Golfsport

Hoe werkt de course en slope rating?

Een onderdeel van het handicapsysteem is het course rating-systeem. Dit wordt gebruikt om de moeilijkheidsgraad van alle golfbanen te meten. Op basis van deze 'rating' wordt vastgesteld hoeveel slagen golfers nodig hebben op een bepaalde baan om hun handicap te spelen: de slope rating. Hoe werkt het?

Course rating: moeilijkheidsgraad van de baan

De moeilijkheidsgraad van een golfbaan wordt gemeten bij een zogeheten 'course rating' of 'rating'. In Nederland worden die uitgevoerd door gekwalificeerde teams van de NGF. Bij een course rating wordt de golfbaan beoordeeld op lengte en moeilijkheid. Hoe langer een baan, des te moeilijker de baan is. Bij het in kaart brengen van de moeilijkheidsgraad wordt ook gekeken naar het landingsgebied van een bal vanuit het perspectief van twee type golfers: scratch- (handicap 0) en bogeygolfers (handicap 20 voor mannen en handicap 22 voor vrouwen). Liggen er in die landingsgebieden hindernissen, staan er bomen of maakt de hole een bocht? Of is het landingsgebied makkelijk omdat het vlak, breed en kort is gemaaid? Vervolgens wordt gekeken welke moeilijkheden scratch- en bogeygolfers treffen bij hun tweede slag en natuurlijk op en rond de greens. Voor iedere tee (oranje, rood, blauw, geel en wit) wordt de course rating bepaald.

Op elke hole wordt gekeken naar deze vijf factoren

 • Rol: hoe ver een bal rolt op fairways onder verschillende omstandigheden.
 • Hoogteverschil: verschil in hoogte tussen tee en green en bij de slag naar de green.
 • Wind: de gemiddelde windsterkte en -richting.
 • Gedwongen lay-up: als een speler door obstakels de bal korter moet slaan dan normaal.
 • Dogleg: waar een dogleg een speler dwingt om de bal korter te slaan dan normaal.

Op elke hole wordt ook gekeken naar deze obstakels

 • Fairway: de breedte van de landingszones op de fairway, de lengte van de hole, de hindernissen waaronder bomen, bunkers en rough.
 • Green: hoe kan je de bal naar de green slaan met de approach en hoe zichtbaar is vanuit die positie het oppervlak van de green.
 • Herstel en rough: hoe lastig is je herstelslag als je de fairway of green mist.
 • Bunkers: de grootte, diepte en afstand tot de landingszones of green.
 • Obstakels ontwijken: hoe ver moet je slaan om veilig over water en andere hindernissen te komen.
 • Laterale hindernissen: wat is de afstand van de hindernis tot het midden van de fairway en green.
 • Bomen: grootte, dichtheid en afstand naar landingszones/green en moeilijksheidsgraad van herstelslagen.
 • Oppervlakte green: snelheid, ondulatie en hoogteverschillen.
 • Psychologisch: wat is het cumulatieve effect van bovenstaande factoren.

Elk obstakel krijgt een cijfer van 0 tot 10 (0 is niet aanwezig, 10 is extreem aanwezig). Op basis van al deze elementen wordt de moeilijkheidsgraad van de baan bepaald, de course rating. Deze course rating bepaalt vervolgens de slope rating.

Wil je weten hoe course rating in de praktijk gaat? Bekijk deze video.

Slope rating: handicapslagentabellen

Als de moeilijkheidsfactoren per hole en per kleur tee in kaart zijn gebracht, wordt de slope rating bepaald. Dit geeft het aantal slagen weer dat een speler extra ontvangt ten opzichte van een speler met handicap nul. Hoeveel slagen dit precies zijn, is per baan afhankelijk en terug te zien in de handicapslagentabellen die op een club aanwezig zijn. Golfers kunnen ook in de app GOLF.NL en clubsoftware zien wat hun baanhandicap (course handicap) is: hoeveel slagen ze op een hole krijgen.

Voorbeeld handicaptabellen
Lees meer over
Golfregels Handicap