Go For Green

Golf bekent kleur! #goforgreen

Met de campagne ‘Beter wordt het niet buiten’ en een in de hashtag #goforgreen verpakte boodschap bekennen de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie en GOLF.NL kleur. Golf gaat als een van de groenste sporten van Nederland nog een stap verder: van licht- naar donkergroen.

De ambitie? Aantonen dat we de allergroenste sport zijn die er is, en nog groener worden! Samen inzetten op duurzaamheid, natuurversterking en een gezonde leefomgeving. De NGF en GOLF.NL hebben tien ambities opgesteld die de groene handleiding vormen om richting donkergroen te gaan.

Maatschappelijk thema

Daarin speelt o.a. het bevorderen van biodiversiteit een belangrijke rol. Mondiaal neemt het aantal plant- en diersoorten zorgwekkend af en deze trend moet gekeerd worden om de wereld leefbaar te houden; voor de huidige generatie en de generaties die nog volgen. Juist de golfsport trok de afgelopen jaren meer dan ooit jongere beoefenaars, die zelf in toenemende mate belangrijke maatschappelijke thema’s als een gezonde levensstijl en duurzaamheid omarmen. Met de campagne #goforgreen hoopt de NGF nog meer potentiële golfers te bereiken, die zorgen voor een gezonde leeftijdsopbouw, een groter aantal vrouwen in de sport en een betere balans in diversiteit. Op dit moment is 32% van de ‘golfpopulatie’ vrouw en 35% jonger dan 45 jaar.

DNA van golf

Groen zit in het DNA van golf. De golfsport kan en wil een onderdeel van de oplossing voor een betere leefwereld zijn. Met de golfbanen als groene longen van de maatschappij. Nederland heeft 251 golfbanen die, als de groene parken van de toekomst, steeds meer ruimte bieden aan heel veel verschillende soorten flora en fauna. Golf staat voor gezond bewegen en sporten in een gezonde omgeving.

Op veel Nederlandse golfbanen is al structureel aandacht voor de natuur, het milieu en de samenleving; 102 van de 251 banen hebben een internationaal erkend duurzaamheidscertificaat (GEO) en op dit moment zitten meer dan twintig clubs in een traject op weg naar dat certificaat. In totaal, wereldwijd, hebben 313 golfbanen zo’n certificaat. Geen enkele andere sport in Nederland kent duurzaamheidscertificaten voor de accommodaties. Wij gaan mooie verhalen maken over deze banen en we leggen de lat een stukje hoger: nog meer banen met een certificaat.

go for green golf.nl

Duurzame golfbaan

Om op donkergroen uit te komen, zullen golfbanen nog meer onderdeel worden van de natuur (en niet andersom). De banen zullen in de toekomst anders ogen. Gevarieerder, ze kleuren meer met de seizoenen mee en ze zullen anders spelen: steviger en droger. ‘Wat de golfsport daarvoor terugkrijgt is goud waard. Constante speelkwaliteit door het jaar heen én een duurzame sport’, zegt Richard Kooloos, bestuurslid van de NGF en Hoofd Duurzaam Bankieren bij ABN Amro (lees hier het hele interview).

Een duurzame golfbaan is niet alleen goed voor de bodem, planten en dieren. Duurzaam ondernemen is ook de sleutel tot financiële gezondheid. Kooloos: ‘Duurzaam golfbeheer en management leiden tot financiële zelfredzaamheid, een beter imago, een betere relatie met stakeholders en kostenbesparing. Duurzaam ondernemen draagt bij aan het langetermijnsucces van de golfbaan.’
We slaan deze week af met de inspiratiefilm en de GreenPaper (27 november), maar met de 10 groene ambities wordt het ook concreet. Deze 10 ambities zijn dé groene handleiding voor 2022. Meer over die ambities en de campagne lees je op deze pagina. Doe je mee?