Regels

Alles wat je moet weten over het golfregelexamen

Het golfregelexamen toetst of een golfer voldoende kennis heeft van de etiquette en golfregels. Het spel moet op dezelfde, eerlijke manier worden gespeeld en kan ook gevaarlijk zijn. Het is daarom belangrijk dat iedereen de basisregels kent.

Je kunt het golfregelexamen afleggen vóór of na het behalen van golfbaanpermissie. Er zijn twee mogelijkheden:

  • Je kunt je aanmelden voor een klassikaal golfregelexamen dat wordt afgenomen op een golfbaan. (Er zijn ook Engels- en Duitstalige examens.)
  • Je kunt het regelexamen doen via de app GOLF.NL. Dit is alleen mogelijk als je lid bent van een club, het online examen in de app GOLF.NL verloopt via deze club.

Zodra je baanpermissie en het golfregelexamen hebt behaald, kun je scores inleveren en een handicap behalen.

Voorbereiding op het regelexamen

De meeste clubs bieden regellessen aan. Zij beschikken ook over een clubpresentatie waarin de basis van de regels en het golfregelexamen worden toegelicht. Ook met de golfprofessional kun je de golfregels doornemen.

Daarnaast kun je je golfregelkennis oefenen en oefenexamens doen op de website GOLF.NL én in de app GOLF.NL.

Ook is er een handig oefenboek met de titel 'Golfregels voor startende golfers - editie 2023'. Dit boek bevat ook oefenvragen voor het examen en is beschikbaar op golfboeken.nl. In de loop van 2024 komt er een nieuwe versie van dit boek beschikbaar.

23 van de 30 goed

Het golfregelexamen is een schriftelijk examen (multiple choice) dat bestaat uit 30 vragen (10 etiquettevragen, 19 regelvragen en 1 Stablefordvraag) waar je maximaal 60 minuten over mag doen. Je bent geslaagd als je 23 vragen van de 30 goed hebt beantwoord. Het examen bestaat uit illustraties met verschillende regelsituaties in de praktijk. Je kunt de situatie in de baan zo herkennen. 

Onbeperkt geldig

Na het behalen van het golfregelexamen registreert de club het resultaat en krijg je een schriftelijk bewijs van slagen mee. Dit bewijs is onbeperkt geldig. Bewaar het goed en laat het zien als je lid wordt bij een club.  

Jeugd tot 14 jaar

Jeugdspelers die lid zijn van een club, volgen negen voorgeschreven regellessen in de praktijk waarin de regelkennis wordt getest. Als een speler alle lessen heeft gevolgd, wordt hij geacht te zijn geslaagd voor het golfregelexamen. Als blijkt dat een jeugdspeler niet alle regelkennis goed genoeg beheerst, volgt hij of zij enkele herhalingslessen, waarna hij/zij alsnog wordt geacht te zijn geslaagd. Meer daarover is te vinden in het Reglement Handicap 54.

Mondeling examen

In uitzonderlijke gevallen mag de examinator het golfregelexamen mondeling afnemen. Dit geldt onder anderen voor spelers die geen Nederlands, Duits of Engels spreken en/of schrijven, kandidaten die al twee keer zijn gezakt, kandidaten die dyslectisch zijn, jeugdspelers die geen lid zijn van een club en die geen regellessen krijgen en andere bijzondere gevallen, ter beoordeling van de NGF. De kandidaat moet in dat geval 20 vragen in de praktijk beantwoorden. Hiervan moeten er 15 goed zijn.

Gebruik de regelapp van de R&A!

Met de regelapp van de R&A kun je snel en gemakkelijk een regel checken op je smartphone - in de Nederlandse taal. De app met de naam 'Golfregels 2023' is gebruiksvriendelijk en verrijkt met illustraties die de regels uitleggen. In de baan mag de regelapp ook geraadpleegd worden, als het maar niet tot oponthoud leidt!

Download: