijn WHS-handicap is hoger dan mijn oude handicap, hoe kan dat?

De kans is groot dat je handicap is veranderd. Vooral als je minder dan 20 scores in je record hebt staan, kan het verschil groot zijn. Je huidige WHS-handicap, die je kan zien in de app GOLF.NL, kan je het beste beschouwen als een voorlopige handicap. Pas op 1 maart 2021 worden WHS-handicaps leidend en is de overgang naar het Wereld Handicap Systeem definitief. Tot die tijd kunnen er nog dingen veranderen en kan je huidige WHS-handicap nog behoorlijk afwijken van wat het op 1 maart zal zijn. 

Van spelers met een handicap onder de 5 zal de handicap waarschijnlijk zakken. Bij spelers met een handicap boven de 5 is de kans heel groot dat hun WHS-handicap wat hoger zal zijn. Voor die spelers geldt in het algemeen: hoe hoger hun handicap, hoe meer die zal kunnen stijgen. Het komt vaak voor dat iemand met EGA-handicap 28 een WHS-handicap van 32 krijgt. Dat heeft er vooral mee te maken dat spelers met een lage handicap constanter zijn (en dus niet minder goede scores bij de beste 8 hebben) terwijl hoge handicappers vaak wat wisselvalliger zijn (dus wel minder goede scores bij de beste 8 hebben staan). Met andere woorden: in je oude EGA-handicap wegen een paar goede scores zwaar mee, maar bij de berekening van je nieuwe WHS-handicap (bij de berekening van de WHS-handicap zijn scores vanaf 2016 gebruikt) speelt de spreiding van scores een grotere rol. Ook minder goede dagresultaten tellen mee. Daarom is een WHS-handicap vaak hoger. Neem contact op met de handicapcommissie van je club als je meer vragen hebt over je handicap! 

Wat moet ik doen als mijn WHS-handicap niet klopt?

Heb je de indruk dat er scores ontbreken bij de berekening van jouw WHS-handicap? Neem dan contact op met je handicapcommissie. De commissie kan je vertellen hoe ver de club is met de transitie van EGA-handicaps naar WHS-handicaps. De commissie weet ook of er nog scores van jou ontbreken in de NGF-database.

Meer vragen over jouw WHS-handicap? Neem contact op met de handicapcommissie
van je club!

Kan mijn handicap ook stijgen na een goede ronde?

Het korte antwoord is: ja! Vroeger werd een handicap aangepast op basis van het aantal Stableford-punten dat een speler behaalde. Het aantal Stableford-punten bepaalde of een handicap steeg, daalde of gelijk bleef. Om te beginnen: een handicap is gebaseerd op de beste 8 dagresultaten van de laatste 20 ronden. Dus niet meer op stablefordpunten! Een handicap stijgt of daalt alleen als het nieuwe dagresultaat gaat behoren tot de beste 8 beste dagresultaten van de laatste 20 ronden.

Een handicap wordt nu aangepast op basis van de score die een speler invoert en het dagresultaat dat daaruit voortkomt. Geen zorgen, want het dagresultaat wordt berekend door de computer.Wel belangrijk om te weten is dat een lage score niet altijd een laag dagresultaat oplevert. Dit hangt af van de Course Rating en Slope Rating (de moeilijkheidsgraad) van de baan waarop een speler heeft gespeeld. Zo is het mogelijk dat een hogere score op een moeilijke baan kan resulteren in een lager dagresultaat dan een lagere score op een gemakkelijkere baan.

Het is mogelijk dat de WHS-handicap van een speler na het inleveren van een score verandert, maar het is ook mogelijk dat de WHS-handicap hetzelfde blijft. Een WHS-handicap wordt immers bepaald door het gemiddelde van de beste 8 dagresultaten van de laatste 20 rondes. Dus bij een minder goede ronde zal een handicap waarschijnlijk niet veranderen omdat deze ronde niet tot de beste 8 behoort. Bij een relatief goede ronde wordt een handicapstijging of -daling bepaald door de nieuwe lijst van 20 dagresultaten: het hangt ervan af welk dagresultaat (het '21ste dagresultaat') wegvalt. Er komt een nieuws score bij maar er valt ook een score weg. Als een goede score wegvalt uit de rij met beste 8 dagresultaten, dan kan een handicap stijgen, ook als je een goede ronde speelt.

Omdat de slechtste scores van een speler wegvallen, omdat ze niet meetellen in de WHS-handicapberekening, weerspiegelt een WHS-handicap nog beter het potentieel van een speler dan de EGA-handicap dat vroeger deed. Dat wil zeggen: de WHS-handicap weerspiegelt nog beter de score die een speler zal maken op betere dagen. Hierbij geldt: hoe meer qualifying scores men inlevert, hoe beter de handicap van de speler overeenkomt met zijn of haar golfvaardigheid.

Ik heb een handicap van 36, en toch ben ik gestegen, hoe kan dat? 

In het nieuwe Wereld Handicap Systeem is het niet langer zo dat je niet meer kan stijgen als je een handicap hebt boven de 36. Dit betekent dat als er scores in het systeem staan met resultaten slechter dan handicap 36 deze zwaar kunnen gaan meewegen en dat je er rekening mee moet houden dat je handicap tot 40 of hoger kan stijgen bij de introductie van het WHS.

Zo zijn er spelers die voor 2016 het Golfvaardigheidsbewijs (GVB) hebben gehaald en daarmee op handicap 36 zijn gezet terwijl zij deze handicap niet speelden. Als je de afgelopen jaren wel scores ingevoerd hebt en daarmee niet onder de 36 bent gezakt, is de kans groot dat je handicap flink omhoog zal gaan.

Mijn WHS-handicap is meer dan 5 punten hoger dan mijn oude EGA-handicap; dat kan toch niet vanwege de hard cap?

Jawel, want de hard cap is geen transitiemechanisme. Je WHS-handicap kan dus meer dan 5 punten hoger zijn dan je eind-EGA-handicap.

De hard cap is een mechanisme van het WHS en treedt in werking als de WHS-handicap bij een nieuwe score meer dan 5 punten stijgt én als je 20 of meer scores in je handicapgeschiedenis hebt. Bij de 20ste score bepaalt het systeem voor het eerst een low handicap index (de laagste handicap van de laatste 12 maanden) van een speler. Vervolgens wordt bij elke nieuwe score gekeken of de nieuwe handicap van een speler meer dan 5 punten hoger is dan de laagste handicap over de laatste 12 maanden voorafgaand aan de laatste score.

Als de eerste WHS-handicap van een speler bij de transitie bijvoorbeeld 5,5 punten hoger wordt dan zijn/haar EGA-handicap, dan is dat de uitkomst van de WHS-handicapberekening die is toegepast op de scores van deze speler. Bij de transitie is een stijging van 5,5 punt of meer zeker niet onmogelijk. De stijging kan vooral behoorlijk groot zijn bij spelers die een EGA-handicap van 36 hebben en geregeld scores hebben ingeleverd maar nooit goede scores.

De hard cap wordt overigens al wel met terugwerkende kracht toegepast bij de berekening van de eerste WHS-handicap van een speler mits een speler 20 of meer scores in zijn/haar handicapgeschiedenis heeft. Stel dat een speler met 48 scores op 1 juni 2019 een score heeft ingeleverd die leidde tot een WHS-handicapstijging van 5,2 punten, dan is die handicapstijging op 1 juni 2019 op basis van de hard cap beperkt tot 5,0 punten. Klik hier voor meer informatie.

Hoe kan ik mijn WHS-handicap berekenen of controleren?

Er is geen simpele formule waarmee je je oude EGA-handicap kunt omzetten in een WHS-handicap. In de app GOLF.NL (en in het softwaresysteem van je club) kan je de scores zien waarop je WHS-handicap is gebaseerd. Dit score-overzicht geeft inzicht in hoe je WHS-handicap is berekend en  zo kan je ook checken of je WHS-handicap klopt. Er zijn echter wel een aantal dingen waar je rekening mee moet houden (bron NGF): 

  • Er worden bij de WHS-handicapberekening scores vanaf 2016 gebruikt, ook als een speler in de periode 2016-2020 van club gewisseld is. Alle golfers hebben sinds 2016 een uniek GSN-nummer en hun scores zijn gekoppeld aan dit nummer.
  • De WHS-handicapberekening van een speler begint vanaf de oudste score die beschikbaar is in de database, ongeacht of er 8, 18, 28 of 88 scores in staan, dus de EGA-handicap is in de WHS-overzichten niet relevant. (Idealiter zijn er minstens 20 scores beschikbaar van een speler. Maar bij veel golfers die al heel lang spelen is dat niet het geval en dat geldt ook voor nieuwe spelers.)
  • Bij een speler met meer dan 20 scores in zijn/haar handicap record begint de WHS-handicapberekening dus al voorafgaand aan de laatste 20 scores die zichtbaar zijn in de app. Bij spelers met minder dan 20 scores is een artificiële score toegevoegd als oudste score.
  • Het "narekenen" van een dagresultaat lukt niet als het gedaan wordt op basis van EGA-gegevens. In het WHS-overzicht wordt daarom sinds 14 januari naast de Aangepaste Bruto Score ook de WHS-handicap getoond. Het is belangrijk om te weten dat de WHS-handicap die wordt getoond de handicap is ná afloop van de ronde. Als een speler zijn/haar WHS-handicap gaat narekenen, moet men dus dus de WHS-handicap gebruiken die is berekend na afloop van de voorgaande ronde.
  • In de WHS-handicapberekening wordt een 9-holes score altijd opgeschaald naar een 18-holes score. Hiervoor wordt de course rating, slope rating en par gebruikt van de negen holes die gespeeld zijn.
  • Alleen volledige scores kunnen gebruikt worden voor de WHS-handicapberekening. 
  • Het klopt dat een speler de CBA van wedstrijden niet in zijn/haar WHS-overzicht terugvindt. Bij de berekening van de WHS-handicap worden CBA-gegevens uit het verleden niet verwerkt. Helaas was het niet mogelijk om de CBA-berekening in de transitie naar het WHS mee te nemen. Als dit wel was gebeurd, dan zou de WHS-handicap bij sommige spelers misschien minimaal afwijken van de WHS-handicap die ze nu zien. Het gaat dan om afwijkingen van een paar tienden.
  • Als er 20 of meer scores beschikbaar zijn in iemands handicapgeschiedenis, dan treedt bij de berekening van de WHS-handicap met terugwerkende kracht in sommige gevallen het mechanisme van de "Soft Cap" en "Hard Cap" in werking. Dat betekent: als er 20 of meer scores beschikbaar zijn, dan zal de handicap van een speler in elk geval nooit meer dan vijf punten hoger worden dan zijn/haar laagste handicap in de afgelopen 12 maanden. Let op: de Hard Cap treedt niet in werking als de WHS-handicap meer dan 5 punten hoger is dan de EGA-handicap.
  • Vooral bij spelers met weinig scores en bij golfers die een handicap rond de 36 hebben kan de WHS-handicap veel hoger zijn dan de EGA-handicap.

Klik hier voor meer informatie voor een paar voorbeelden en het berekenen van je WHS-handicap.

Wat betekent 'EXS' en 'ABS' in mijn overzicht van WHS-scores?

'EXS' staat voor Exceptionele score. Bij de berekening van iemands WHS-handicap per 1 maart 2021 wordt het WHS-mechanisme "Exceptionele score" met terugwerkende kracht toegepast. Klik hier voor meer informatie.

'ABS' staat voor  Aangepaste Bruto Score: de totale score in een ronde die wordt gebruikt om je dagresultaat te bepalen; hierbij zijn hoge scores (bijvoorbeeld een 10) en "strepen" voor handicapdoeleinden aangepast in een netto double bogey. Klik hier voor meer informatie.

Een andere term in het overzicht is 'Cap'. In het overzicht staat of er een soft of hard cap is toegepast. Dit zijn mechanismen om ervoor te zorgen dat je handicap niet te snel stijgt. Klik hier voor meer informatie.

Waarom is mijn handicap hoger geworden door de invoering van het WHS? 

De kans is groot dat je handicap omhoog gaat. Als je bij de overgang naar het WHS 9 of meer scores in je handicapgeschiedenis hebt, dan is er minder kans op (flinke) verhogingen van je handicap en is je WHS-handicap een redelijk betrouwbare weergave van je speelsterkte.

Waarom wordt het Wereld Handicap Systeem ingevoerd?

Dit nieuwe handicapsysteem zorgt ervoor dat de handicap van alle golfers - waar ook ter wereld - op dezelfde manier wordt berekend. We spelen al met dezelfde regels en dus is het logisch dat er ook één wereldwijd handicapsysteem komt! Klik hier voor meer informatie.

Hoe wordt een handicap in het WHS berekend? 

Je handicap is het gemiddelde van de beste 8 van je laatste 20 qualifying scores. In de WHS-handicapberekening wordt niet gekeken naar het aantal stablefordpunten dat je behaalt. Bij de WHS-handicapberekening draait het om jouw aangepaste bruto score. Als je een heel hoge score maakt op een hole, of als je bij stableford een streep op een hole noteert, dan vult hey systeem op die hole een netto dubbel bogey in. Dat is de eerste score die geen stablefordpunten meer zou hebben opgeleverd. Het systeem berekent je aangepaste bruto score automatisch.

Stableford blijft gewoon bestaan als spelvorm voor sociale rondjes en voor qualifying ronden en wedstrijden. In een stablefordwedstrijd wordt het klassement nog steeds bepaald door het aantal Stableford-punten van de deelnemers. Maar voor handicapdoeleinden wordt je score in een qualifying stablefordwedstrijd omgezet in een dagresultaat. Klik hier voor meer informatie.

Wat is een dagresultaat?

Als de aangepaste bruto score is berekend, wordt deze omgerekend naar een dagresultaat. Het dagresultaat kun je het beste beschouwen als de handicap die je op die dag hebt gespeeld. Maak je geen zorgen, want dit is iets wat de app GOLF.NL of de website van je club automatisch voor je doet!

Wordt er in het nieuwe systeem rekening gehouden met de moeilijkheidsgraad van een baan?

Ja. Niet elke golfbaan is hetzelfde en daarom wordt in de berekening van het dagresultaat rekening gehouden met de moeilijkheidsgraad van de baan. Voor het verwerken van de moeilijkheidsgraad in je dagresultaat worden de slope rating en course rating gebruikt.

Wordt er  ook rekening gehouden met moeilijke of makkelijke omstandigheden?

Ja. Als een baan op een bepaalde dag door omstandigheden (bijvoorbeeld veel of weinig wind) moeilijk of makkelijk speelde, waardoor er heel hoge of lage scores zijn genoteerd, dan wordt jouw dagresultaat achteraf gecorrigeerd. Dat heet de playing conditions calculation (PCC). De PCC wordt elke nacht automatisch berekend voor elke kleur tee van elke baan. Dat is de reden dat je pas de volgende ochtend je definitieve nieuwe handicap ziet. Klik hier voor meer informatie.

Wat gebeurt er als ik uit vorm ben?

Omdat iedereen wel eens uit vorm is, zijn er mechanismen ingebouwd om ervoor te zorgen dat je handicap niet te snel stijgt. Dit zijn de soft cap en de hard cap. Hiervoor geldt wel de voorwaarde dat jouw handicapgeschiedenis uit minstens 20 scores bestaat.

Als je nieuwe handicap door een slechte score meer dan drie punten hoger uitvalt dan je laagste handicap in de afgelopen 12 maanden (de low handicap index), dan wordt het aantal boven de drie punten gehalveerd. Dit is de soft cap. Voorbeeld: bij een verhoging van 4 punten hoger dan je laagste handicap in de afgelopen 12 maanden wordt de verhoging teruggebracht naar 3,5 punten.

Als de soft cap niet voldoende werkt om een forse handicapstijging af te remmen komt de hard cap in actie. Deze grens houdt in dat je handicap nooit meer dan vijf punten hoger kan worden dan je laagste handicap in de afgelopen twaalf maanden. Klik hier voor meer informatie.

Wat gebeurt er als ik een heel goede ronde speel?

Iedereen verkeert weleens in topvorm, met misschien een heel goed dagresultaat tot gevolg. Denk bijvoorbeeld aan jeugdspelers of beginners die in een korte periode heel snel beter worden. Om hier rekening mee te houden zit er in het WHS een mechanisme waarmee de handicap bij een zeer laag dagresultaat extra wordt verlaagd.
Als je een extreem goede score inlevert, spreken we van een exceptionele score. Hier is sprake van als het dagresultaat minimaal zeven slagen beter is dan je handicap. Als je een exceptionele score inlevert, worden de 20 laatste dagresultaten automatisch met 1 punt (-1) verlaagd. Als je dagresultaat zelfs 10 of meer slagen beter is, dan worden de laatste 20 dagresultaten (inclusief de exceptionele score) met 2 punten (-2) verlaagd. Klik hier voor meer informatie.

Wat gebeurt er als ik minder dan 20 qualifying rondes heb gespeeld?

Als je minder dan 20 dagresultaten hebt, dan wordt je handicap volgens onderstaande tabel berekend:

Aantal dagresultaten (SD) in hcp-overzicht Dagresultaten (SD) die voor hcp-berekening worden gebruikt Aanpassing
1 Dagresultaat -2.0
2 Laagste 1 -2.0
3 Laagste 1 -2.0
4 Laagste 1 -1.0
5 Laagste 1 0
6 Gemiddelde van de laagste 2 -1.0
7 of 8 Gemiddelde van de laagste 2 0
9 tot 11 Gemiddelde van de laagste 3 0
12 tot 14 Gemiddelde van de laagste 4 0
15 of 16 Gemiddelde van de laagste 5 0
17 of 18 Gemiddelde van de laagste 6 0
19 Gemiddelde van de laagste 7 0
20 Gemiddelde van de laagste 8 0

Klik hier voor meer informatie.

Hoe haal ik in het nieuwe handicapsysteem mijn eerste handicap?

De bovenstaande tabel toont ook hoe een WHS-handicap wordt vastgesteld van een beginnende speler die na de invoering van het WHS een eerste score inlevert, daarna een tweede, etc. Klik hier voor meer informatie.

Ik zie een scorekaart staan uit 2016 met als titel 'artificiële score'. Wat is dat?

Deze (fake) score is er door ons ingezet als onderdeel van de overstap naar het Wereld Handicap Systeem. Voor alle spelers waarvoor minder dan 20 scores in de NGF database beschikbaar zijn, wordt automatisch een artificiële score toegevoegd (gedateerd 1 januari 2016). Deze artificiële score is altijd een score die een WHS-handicap oplevert die gelijk is aan de laatste EGA-handicap. Dit doen we om te voorkomen dat met name spelers die alleen resultaten in de database hebben staan die slechter zijn dan hun huidige EGA-handicap, meteen een behoorlijke handicapstijging zouden krijgen. Door het toevoegen van deze ene artificiële ronde wordt de WHS-handicap in elk geval verankerd aan de laatste EGA-handicap. Deze helpt de handicap van een speler te stabiliseren in het geval dat er minder dan 20 scores in de handicapgeschiedenis staan. De kunstmatige transitiescore blijft in de handicapgeschiedenis staan totdat de speler 20 scores ingeleverd heeft. 

Wat gebeurt er als ik een ronde tussen de 9 en 18 holes speel?

In het nieuwe WHS mag je 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 en 17 holes onder bepaalde voorwaarden qualifying spelen. Dit mag als de hole bij het clubhuis een logisch eindpunt is of als je door invallende duisternis, dreigend onweer of een blessure niet verder kunt spelen. Als je minder dan 18 holes speelt, wordt de score automatisch aangevuld tot 18 holes zodat er ook een dagresultaat berekend kan worden. Als je een score inlevert van 9 t/m 13 holes, dan wordt op de eerste niet gespeelde hole automatisch een netto par +1 ingevuld, en op de andere holes een netto par (de score die twee stablefordpunten zou hebben opgeleverd). Als een score wordt ingeleverd van 14 t/m 17 holes, dan zal bij de niet gespeelde holes automatisch altijd een netto par ingevuld worden, ook op de eerste niet gespeelde hole. Als je je score in de app GOLF.NL of op de website van je club invoert, kun je aangeven hoeveel holes je hebt gespeeld en de rest wordt voor je uitgerekend! Klik hier voor meer informatie.

Is er nog steeds een playing handicap en krijg ik slagen mee als ik de baan inga voor een wedstrijd of qualifying ronde?

Ja. Bij een qualifying ronde of qualifying wedstrijd speel je nog steeds met een playing handicap, krijg je nog steeds slagen mee, net als nu. Maar die playing handicap heet in het WHS een course handicap. Deze is te vinden in de handicapslagentabel van de baan waar je speelt, net als nu. Op een scorekaart kun je, net als nu, aan de hand van de stroke index noteren op welke holes je slagen krijgt en hoeveel. In de app GOLF.NL wordt automatisch aangegeven hoeveel slagen je krijgt op een hole.

Kan ik met een heel lage handicap (lager dan 4,4) ook qualifying rondes spelen?

Ja. Spelers met handicap 4,4 en lager kunnen in het nieuwe systeem (9-holes-)wedstrijden spelen en buiten wedstrijden om (9 holes) qualifying ronden spelen. 

Wat niet verandert is dit principe: hoe meer qualifying ronden en wedstrijden je speelt, hoe reëler je handicap!

Blijft stableford bestaan?

Ja, stableford blijft gewoon bestaan als spelvorm voor sociale rondjes, wedstrijden en qualifying ronden. In een stablefordwedstrijd zal het klassement nog steeds bepaald worden door het aantal stablefordpunten van de deelnemers. Maar voor handicapdoeleinden wordt je score in een qualifying stablefordwedstrijd omgezet in een dagresultaat.

Komen er nieuwe playinghandicaptabellen?

Ja, vanwege de invoering van het WHS ontvangen alle golfbanen in Nederland nieuwe handicapslagentabellen, ook als een golfbaan kort geleden ‘geratet’ is. De nieuwe tabellen zullen vanaf 1 maart 2021 gaan gelden. Op 1 maart 2021 hangen de tabellen op de golfbaan en eventueel op de website van de club en/of baan. Natuurlijk zijn de nieuwe handicapslagentabellen ook verwerkt in de app GOLF.NL. Spelers zullen na de invoering van het WHS bij een qualifying ronde of qualifying wedstrijd nog steeds met een Playing Handicap spelen en slagen meekrijgen. Maar die Playing Handicap heet in het WHS een Baanhandicap. Deze benaming zie je ook terug in de nieuwe tabellen.

Is er in het WHS ook nog een stroke index?

Ja, dat verandert niet. Ook in het WHS heeft elke hole een stroke index (de stroke index van elke hole wordt door de club bepaald en niet door de NGF). Bij een qualifying ronde heeft de speler een baanhandicap, een course handicap: het volledige aantal slagen dat je krijgt (of geeft). Je kan je course handicap vinden in de bekende handicapslagentabellen. In de app GOLF.NL zie je automatisch op welke hole je slagen krijgt.

Wat vul ik in op mijn scorekaart als ik een hole niet afmaak?

Op een hole waar je een streep of geen score hebt, vul je 11 als score in. Voor handicapdoeleinden wordt deze 11 automatisch omgezet in een netto double bogey (in het stablefordsysteem is dat de eerste score op een hole die geen stablefordpunten meer oplevert). Je hoeft je dus geen zorgen te maken dat je handicap sneller omhoog gaat omdat je je bal oppakt om snel door te spelen!

Kan je scores van ronden en wedstrijden in het buitenland inleveren?

Ja, golfers kunnen scores inleveren van qualifying ronden en wedstrijden in elk land van de wereld. Die tellen mee voor je WHS-handicap. Nu het WHS er is kan iedereen zelf buitenlandse scores invoeren in apps en op websites. Klik hier voor meer informatie over het invoeren van buitenlandse scores.

Hoe kan het dat er "buitenlandse baan"-score in mijn overzicht staat, terwijl ik niet in het buitenland heb gespeeld?

Bij leden die lid zijn van een club die werkt met software van E-Golf4U is het mogelijk dat zij in hun WHS-score-overzicht een "buitenlandse baan"-score zien die in werkelijkheid een score is die is gemaakt op een Nederlandse baan. Dit is een tijdelijke software-oplossing die ervoor zorgt dat die score meetelt bij de WHS- handicapberekening. De datum van de "buitenlandse baan"-score komt overeen met de datum waarop op een Nederlandse baan is gespeeld.

Er moet voor deze oplossing gekozen worden als in de clubsoftware een luscombinatie is opgenomen die niet in het NGF-banenbestand voorkomt. Hierdoor worden deze banen niet herkend bij de WHS-handicapberekening en kloppen bijvoorbeeld ook de stroke indices niet. Als clubs deze "onbekende" lussen willen blijven gebruiken dan moeten ze een officiële rating krijgen en worden opgenomen in het NGF-banenbestand. Klik hier voor meer informatie.

Wat gebeurt er met mijn handicap als ik jarenlang geen qualifying scores hebben ingeleverd?

Bij de berekening van de WHS-handicap zullen scores vanaf 2016 gebruikt worden. Er is gekozen voor 2016 omdat scores vanaf dat jaar zijn bewaard in de NGF-database en omdat een scoregeschiedenis van ongeveer vier jaar een goed beeld geeft van de prestaties van spelers. Als een speler met handicap 15,4 sinds 2014 geen qualifying scores heeft ingeleverd, en ook in 2020 geen qualifying ronden heeft gespeeld, krijgt deze speler bij de overgang naar het WHS handicap 15,4. Het beste is om zo snel mogelijk scores in te leveren. Bij voorkeur minimaal 9 scores, want daarmee is de handicap normaal gesproken een redelijk stabiele afspiegeling van de speelsterkte van je spelniveau.

Wat is een penalty score in het WHS?

Een penalty score is een score die de handicapcommissie in kan voeren als bruto aangepaste score over 18 holes, in plaats van een gemaakte score, voor spelers die opzettelijk geen score inleveren (bijvoorbeeld een no return). De penalty score is er alleen voor handicapdoeleinden en staat los van wat de golfregels en wedstrijdreglementen zeggen over het niet inleveren van een score. Klik hier als je meer wilt weten over penalty scores.

Waar kan ik terecht als mijn vraag over het WHS hier niet tussen staat? 

Je kan met al je vragen terecht bij de handicapcommissie van je club. Als je lid bent van twee of meer clubs moet je contact opnemen met handicapcommissie van de homeclub - de club die je handicap registreert.

Kijk voor meer informatie over het Wereld Handicap Systeem op golf.nl/whs. Heb je vragen over je handicap? Neem contact op met d handicapcommissie van je club.
Lees meer over
Handicap