Beeld: Golfsupport.nl
Golfsport

Verschil tussen strokeplay en matchplay

Beeld: Golfsupport.nl
In de meeste gevallen spelen golfers 'gewoon' strokeplay maar denk je ook weleens aan een potje matchplay met vrienden? En ook in de NGF Competitie wordt matchplay gespeeld. Wat zijn de verschillen tussen de twee spelvormen?
  Strokeplay Matchplay  Regel
Terminologie  Medespeler is marker. Tegenstander. Definities
Telling Voor elke hole een brutoscore. De stand van de match wordt aangegeven met holes up (holes voor) of all square (gelijk) en zoveel holes te spelen. Een partij is dormie als er evenveel holes up zijn als er nog te spelen zijn. Regel 3.1 en 3.2a
Algemene straf
Twee strafslagen. Verlies van de hole.  Regel 1.3
Uitholen Verplicht (maar bij een op strokeplay gebaseerde spelvorm zoals stableford hoeft uitholen niet meer zodra je geen punten meer kunt behalen). Niet verplicht. De speler kan de volgende slag, hole of match geven.  Regel 3.3c en regel 6.5
Informatie over aantal slagen 
Na strafslagen zo spoedig mogelijk melden aan marker. Na strafslagen zo spoedig mogelijk melden aan tegenstander, tenzij duidelijk en gezien door tegenstander. Bij onjuiste inlichting de fout herstellen vóór tegenstander slaat, anders verlies van de hole.  Regel 3.2d en regel 3.3b
Oefenen op wedstrijdbaan vóór de ronde  Niet toegestaan (diskwalificatie). Toegestaan. Regel 5.2
Spel staken tijdens een ronde
Wanneer de Commissie daartoe besluit of wanneer er gevaar voor blikseminslag dreigt. Wanneer Commissie daartoe besluit of tegenstanders daartoe samen besluiten (zonder daarbij de wedstrijd te vertragen). Regel 5.7
Afslaan buiten of van de verkeerde afslagplaats Twee strafslagen en opnieuw afslaan, van binnen de afslagplaats. De eerste, foutieve, slag telt niet mee.
Geen straf en de bal spelen zoals die ligt, maar de tegenstander mag eisen dat de slag opnieuw wordt gedaan. 
Regel 6.1
Voor je beurt spelen
Geen straf. De tegenstander mag eisen dat de slag opnieuw wordt gedaan.
Regel 6.4
Spelen van de verkeerde bal
Twee strafslagen. Fout moet worden hersteld. Slagen gemaakt met de verkeerde bal tellen niet mee.
Verlies van de hole. Regel 6.3c
Bij twijfel of regels goed zijn toegepast
Er mogen twee ballen gespeeld worden.
Er mogen geen twee ballen gespeeld worden. Je moet een manier kiezen om het spel voort te zetten; als het niet anders kan, kan je er een referee bij halen. 
Regel 20.1b en 20.1c
Invloed van buitenaf
Medespeler wordt gezien als 'invloed' van buitenaf: geen straf als bal beweegt door medespeler, bal terugplaatsen op oorspronkelijke plek.
Tegenstander wordt niet gezien als 'invloed' van buitenaf.
Definities

NGF Competitie: matchplay foursomes en greensomes

In de competitie worden matchplay foursomes en matchplay greensomes gespeeld. Let op de volgende regels.

  • Als een speler speelt wanneer zijn partner had moeten spelen, dan verliest zijn partij de hole.
  • Strafslagen hebben geen invloed op de volgorde van spelen.
  • Bij foursomes vormen twee spelers een team en spelen met één bal. Ze slaan om beurten af, de een op de oneven holes en de ander op de even holes. Na de afslag wordt om en om gespeeld. Als speler A heeft afgeslagen, dan doet speler B de volgende slag. Daarna speelt speler A totdat de hole is beëindigd. Deze spelvorm wordt ook in de Ryder Cup gespeeld.
  • Bij de spelvorm greensomes mogen beide partners van een team afslaan. Daarna moet de partij een van de twee ballen kiezen om als foursome verder te spelen. Als de afslag van speler A wordt gekozen, dan doet speler B de volgende slag.

Fourball matchplay

Naast four- en greensomes bestaat de spelvorm fourball (bestball) matchplay (die ook in de Ryder Cup wordt gespeeld, zie foto hierboven uit 2018 met het Amerikaanse koppel Woods en Reed). Hierin geldt deze voorrangsregel: ballen van dezelfde partij mogen worden gespeeld in de volgorde die de partij het beste vindt. Dus als spelers A en B partners zijn en de beurt is aan speler A, dan mag de partij ervoor kiezen om B eerst te laten spelen. Nog een regel in fourballs: als de putt van speler A gegeven wordt, dan mag je die putt niet meer maken als oefenputt. De reden daarvoor is dat je daarmee je partner kunt bevoordelen.

Lees meer over
Golfregels