Nieuws

'Wat moet ik doen als mijn bal in de zwanenpoep ligt?'

In de rubriek 'Stel je regelvraag' geven we antwoord op vragen over de golfregels en het handicapsysteem. In deze aflevering behandelen we de regel als je in uitwerpselen van een dier ligt, we leggen het verschil uit tussen één en twee strafslagen en wat is er anders in waste area ten opzichte van bunkers?
Beeld: Getty Images

Beeld: Getty Images

Aad: "Ik vind het lastig om te bepalen wanneer bij een overtreding één strafslag of twee strafslagen gegeven worden. Is er een ezelsbruggetje of algemene aanwijzing om dit te bepalen?"

De golfregels zijn er om je op een eerlijke manier op weg te helpen. Bijvoorbeeld als je bal tegen een bankje of in een konijnenhol ligt. In dit geval mag je de bal zonder strafslag droppen op een plek waar je er geen last meer van hebt. Als je bal bijvoorbeeld onspeelbaar ligt of in het water, mag je de bal droppen met één strafslag. Als je de regels overtreedt, krijg je twee strafslagen en kun je in een wedstrijd zelfs gediskwalificeerd worden. In Regel 1.3c wordt de volgende uitleg gegeven over de hoogte van de straf (strafmaat):

Straffen zijn bedoeld om een mogelijk voordeel voor de speler weg te nemen. Er zijn drie niveaus van straffen:

  • Eén strafslag. Deze straf geldt zowel bij matchplay als bij strokeplay en is van toepassing volgens bepaalde regels waar ofwel (a) het mogelijke voordeel van een overtreding klein is of (b) een speler met een strafslag een situatie ontwijkt en verder speelt van een andere plek dan waar de oorspronkelijke bal ligt.
  • Algemene straf (verlies van de hole bij matchplay en twee strafslagen bij strokeplay). Deze straf is van toepassing bij overtreding van het merendeel van de regels, waarbij het mogelijke voordeel van een overtreding aanmerkelijk groter is dan wanneer slechts één strafslag van toepassing is.
  • Diskwalificatie. Zowel bij matchplay als bij strokeplay kan een speler worden gediskwalificeerd voor bepaalde handelingen of regelovertredingen, inclusief ernstig wangedrag (zie Regel 1.2), of wanneer het mogelijke voordeel van een overtreding dusdanig groot is dat de score van de speler niet meer als geldig kan worden beschouwd.

Miriam: "Ik heb ooit geleerd dat ik de lijn tussen de bal en de hole kan markeren door een keer over het gras te aaien met mijn club. Vervolgens mag ik dan in de lijn gaan staan. Op mijn nieuwe golfclub zei iemand dat je dat niet mag doen. Wie heeft er gelijk?"

Dat is niet toegestaan. In regel 10.2b(3) staat hierover het volgende:

Een speler mag geen voorwerp neerleggen om hem te helpen bij het oplijnen of het innemen van zijn stand voor de voorgenomen slag (zoals het neerleggen van een club op de grond om aan te geven waar de speler zijn voeten moet plaatsen). 'Een voorwerp neerleggen' betekent dat het voorwerp de grond raakt en de speler het niet aanraakt. Als de speler deze regel overtreedt, kan hij de straf niet ontlopen door het voorwerp te verwijderen voordat de slag is gedaan.

Deze regel is ook van toepassing op een handeling met hetzelfde doel, zoals het door de speler markeren van een punt in zand of dauw om hem te helpen bij zijn swing. Met het ‘aaien’ over het gras ontstaat een markering met het doel je te helpen oplijnen. De straf voor het maken van een dergelijke markering is de algemene straf (twee strafslagen bij strokeplay, verlies van de hole bij matchplay). Door het wegvegen van de markering kan de straf niet worden ontlopen.

Cameron Young in waste area
Beeld: Golfsupport.nl

Johan: "Op de golfbaan in Castro Marin stond op een bordje aangegeven dat een bepaald gebied waste area was. Gelden daar dezelfde regels als in een bunker zoals grounden en droppen met straf?"

Een waste area is geen bunker, en dus gelden daar dezelfde regels als in het algemene gebied; de regels voor de bunker zijn dus niet van toepassing. Je mag in een waste area dus wel het zand aanraken in de buurt van de bal, zolang je maar niets doet waardoor je de omstandigheden die de slag beïnvloeden verbetert (zie Regel 8.1). 

Han: "De golfbaan wordt steeds meer door ganzen en zwanen bezocht. Op zich mooi om te zien, maar wat kan je doen als je bal midden in een berg stront eindigt?"

Je hebt twee keuzes: of de bal spelen zoals hij ligt of met één strafslag de bal onspeelbaar verklaren en de situatie ontwijken.

Omdat uitwerpselen van vogels of andere dieren losse natuurlijke voorwerpen zijn, mogen deze worden verwijderd volgens Regel 15.1. Maar als de vrees bestaat dat uitwerpselen van dieren eerlijk spel beïnvloeden, kan de Commissie een Plaatselijke Regel instellen (Model Plaatselijke Regel F-12) die de speler de mogelijkheid geeft om uitwerpselen als grond in bewerking te behandelen, waarvan ontwijken zonder straf is toegestaan volgens Regel 16.1.

In deze aflevering zijn de vragen beantwoord door Walter Haandrikman (voorzitter van de Regel- en Handicapcommissie van de NGF), Wouter Quispel (NGF Referee) en Robert Hage (NGF Regels en Handicap). Er komen veel regelvragen binnen. Vragen die nu niet beantwoord zijn, behandelen we in een van de volgende afleveringen van deze rubriek.

Heb je ook een regelvraag?

GOLF.NL beantwoordt jouw regelvragen. Heb je een vraag? Stuur een mail naar regelvraag@golf.nl of een bericht via social media (Twitter, Facebook, Instagram). Stuur als het kan ook een foto mee van de regelsituatie!
Lees meer over
Golfregels