Beeld: Golfsupport.nl
Golfsport

Mist, duisternis of onweer: wanneer hoor je een aanhoudende toon of drie opeenvolgende tonen?

Beeld: Golfsupport.nl
Omdat golf een buitensport is, heeft het weer veel invloed op het spel. Helaas schijnt niet altijd de zon, dus soms hebben we te maken met mist, duisternis, regen of onweer. We zetten de regels per weersomstandigheid op een rijtje.

Mist

In het regelboekje staat niets over mist. Toch kan het voor gevaarlijke situaties zorgen. De ervaring leert dat dichte mist met een zicht van minder dan 200 meter gevaarlijk is. Om veilig te kunnen golfen moet een speler zelfs minimaal 300 meter zicht hebben.

Het wordt aanbevolen het spel te onderbreken als spelers het landingsgebied niet meer kunnen zien ten gevolge van bijvoorbeeld mist of duisternis. Ook moet de wedstrijd onderbroken worden als spelers de lijn van hun putt op de green niet meer kunnen lezen door gebrek aan zicht.

Bij een wedstrijd op een mistige dag is het verstandig om de interval tussen starttijden iets groter te maken dan normaal, zodat er voldoende afstand tussen groepen blijft. Als het zicht te slecht wordt, zal de wedstrijdleiding, een referee of een bevoegde clubfunctionaris besluiten om het spel stil te leggen. Dit gebeurt met een toeter. Als er een lang aanhoudende toon hoorbaar is, moet je direct stoppen met spelen. Buiten wedstrijden geldt dezelfde procedure en zal waarschijnlijk de caddiemaster deze taak op zich nemen.

Referee met toeter
Beeld: Golfsupport.nl

Duisternis

Bij drie opeenvolgende tonen is er geen direct gevaar. Het spel wordt dan onderbroken vanwege bijvoorbeeld duisternis. Alt je een hole speelt mag je volgens Regel 5.7b kiezen of je direct stopt met spelen of dat je de hole uitspeelt. Beginnen aan een nieuwe hole is niet toegestaan.

Spelers hebben kort de tijd (normaal gesproken zo’n twee minuten) om te besluiten of ze stoppen met spelen of de hole uitspelen. Als de spelers de hole verder spelen, dan mogen zij de hole uitspelen of later alsnog stoppen voordat de hole uitgespeeld is.

Als het vanwege intredende duisternis niet lukt om een ronde van 18 holes af te maken, dan mag je alsnog een qualifying kaart invoeren. Op de holes die niet gespeeld zijn, worden door het systeem netto parren genoteerd. Deze regel is ingesteld omdat het zonde is als de scores op de wel gespeelde holes niet meegeteld worden voor de handicap van de speler.

Onweer

De commissie moet alle haar ten dienste staande middelen gebruiken om te bepalen of er gevaar voor onweer is en alle maatregelen nemen die haar gepast lijken. Spelers mogen ook uit eigen beweging stoppen met spelen als ze denken dat er gevaar voor onweer is (zie Regel 5.7a). Als het in een wedstrijd gebeurt, moet je dit zo snel mogelijk melden aan de wedstrijdleiding. Als de commissie concludeert dat er geen gevaar voor onweer meer is en het spel laat hervatten, dan moeten de spelers het spel ook hervatten.

Als het spel stilgelegd wordt vanwege onweer, in of buiten een wedstrijd, gebeurt dat op dezelfde manier als bij mist en moet je jezelf in veiligheid brengen. Op een golfbaan is dit meestal de dichtstbijzijnde schuilhut.

In alle drie hierboven genoemde situaties is daarvoor wel nodig dat een club/baan in haar baanreglement en wedstrijdreglement de volgende plaatslijke regel heeft opgenomen:

Een onderbreking van het spel vanwege een gevaarlijke situatie wordt aangegeven door een aanhoudende toon van een sirene/hoorn. Alle andere onderbrekingen worden aangegeven met drie opeenvolgende tonen van een sirene/hoorn. In alle gevallen wordt het hervatten van het spel aangegeven door middel van twee korte sirene/hoorn tonen.

Een club/baan moet dit aan alle golfers communiceren, zodat zij op de hoogte zijn hoe te handelen in gevaarlijke situaties.

Gevaarlijke weersomstandigheden op het US Open
Beeld: Golfsupport.nl

Regen (tijdelijk water)

Er is sprake van tijdelijk water als een tijdelijke concentratie van water (zoals regen- of beregeningsplassen) op de grond zich buiten een hindernis bevindt of deze zichtbaar is voor of nadat de speler zijn of haar stand inneemt (zonder daarbij overdreven met zijn voeten druk uit te oefenen op de grond). Het is niet voldoende als de grond alleen nat, modderig of zacht is of dat er alleen even water zichtbaar is als de speler op de grond stapt. Er moet een concentratie van water zichtbaar blijven voor of nadat de stand is ingenomen. Dauw en rijp zijn geen tijdelijk water.

Mochten er plassen rondom de hole ontstaan, dan is de kans groot dat het spel onderbroken wordt. Het hangt af van de situatie en de weersvoorspelling of er snel weer gespeeld kan worden. Aan de hand daarvan zul je een lang aanhoudende toon (gevaarlijke situatie) of drie opeenvolgende tonen (onspeelbare baan) horen.

Sneeuw en hagel

Sneeuw, ijs en hagel zijn tijdelijk water óf een 'los natuurlijk voorwerp'. Die keuze ligt bij de speler. Als de hele baan bedekt is met sneeuw kun je sneeuw het beste beschouwen als los natuurlijk voorwerp: je mag dan wat sneeuw rondom je bal wegnemen zolang je de bal daarbij maar niet beweegt.

Als de baan overwegend groen is en je bal ligt op een klein stukje sneeuw, dan kun je sneeuw het beste behandelen als tijdelijk water; dan kun je het tijdelijk water ontwijken en droppen op gras. Je mag uiteraard ook niets doen en de bal gewoon spelen zoals hij ligt.

Hagel wordt gezien als los natuurlijk voorwerp, dus dat mag je wegvegen op de green.

Heb je ook een regelvraag?

GOLF.NL beantwoordt jouw regelvragen. Heb je een vraag? Stuur een mail naar regelvraag@golf.nl of een bericht via social media (Twitter, Facebook, Instagram). Stuur als het kan ook een foto mee van de regelsituatie!
Lees meer over
Golfregels Wedstrijden