Beeld: Golfsupport.nl
Golfsport

Verschil tussen stroke- en matchplay

Beeld: Golfsupport.nl
In de meeste gevallen spelen golfers 'gewoon' strokeplay maar denk je ook weleens aan een potje matchplay met vrienden? En ook in de NGF-voorjaarscompetitie wordt matchplay gespeeld. Wat zijn de verschillen tussen de twee spelvormen?
  Strokeplay Matchplay  Regel
Terminologie  Medespeler is marker. Tegenstander. Definities
Telling Voor elke hole een brutoscore. De stand van de match wordt aangegeven met holes up (holes voor) of all square (gelijk) en zoveel holes te spelen. Een partij is dormie als er evenveel holes up zijn als er nog te spelen zijn. Regel 3.1 en 3.2a
Algemene straf
Twee strafslagen. Verlies van de hole.  Regel 1.3
Uitholen Verplicht (maar bij een op strokeplay gebaseerde spelvorm zoals stableford hoeft uitholen niet meer zodra je geen punten meer kunt behalen). Niet verplicht. De speler kan de volgende slag, hole of match geven.  Regel 3.3c en regel 6.5
Informatie over aantal slagen 
Na strafslagen zo spoedig mogelijk melden aan marker. Na strafslagen zo spoedig mogelijk melden aan tegenstander, tenzij duidelijk en gezien door tegenstander. Bij onjuiste inlichting de fout herstellen vóór tegenstander slaat, anders verlies van de hole.  Regel 3.2d en regel 3.3b
Oefenen op wedstrijdbaan vóór de ronde  Niet toegestaan (diskwalificatie). Toegestaan. Regel 5.2
Spel staken tijdens een ronde
Wanneer de Commissie daartoe besluit of wanneer er gevaar voor blikseminslag dreigt. Wanneer Commissie daartoe besluit of tegenstanders daartoe samen besluiten (zonder daarbij de wedstrijd te vertragen). Regel 5.7
Afslaan buiten of van de verkeerde afslagplaats Twee strafslagen en opnieuw afslaan, van binnen de afslagplaats. De eerste, foutieve, slag telt niet mee.
Geen straf en de bal spelen zoals die ligt, maar de tegenstander mag eisen dat de slag opnieuw wordt gedaan. 
Regel 6.1
Voor je beurt spelen
Geen straf. De tegenstander mag eisen dat de slag opnieuw wordt gedaan.
Regel 6.4
Spelen van de verkeerde bal
Twee strafslagen. Fout moet worden hersteld. Slagen gemaakt met de verkeerde bal tellen niet mee.
Verlies van de hole. Regel 6.3c
Bij twijfel of regels goed zijn toegepast
Er mogen twee ballen gespeeld worden.
Er mogen geen twee ballen gespeeld worden. Je moet een manier kiezen om het spel voort te zetten; als het niet anders kan, kan je er een referee bij halen. 
Regel 20.1b en 20.1c
Invloed van buitenaf
Medespeler wordt gezien als 'invloed' van buitenaf: geen straf als bal beweegt door medespeler, bal terugplaatsen op oorspronkelijke plek.
Tegenstander wordt niet gezien als 'invloed' van buitenaf.
Definities

NGF-voorjaarscompetitie: foursomes matchplay (alternate shot)

Twee spelers (A en B) vormen een team en spelen met één bal tegen een ander team van twee (C en D) dat ook met één bal speelt. Er wordt om beurten afgeslagen. Speler A slaat af op de oneven holes en speler B op de even holes. Na de afslag wordt de bal om en om verder gespeeld. Als A heeft afgeslagen doet B de volgende slag en A de derde slag, etc. Totdat de hole de hole is beëindigd. 

Foursomes matchplay wordt in de NGF-voorjaarscompetitie en in de Solheim Cup en Ryder Cup gespeeld. Bijzondere regels:

  • Als een speler speelt wanneer zijn partner had moeten spelen, dan verliest zijn partij de hole.
  • Strafslagen hebben geen invloed op de volgorde van spelen. Een voorbeeld. A slaat zijn afslag in het water. De bal wordt bij het water gedropt met bijtelling van één strafslag. B slaat de bal die gedropt is. Nog een voorbeeld. Als A een bal out of bounds slaat, dan moet B de volgende slag spelen.
  • Als A scheef heeft afgeslagen en als een team een provisionele bal wil spelen, dan slaat B de provisionele bal. (Wordt de afslag van A toch wordt gevonden, dan moet B daarmee verder.)
  • Als A een air shot slaat (de bal mist), dan moet B de volgende slag doen. Maar als A met opzet de bal mist, dan is het geen slag (een slag is ‘de voorwaartse beweging van de stok, gedaan met de bedoeling de bal te slaan en in beweging te brengen’); dan moet A nog een keer slaan. Speler A mag bijvoorbeeld vlak voor een waterhindernis wel een korte chip van een paar meter doen als het foursometeam denkt dat B wel over het water kan slaan en A niet.
  • Als A en C afslaan op een hole waar B en D hadden moeten afslaan, dan geldt het volgende. Als de vergissing wordt ontdekt voordat een speler op de volgende hole heeft afgeslagen verliest de kant die het eerst afsloeg (A en B in dit geval) de hole. Wordt de vergissing pas ontdekt nadat een speler heeft afgeslagen op de volgende hole, dan blijft het resultaat staan. 

NGF-voorjaarscompetitie: greensomes matchplay

Twee spelers vormen een team en spelen tegen een ander team dat bestaat uit twee spelers. Op elke hole slaan beide spelers af met een eigen bal (wie het eerst afslaat van het team, dat mag het team zelf bepalen). Vervolgens bepalen ze samen met welke bal ze verder spelen op de hole. Als de afslag van A wordt gekozen, dan doet B de tweede slag, A de derde slag, etc. Totdat de hole is beëindigd. Greensomes matchplay wordt gespeeld in de NGF-voorjaarscompetitie, niet in de Solheim Cup en Ryder Cup.

  • Ook in greensomes hebben strafslagen geen invloed op de volgorde van spelen (zie boven). 
  • In greensomes geldt ook deze regel: “Indien de mogelijkheid bestaat dat geen van beide ballen gespeeld van de afslagplaats binnen de baan en buiten een waterhindernis gevonden kan worden, mag één provisionele bal gespeeld worden. De partij is vrij in de keuze van de speler die de provisionele bal mag spelen. De speler moet spelen van de afslagplaats van de partner. Als beide oorspronkelijke ballen worden gevonden mogen de partners kiezen met welke bal verder wordt gespeeld, en moet de provisionele bal worden opgegeven. Als slechts één van beide oorspronkelijke ballen wordt gevonden, dan moet met die bal verder worden gespeeld, en moet de provisionele bal worden opgegeven.”

Fourball matchplay

Naast four- en greensomes bestaat de spelvorm fourball (bestball) matchplay. Fourball wordt ook in de Solheim Cup en Ryder Cup gespeeld, zie foto hierboven uit 2018 met het Amerikaanse koppel Woods en Reed. Hierin geldt deze voorrangsregel: ballen van dezelfde partij mogen worden gespeeld in de volgorde die de partij het beste vindt. Dus als spelers A en B partners zijn en de beurt is aan speler A, dan mag de partij ervoor kiezen om B eerst te laten spelen. Het laagste aantal slagen van elk koppel telt. Als A op hole 1 een par maakt en B, C en D een bogey, dan is het 1 up voor A en B. Als A en C een par maken op een hole en B en D een bogey, dan wordt de hole gehalved (par tegen par). Bijzondere regels:

  • Als de putt van speler A gegeven wordt, dan mag je die putt niet meer maken als oefenputt. De reden daarvoor is dat je daarmee je partner kunt bevoordelen.
  • Als A een verkeerde bal speelt, dan mag B de hole nog wel uitspelen.
Lees meer over
Golfregels