Golfsport

Golfregels bespreken na het spelen: terras ruling

Sta jij op het terras nog vaak na te praten over een regelkwestie? Hoe fijn is het dan als er een deskundige langsloopt, die licht in de duisternis kan geven. Terras ruling noemen we dat. Wat is het precies en hoe voorkom je discussie achteraf?

Het is een bekend tafereel. Spelers gaan na een (wedstrijd)ronde iets drinken op het terras. Daar zetten ze de discussie over een regelsituatie tijdens hun ronde levendig voort. Had Piet eigenlijk wel die pitchmark in de voorgreen van hole 17 mogen repareren voordat hij van die voorgreen chipte? In zo’n terrasdiscussie schieten golfers geregeld de referee of lid van de regelcommissie aan voor hulp.

Genoteerd

Als NGF-bestuurslid Handicap & Regels weet Jan Visser dat zogenaamde terras rulings heel vaak voorkomen. En dan zijn er twee gevallen: de kaarten zijn al ondertekend en ingeleverd, of niet. “Als bij de terras ruling duidelijk wordt dat er een te lage holescore genoteerd is, dan valt niets meer te doen aan de consequenties daarvan.” Als de kaart nog open staat, dan is de vraag: heeft Piet een regel overtreden en zo ja, wat is de straf en welke score moet Piet op hole 17 noteren?

Twee ballen

Helaas zijn er maar weinig spelers die regel 20.1c kennen. Daarin staat dat je in strokeplay, als je twijfelt over de juiste handelswijze, een hole met twee ballen mag uitspelen. Jan Visser: “In wedstrijden waarbij ik referee was heb ik maar één keer meegemaakt dat een speler een hole met twee ballen had uitgespeeld omdat hij twijfelde over hoe te handelen.”

Antwoord

Achteraf is het soms lastig vast te stellen hoe de situatie precies was en daarmee is de oplossing van de regelkwestie moeilijker te geven. Maar als de referee degelijk onderzoek doet, goed luistert naar alle betrokkenen en uiteindelijk het juiste antwoord kan aandragen, steekt iedereen er iets van op. En de juiste score kan alsnog genoteerd worden.

Voorkomen

Aan de andere kant, voorkomen is beter dan genezen. Daarom zetten we vijf veelvoorkomende terras rulings op een rij zodat je die voortaan zelf in de baan kunt oplossen.

1. Wanneer mag je paden ontwijken?

Op de ene baan heb je wel recht op relief als je bal op een pad ligt, op de andere niet. Als er niets op de scorekaart over paden vermeld staat, dan denken spelers ten onrechte dat ze geen recht op een free drop hebben. Hoe zit het?

Als een pad kunstmatig verhard is, dan mag een speler het pad zonder straf ontwijken (definitie obstakel en regel 16.1). Bij zo’n free drop, droppen spelers vaak op de verkeerde plaats; ze kiezen als referentiepunt de fijnste plek in plaats van de dichtstbijzijnde plek zonder enige belemmering. Het spelen van een verkeerde plaats kost een speler 2 strafslagen.

2. Wanneer heb je recht op relief bij konijnenholen?

Veel spelers weten niet wanneer ze een konijnenhol mogen ontwijken. Veel spelers zijn erg vrijgevig, een minderheid is juist te streng voor zichzelf. Deze laatste groep denkt ten onrechte dat de plaatselijke regel voor NGF-wedstrijden (“Er is geen sprake van een belemmering door een gat gegraven door een dier als deze alleen een belemmering vormt voor de stand van de speler”) ook geldt in alle andere wedstrijden. Hoe zit het?

Een speler mag een konijnenhol (abnormale baanomstandigheid) zonder straf ontwijken volgens regel 16.1, als dit een belemmering vormt voor zijn stand, swing of ligging. Ontwijken mag niet als het konijnenhol bijvoorbeeld in een droge sloot (hindernis) ligt of de speler geen slag kan doen door de ligging van de bal in een struik.

De hierboven genoemde plaatselijke regel kan echter ook een plaatselijke regel zijn van een baan. Check daarom altijd eerst die regels.

3. Waar droppen bij een hindernis?

Er is vaak verwarring over waar er gedropt moet worden als een bal in een hindernis (vaak een waterpartij) eindigt. Er is vooral verwarring als een speler een bal moet slaan over een hindernis met gele palen, waarbij de bal wel aan de overzijde landt maar terugrolt in het water. Heel veel spelers droppen in dit geval ten onrechte een bal aan de overzijde van de hindernis. Hoe moet het wel?

Als de bal in een hindernis ligt die is gemarkeerd met gele palen, dan heeft de speler twee opties:

  1. Terug naar de plaats waar de speler zijn vorige slag heeft gedaan.
  2. De speler mag recht naar achteren ontwijken op de lijn die loopt vanaf de hole door het punt waar de bal het laatste de hindernis heeft gekruist en moet de bal droppen ergens op deze lijn achter de hindernis.

Hoe te handelen bij een gele hindernis?

Verandering gele hindernis 2023

De speler heeft hier van punt B geslagen. De bal raakt aan de overzijde van het water de boom en rolt bij het rode kruis het water in en ligt in het water bij punt A.

De speler heeft nu twee opties:

  1. Terug naar de plek van waar hij de bal heeft geslagen (punt B).
  2. Recht naar achteren ontwijken door een bal te droppen op de gele lijn (bijvoorbeeld punt C).

4. Wanneer relief bij een hek, paal of bank?

De bal ligt in de buurt van een bankje. Wanneer heb je recht op relief? Veel spelers denken ten onrechte dat ze ook recht op een free drop hebben als de bal ver van de bank ligt maar als de bank bijvoorbeeld wel een rechtstreeks schot naar de green blokkeert. Hoe zit het?

Een speler heeft alleen recht op een vrije drop als de bal tegen een bank ligt of de bank een belemmering vorm voor de stand of de swing van de speler. Als de bank in de speellijn ligt, krijgt een speler geen vrije drop en moet hij de bal gewoon spelen zoals deze ligt. Het recht op een vrije drop vanwege de speellijn is wel mogelijk op de green, als er bijvoorbeeld een plas regenwater tussen de bal en de hole ligt.

5. Hoe neem je je stand in als je gehinderd wordt door een boom of struik?

Wat mag wel en wat mag niet als je bij het spelen van een bal gehinderd wordt door een boom of struik bij het innemen van je stand?

Volgens regel 8.1 mag een speler correct een stand innemen door het verrichten van redelijke handelingen om bij een bal te komen en een redelijke stand in te nemen. De speler heeft hierbij geen recht op een normale stand en moet de minst verstorende handelswijze toepassen. Dit betekent dat in een specifiek situatie een referee moet beoordelen of het innemen van de stand op de juiste wijze is gebeurd.
Lees meer over
Golfregels