Golfsport

Het Wereld Handicap Systeem in het kort

Hoe werkt het nieuwe Wereld Handicap Systeem? Hier een korte uitleg van het nieuwe systeem dat in maart 2021 is ingevoerd.
Beeld: Golfsupport.nl

Beeld: Golfsupport.nl

Waarom eigenlijk een WHS? Het oude systeem werkte toch prima?

Het oude EGA-systeem voldeed prima, maar elk systeem kan altijd beter. De achterliggende gedachte van één wereldwijd systeem is dat we niet alleen allemaal dezelfde spelregels gebruiken maar ook hetzelfde handicapsysteem. Omdat spelers steeds mobieler worden, is dat steeds logischer geworden. Daarom hebben de R&A en de USGA ook op dit vlak de handen ineengeslagen. 

Het WHS in 4 punten

 • De basis voor elke in te leveren score zijn de bruto scores per hole. Maar als de spelvorm stableford of tegen par is, dan kan je op het moment dat er niet meer gescoord kan worden, de bal oppakken en noteer je een 11 op je scorekaart en wordt voor deze hole in de software automatisch een netto double bogey ingevoerd. Een netto double bogey is de laagste score op een hole die nul stablefordpunten oplevert.
 • Elke bruto score over 9 of 18 holes wordt omgerekend tot een bruto resultaat over 18 holes op een standaardbaan; dit heet het dagresultaat. Als bijvoorbeeld een dame met handicap 9 van de rode tees, waar ze 12 slagen krijgt, een bruto score van 85 maakt, dan heeft zij omgerekend een dagresultaat van 10,1. Deze 10,1 is de score 'boven par' op een standaardbaan. Deze dagresultaten worden met decimalen bepaald.
 • Het dagresultaat wordt als volgt berekend: de slope rating voor een standaardbaan (113) gedeeld door de slope rating van de gespeelde baan (127), vermenigvuldigd met het verschil tussen de aangepaste bruto score (85) en de course rating (73,7). In dit geval is het dagresultaat (113/127) * (85 – 73,7) = 10,1.
 • De handicap van een speler wordt bepaald door het gemiddelde te berekenen van de beste 8 dagresultaten van de laatste 20 ronden.

Transitie van EGA- naar WHS-handicap

 • Voor de transitie van EGA- naar WHS-handicaps zijn alleen scores gebruikt vanaf 2016. 
 • Veel golfers hebben in de afgelopen jaren niet een totaal van 20 scores ingeleverd. Dit betekent dat bij de transitie van de EGA- naar een WHS-handicap minder of geen scores gebruikt konden worden.
 • Bij nul ingeleverde scores bleef de handicap van de speler gelijk, maar deze handicap was wel erg gevoelig wanneer er scores ingeleverd werden die significant slechter waren; initieel zal de handicap dan niet zoveel omhoog zijn gegaan, maar met meer scores kon de nieuwe handicap snel stijgen.
 • Bij spelers die minder dan 9 scores hadden ingeleverd sinds 2016 was daarom ook sprake van dezelfde gevoeligheid.
 • Bij de transitie naar het WHS kreeg de overgrote meerderheid van de spelers een hogere handicap en de mate van stijging was groter naarmate de handicap hoger was.
 • Alleen voor spelers met een handicap onder de 5 bleef de handicap gelijk of zakte die zelfs.
 • De stabiliteit van een handicap in het WHS wordt ontleend aan 20 scores; dus iedereen wordt aangemoedigd om zoveel mogelijk scores in te leveren. Het is ook belangrijk om, wanneer de buffer uit zicht is, de ronde zo goed mogelijk af te maken. Immers, als deze mindere score toch deel gaat uitmaken van de beste 8, dan wordt een bruto score met als equivalent 31 stablefordpunten omgezet in een aanzienlijk beter dagresultaat dan een score met als equivalent 26 stablefordpunten.

Overige punten

 • Een belangrijk onderdeel van het nieuwe systeem is dat alle spelers, ongeacht hun handicap, naast wedstrijdscores ook scores van qualifying ronden kunnen inleveren, zowel over 9 als 18 holes en onder voorwaarden ook over 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 of 17 holes.
 • Ook in het WHS is er een systeem dat op basis van ingeleverde scores een correctie toepast op de scores van die dag. In het WHS heet dat de playing conditions calculation (PCC) en die wordt bepaald over alle ingeleverde scores van spelers met een handicap lager dan 36 voor iedere dag voor iedere baan.  
 • Omdat deze PCC pas ’s nachts bepaald wordt, is de handicap na de ronde provisioneel totdat de PCC is toegepast, wat de volgende ochtend het geval is.
 • Daarnaast zijn er nog een aantal mechanismen ingebouwd om te voorkomen dat handicaps te snel stijgen of niet snel genoeg dalen.

Kijk voor meer informatie over het Wereld Handicap Systeem op golf.nl/whs. Heb je vragen over je handicap? Neem contact op met d handicapcommissie van je club.
Lees meer over
Handicap