golfregels bal tegen vast obstakel in bunker
De bal ligt op de onderste trede van een trapje in een bunker

Regelvraag: vast obstakel in bunker

4 oktober 2018 Redactie GOLF.NL
Een houten trapje in een bunker kan tot lastige regelkwesties leiden.

Bunkers op golfbanen hebben wel eens een trapje zodat golfers gemakkelijk in en uit de hindernis kunnen stappen. Dat geldt zeker voor potbunkers met steile wanden. 

Het nadeel van deze (bielzen) trapjes is dat er soms lastige regelsituaties ontstaan. Een bezoeker van GOLF.NL stuurde de foto hierboven op met een omschrijving van wat er gebeurd was:

'Bij een golfreisje was mijn medespeler in een bijzondere situatie gekomen. De bal eindigde op de laatste trede van een bunkertrapje dus was feitelijk niet te spelen. De bal was in de hindernis. Droppen in de hindernis was onmogelijk want elke drop was dichter bij de hole.'

De vraag was: wat mag of moet je doen volgens de regels? Hier volgt het antwoord.

Ten eerste is de vraag of de bal in de bunker is. Ja, Decision 13/5 geeft daar uitsluitsel over.

Q. If a ball is lying on either a movable or an immovable obstruction in a bunker, is the ball considered to be in the bunker?
A. Yes. Although the margin of a bunker does not extend upwards, a ball lying on an obstruction in a bunker is in the bunker.

De trap is een vast obstakel in de bunker en de bal is dus in de bunker. Als de bal in de bunker ligt op een vast obstakel, dan mag je het vaste obstakel ontwijken zonder straf (regel 24-2b). De bal moet in de bunker worden gedropt. 

Maar als dat zoals in dat geval niet kan, omdat je niet dichter bij de hole mag droppen, dan biedt regel 24-2b maar één ander keuze: je mag de bal buiten de bunker droppen, maar dat is met bijtelling van één strafslag en je moet droppen op een rechte lijn naar achter. (In de regels wordt dit zo geformuleerd: 'waarbij de speler het punt waar de bal lag op een rechte lijn moet houden tussen de hole en de plek waar de bal wordt gedropt, zonder beperking van de afstand waarop de bal achter de bunker mag worden gedropt').

Het is een vreemde situatie want je hebt recht op een free drop in de bunker maar je kunt niet in de bunker droppen ...

Zijn er nog andere opties? Ja, je kunt er voor kiezen om de bal op de traptrede met een putter naar het midden van de bunker te slaan. Wellicht kun je de bal daarna uit het zand slaan. En je kunt er voor kiezen om de bal op het trapje onspeelbaar te verklaren. Als je een bal in een bunker onspeelbaar verklaart, dan zijn er drie keuzes:

  1. Een bal droppen achter het punt waar de bal lag, waarbij je dit punt op een rechte lijn moet houden tussen de hole en de plek waar de bal wordt gedropt. De bal moet wel in de bunker gedropt worden. Met bijtelling van één strafslag.
  2. Een bal droppen binnen twee stoklengten van de plek waar de bal ligt, niet dichter bij de hole. De bal moet wel in de bunker gedropt worden. Met bijtelling van één strafslag.
  3. Een bal spelen van de plek waar je het laatst gespeeld hebt. Met bijtelling van één strafslag.

Optie 1 en 2 zijn in dit geval niet mogelijk en daarom blijft alleen optie 3 over. 

Regelvragen

Heb je ook een regelvraag? Mail redactie@golf.nl.

}