Nieuwe regels: zijwaarts ontwijken van een rode hindernis met één strafslag
Per 1 januari 2019 spelen we volgens nieuwe golfregels. Wat zeggen de nieuwe regels over het ontwijken van een hindernis met een strafslag?

Ditmaal aandacht voor wat de nieuwe regels zeggen als je bal in het water eindigt. Beter gezegd: als je bal in een hindernis eindigt. Want waterhindernissen heten in de nieuwe regels hindernissen (penalty area's in het Engels) en hindernissen zullen niet meer alleen uit water bestaan maar kunnen ook gebieden met woestijn, jungle, lava, rotsen en dergelijke zijn. 

Hindernissen zijn vanaf 1 januari 2019 gemarkeerd met rode of gele paaltjes. Dat geeft spelers de mogelijkheid om bij een bal in een hindernis een bal te droppen (met een strafslag).

Je mag een hindernis ontwijken (droppen met straf) als je minstens 95 procent zeker bent dat de bal in de hindernis is. En als een bal in een hindernis ligt, dan heb je als golfer deze opties:

1 Voor rood en geel: als het mogelijk is en als je dat wilt: de bal spelen zoals hij ligt (geen strafslag).

2 Voor rood en geel: 'slag en afstand': de bal spelen van de plaats waar de oorspronkelijke bal is gespeeld (een drop met bijtelling van één strafslag). 

3 Voor rood en geel: een bal droppen in een rechte lijn naar achteren (een drop met bijtelling van één strafslag). 

4 Alleen bij rode hindernissen is er nog een vierde optie: de hindernis zijwaarts ontwijken met bijtelling van één strafslag ('taking lateral relief').

De procedure bij optie 3 

De procedure bij optie 3 (in een rechte lijn naar achteren) wordt uitgelegd in de video hieronder. In het Engels heet dit 'taking back-on-the-line relief'.

  • Schat in waar de bal de grens van de hindernis kruiste toen hij er in ging. Het advies is om op dat punt een tee in de grond te steken.
  • Trek een denkbeeldige rechte lijn vanaf de hole via het geschatte punt naar achteren. 
  • Ga zo ver naar achteren als je wilt en kies een referentiepunt op de lijn.
  • Meet of schat de dropzone door vanaf dit punt binnen één clublengte te droppen. (In de regels per 1 januari 2019 zijn clublengten de lengte van de langste stok in de golftas behalve je putter.)
  • Drop je bal (vanaf kniehoogte) in de dropzone. De bal moet binnen de dropzone stil komen te liggen.

De procedure bij optie 4

De procedure bij optie 4 (zijwaarts ontwijken) wordt uitgelegd in de video hieronder. 

  • Schat in op welk punt de bal de grens van de hindernis kruiste toen hij er in ging. Het advies is om op dat punt een tee in de grond te steken.
  • Meet of schat vanaf dat punt de dropzone van twee clublengten buiten de hindernis. De dropzone mag niet dichter bij de hole zijn. 
  • Drop de bal in de dropzone (drop vanaf kniehoogte). De bal moet binnen de dropzone stil komen te liggen.

Het zijwaarts ontwijken van een rode hindernis werkt in de nieuwe regels ongeveer net zoals in de oude regels. Maar in de nieuwe regels mag je bij rode hindernissen niet meer aan de overkant van de hindernis droppen, iets dat tot eind 2018 wel mocht.

Handicap- en regelcommissies en wedstrijdcommissie mogen na 2018 elke hindernis met rode palen markeren zodat spelers ook altijd optie 4 kunnen kiezen.

Tot slot: je mag alleen handelen volgens de hindernisregel als je minstens 95 procent zeker bent dat de bal in de hindernis is. 

Wat als de bal wegrolt?

Vanaf 1 januari 2019 moet je van kniehoogte droppen en niet langer van schouderhoogte. Bij het droppen in de dropzone bal moet de bal altijd landen en tot stilstand komen in de dropzone. Omdat je in de nieuwe regels van lager bij de grond dropt (van kniehoogte) zal het vaak meteen goed gaan. Maar als de bal niet landt en tot stilstand komt in de dropzone, dan moet je opnieuw droppen. Als de bal bij de tweede drop weer buiten de dropzone rolt, dan mag de bal geplaatst worden waar hij bij de tweede drop de grond raakte.

Test je regelkennis: doe de regelquiz.

> Ga naar de hoofdpagina Nieuwe regels in 2019.

  • Auteur Redactie GOLF.NL