Beeld: Golfsupport.nl
Golfsport

Hoe te handelen bij een bal in tijdelijk water: droppen of plaatsen?

Beeld: Golfsupport.nl
Als het veel regent onstaat er tijdelijk water op de golfbaan. Welke opties heb je als bal in zo'n plas terecht komt? En wat zeggen de regels als je bal in een bunker vol met water eindigt?

Er is sprake van tijdelijk water als een tijdelijke concentratie van water (zoals regen- of beregeningsplassen) op de grond zich buiten een hindernis bevindt of deze zichtbaar is voor of nadat de speler zijn of haar stand inneemt (zonder daarbij overdreven met zijn voeten druk uit te oefenen op de grond). Het is niet voldoende als de grond alleen nat, modderig of zacht is of dat er alleen even water zichtbaar is als de speler op de grond stapt. Er moet een concentratie van water zichtbaar blijven voor of nadat de stand is ingenomen. Dauw en rijp zijn geen tijdelijk water.

Algemeen gebied

Tijdelijk water wordt gezien als een abnormale terreinomstandigheid. Dat houdt in dat je een belemmering door het tijdelijk water zonder straf mag ontwijken door de oorspronkelijke bal of een andere bal te droppen in een dropzone. Je kiest het dichtstbijzijnde punt (referentiepunt) zonder enige belemmering in het algemene gebied. De dropzone in het algemene gebied is één clublengte gemeten vanaf het referentiepunt en niet dichter bij de hole. Wanneer je de situatie ontwijkt, moet je de belemmering door de abnormale baanomstandigheid volledig ontwijken.

Droppen abnormale terreinomstandigheid algemeen gebied

Bunker

Als een bunker vol met tijdelijk water staat, mag je de belemmering door tijdelijk water ontwijken door zonder straf in de bunker te droppen. Je mag dan als referentiepunt het dichtstbijzijnde punt in de bunker kiezen waar je geen last meer hebt van het tijdelijk water en dan mag je binnen een clublengte van dat punt droppen niet dichter bij de hole. Dit staat in Regel 16.1c. Als er geen dichtstbijzijnd punt zonder enige belemmering is, mag je de belemmering nog steeds ontwijken door de bal binnen een clublengte te droppen op het punt met de minste belemmering. Dit punt moet zich in de bunker bevinden.

Als je dit geen goede optie vindt, dan mag je met één strafslag de oorspronkelijke bal of een andere bal buiten de bunker op de lijn recht naar achteren droppen. Je moet de bal dan droppen op een plek waarbij de plek van de oorspronkelijke bal zich op een rechte lijn tussen de hole en die plek bevindt.
De dropzone is een clublengte in elke richting vanaf de plek waar de bal het eerst de grond raakte toen hij werd gedropt.

Mocht het zo zijn dat de bunker volledig onder water staat, zou het mooi zijn als de club of baan besluit om plaatselijke regel F16 hanteren:

F-16 Bunker gevuld met tijdelijk water
De bunker op hole X die vol staat met tijdelijk water is grond in bewerking in het algemene gebied, waarvan ontwijken zonder straf is toegestaan volgens Regel 16.1b. Deze bunker wordt voor de ronde niet als bunker beschouwd.

Elke andere bunker op de baan, of zij tijdelijk water bevatten of niet, moet worden beschouwd als bunker zoals bedoeld in de golfregels.

Green

Ook op de green mag je tijdelijk water ontwijken zonder straf. In dat geval plaats je je oorspronkelijke of een andere bal op het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering. Als er geen dichtstbijzijnd punt zonder enige belemmering is, mag je de belemmering nog steeds ontwijken door de bal te plaatsen op het punt met de minste belemmering. Dit punt moet zich op de green bevinden of in het algemene gebied.

Abnormale terreinomstandigheid plaatsen op de green

Bal niet gevonden in tijdelijk water

Tot slot kan het gebeuren dat je de bal niet kunt vinden in tijdelijk water. Als het bekend of praktisch zeker is dat de bal tot stilstand is gekomen in of op een abnormale baanomstandigheid mag je, in plaats van  de procedure van slag en afstand toe te passen, de situatie zonder straf ontwijken. Het bij benadering vast te stellen punt waar de bal het laatst de grens van de abnormale baanomstandigheid heeft gekruist wordt beschouwd als de plek voor het vaststellen van het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering.

Maar als het niet bekend of praktisch zeker is dat de bal in of op een abnormale baanomstandigheid tot stilstand is gekomen en de bal is verloren, moet de speler de procedure van slag en afstand toepassen volgens Regel 18.2.

Heb je ook een regelvraag?

GOLF.NL beantwoordt jouw regelvragen. Heb je een vraag? Stuur een mail naar regelvraag@golf.nl of een bericht via social media (Twitter, Facebook, Instagram). Stuur als het kan ook een foto mee van de regelsituatie!
Lees meer over
Golfregels