golf regels plaatsen preferred lies winterregels

'Herfst- en winterregels'

In de herfst en winter is golf nog moeilijker dan normaal. De 'winterregels' maken het leven van een golfer dan iets makkelijker.

De 'winterregels' in het kort

Ken jij de 'winterregels', plaatselijke regels die een club/ban kan invoeren als de omstandigheden niet ideaal zijn? Hier staan ze op een rij en verderop gaan we er nader op in. Doe er je voordeel mee!

 1. Plaatsen - 'Plaatsen' wil zeggen dat je de bal mag oppakken, schoonmaken en op een goede plek mag terugplaatsen. Dit mag op sommige banen in een deel van de winter, maar alleen op kortgemaaide delen van de baan, bijvoorbeeld de fairways.
 2. Ingebedde bal - Bij een ingebedde bal krijg je altijd een free drop. Maar op sommige banen geldt een local rule die verbiedt dat je een free drop krijgt als de bal is ingebed in de rough.
 3. Tijdelijk water - Als je bal in een plas ligt of als je in een plas moet staan om de bal te spelen, dan heb je recht op een free drop.
 4. Wintergreens - In de winter moeten de gewone greens soms gesloten worden om te voorkomen dat ze beschadigd worden. Dan worden de vlaggen op wintergreens gezet: alternatieve greens die minder mooi zijn dan gewone greens.
 5. IJs, hagel en sneeuw - Je mag wat sneeuw rondom je bal wegnemen en een laagje hagel of sneeuw op de green mag je wegvegen. 
 6. Rijp en dauw - Rijp of dauw mag je niet wegvegen op de green. 
 7. Bevroren hindernissen - Je mag proberen om een bal van ijs in een bevroren sloot te spelen.
 8. Baanregels - Elke baan en club heeft eigen winterregels wat betreft het gebruik van buggies en trolleys.

1 "Plaatsen"

In de herfst en winter is golf nog moeilijker dan de sport normaal al is. Het is koud, de banen zijn vaak nat en de bal vliegt en rolt minder ver. Maar gelukkig zijn er 'winterregels' die het leven van een golfer ies makkelijker maken. 

In het regelboekje is geen apart hoofdstuk gewijd aan winterregels. We hebben het dan ook eigenlijk over regels waarmee je in winterse omstandigheden vaak te maken krijgt.

Maar er is één regel die wel te beschouwen is als een echte winterregel en die is bekend onder de naam "plaatsen" (of "preferred lies"). Het is in feite een local rule (een plaatselijke regel, een baangebonden regel) die alleen in de koude maanden geldt en alleen op kort gemaaide delen van de baan (bijvoorbeeld de fairways, de voorgreen en de apron rondom de green).

De winterregel "plaatsen" houdt in dat je de bal mag schoonmaken en plaatsen. Hier volgt de precieze formulering van de plaatselijke regel:

"Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt, mag zonder straf worden verplaatst of opgenomen en worden schoongemaakt. De speler moet de bal plaatsen binnen 15 cm van de plaats waar hij oorspronkelijk lag, maar niet dichter bij de hole. De speler mag de bal eenmaal verplaatsen of plaatsen en nadat de bal is verplaatst of geplaatst is hij in het spel. Noot: “kort gemaaid gedeelte” betekent elk deel van de baan, met inbegrip van paden door de rough, gemaaid op fairwayhoogte of lager."

Europese golfbanen mogen de winterregel "plaatsen" laten gelden in periodes tussen 1 november en 30 april omdat de fairways dan vaak minder fraai zijn. De ligging van de bal is in de winter vaak veel minder goed dan in de zomer en het komt ook vaak voor dat er modder aan de bal gaat kleven.

Dus als je in deze periode golf gaat spelen, kijk dan of er geplaatst mag worden op de baan die je speelt want je hebt er groot voordeel bij als het mag. Het is te vinden in de local rules van de club, in de baanstatus op de website of op het publicatiebord vlakbij de eerste hole. 

De bal op deze manier met het clubhoofd 'plaatsen' mag niet in wedstrijden en qualifying ronden:


Denk er ook aan dat je de bal maar één keer plaatsen. Wat in de video hieronder gebeurt, mag niet:


Overigens: bij "preferred lies" mag er geplaatst worden maar het hoeft niet. En wat veel golfers niet weten is dat "preferred lies" en qualifying elkaar in de winter niet uitsluiten. Qualifying wil zeggen dat je een qualifying ronde kunt spelen die meetelt voor je handicap. Maar plaatsen en qualifying spelen gaan alleen samen in de periode 1 november-30 april. (Zie onderaan dit artikel ook het kader "Plaatsen op de Tour".)

Een local rule die het hele jaar toegepast kan worden, is "lift, clean and place". Bij lift; clean and place moet de bal op exact dezelfde plek worden teruggeplaatst. In het regelboekjes staat deze tekst: 'Condities zoals uitzonderlijke natheid waardoor veel modder aan de bal kleeft, kunnen aanleiding zijn om onder deze omstandigheden toe te staan dat de bal mag worden opgenomen, schoongemaakt en teruggeplaatst.' In dat geval geldt een plaatselijke regel zoals deze: 

'Op het kort gemaaide gedeelte/overal door de baan mag een bal zonder straf worden opgenomen en schoongemaakt. De bal moet worden teruggeplaatst.'

2 Ingebedde bal

Een ingebedde bal ("embedded ball") is een bal die is ingebed in zijn eigen pitchmark. Een ingebedde bal mag het hele jaar opgepakt, schoongemaakt en gedropt worden - zonder straf. Maar op sommige banen geldt een local rule die verbiedt dat je ingebedde ballen in de rough ook mag oppakken en droppen. Als je wilt weten of die local rule op jouw baan geldt, dan moet het staan in de (tijdelijke) plaatselijke regels (temporary local rules). Lees hier meer over de regels 'ingebedde bal'.

3 Tijdelijk water

De regel voor "tijdelijk water" geldt ook het hele seizoen maar na de zomer hebben we er vaker mee te maken. Als je bal in een plas ligt, of je voeten staan in een plas als je moet slaan, dan mag je de bal oppakken. Bepaal het nearest point of relief en drop daar een bal binnen één stoklengte. Je mag je bal schoonmaken voordat je dropt.  

Je krijgt niet alleen een free drop bij tijdelijk water op de fairway maar ook bij tijdelijk water in de rough, op de green en in een bunker. Als je tijdelijk water in een bunker ontwijkt, moet je in de bunker droppen. Buiten de bunker droppen mag ook, maar dat kost dan wel een strafslag. (Je moet dan droppen in een rechte lijn tussen de vlag en de plaats waar de bal oorspronkelijk lag.) 

Tijdelijk water op de green mag je ook ontwijken. Ligt je bal op de green en bevindt het tijdelijk water zich op je puttinglijn, dan is er ook sprake van belemmering. Bij het ontwijken van tijdelijk water op de green moet je het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering bepalen, het dichtstbijzijnde punt waar je niet gehinderd wordt door het water. Vervolgens moet je de bal plaatsen. Het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering kan ook buiten de green liggen. Ook dan moet je de bal plaatsen.

Er is sprake van tijdelijk water als het water rond je schoenen omhoogkomt bij het innemen van je stand.

4 Wintergreens

Steeds meer Nederlandse banen zijn vrijwel de hele winter qualifying; omdat er qualifying condities zijn, kun je dus qualifying ronden spelen. Maar als er veelal wintergreens zijn (als de vlaggen vanwege vorst, dooi of regenval op wintergreens geplaatst moeten worden), dan is een baan niet qualifying. Je kunt met wintergreens dus vaak wel vriendschappelijke ronden spelen maar geen ronden die meetellen voor je handicap. 

De baan kan overigens nog wel qualifying zijn als er één wintergreens is per 9 holes. Daarnaast geldt dat de lengte van de baan niet meer dan 50 meter over 9 holes (of 100 meter over 18 holes) mag verschillen met de 'normale' baan.

Korte putts op wintergreens worden vaak niet uitgeholed: een bal "binnen een putterlengte van de hole (tot de grip)" wordt gegeven. Dus wie op een par 3 met twee slagen binnen een putterlengte van de hole ligt, maakt een par. Dit is te beschouwen als een wintertraditie maar het is geen officiële regel.

Wat als er wintergreens zijn en je bal rolt per ongeluk op een gewone green die op dat moment niet gebruikt worden (een "zomergreen")? Dan mag je niet spelen vanaf die zomergreen. Je bal ligt op een "verkeerde green" zoals het in de regels heet. Je moet het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering bepalen, waar je bal niet meer op de verkeerde green is maar je voeten ook niet. Hier moet je droppen, zonder strafslag. 

De 

5 IJs, hagel en sneeuw

Wat je mag doen bij winterse neerslag is in de gewone regels beschreven. Sneeuw, ijs en hagel zijn tijdelijk water óf los natuurlijk voorwerp, naar keuze van de speler. 

 • Als de hele baan bedekt is met sneeuw kun je sneeuw het beste beschouwen als los natuurlijk voorwerp: je mag wat sneeuw rondom je bal wegnemen zolang je maar niet de bal beweegt. 
 • Als de baan overwegend groen is en je bal ligt op een klein stukje sneeuw, dan kun je sneeuw het beste behandelen als tijdelijk water; dan kun je het tijdelijk water ontwijken en droppen op een stukje gras.
 • Losse natuurlijke voorwerpen op de green mag je wegvegen en dat geldt dus ook voor hagel. 
 • Je mag uiteraard ook niets doen en de bal gewoon spelen zoals hij ligt.

6 Rijp en dauw

Rijp en dauw zijn geen losse natuurlijk voorwerpen (het kleeft aan het gras) dus zijn geen tijdelijk water. Je mag rijp of dauw ook niet wegvegen op de green. 

7 Een bevroren hindernis

Als je bal op een bevroren sloot ligt mag je proberen om hem te spelen. Het filmpje hieronder toont aan dat slaan van ijs vaak geen goed idee is. Gevaarlijk zelfs. De bal ligt uiteindelijk alsnog in het water en de mislukte poging leidt tot een hoge score. De slag telt mee en de man moet de bal alsnog droppen ...: 

8 Winterregels van de club

Aan de ene kant zijn er de regels uit het regelboekje, aan de andere heeft elke baan en club ook eigen clubregels in de winter, bijvoorbeeld dat buggies of trolleys niet zijn toegestaan. Op sommige banen wordt geëist dat spelers winterbanden met noppen op hun trolleys installeren. 

Extra aandacht voor de etiquette

In de winter groeit het gras niet en het duurt veelal tot mei voordat schade is hersteld. Greens zijn in de winter nog gevoeliger dan normaal en het is heel belangrijk dat elke pitchmark meteen gerepareerd wordt.

Een golfbaan is het meest kwetsbaar bij het begin van vorst en zodra er dooi komt. De "zomergreens" moeten dan gesloten worden en soms zelfs de hele baan. In de video hieronder legt NGF-agronoom Niels Dokkuma uit waarom dit moet. Het gaat om het behoud van de baan en een betere kwaliteit van de greens in het voorjaar.

"Plaatsen" op de Tour

In het regelboekje wordt omschreven wanneer de local rule "plaatsen" op zijn plaats is:

"Ongunstige omstandigheden als hevige sneeuwval, dooiperiodes in het voorjaar, langdurige regenval of uitzonderlijke hitte, kunnen de staat van de fairways verslechteren en soms het gebruik van zware maaimachines onmogelijk maken. Wanneer deze omstandigheden zo algemeen voorkomen op de gehele baan dat de Commissie van mening is dat ‘Plaatsen’ of ‘Winterregels’ behoorlijk spel zou kunnen bevorderen of zou kunnen helpen de baan te beschermen, wordt de Plaatselijke Regel (welke spoedig moeten worden opgeheven als de condities weer goed zijn) aanbevolen."

Het is misschien oneerlijk maar de spelers op de European Tour mogen heel vaak plaatsen op kortgemaaide delen van de baan. Ook wel eens hartje zomer. 

De wedstrijdcommissies van de Tours besluiten tot "preferred lies" zodra ze vinden dat er sprake is van abnormale speelcondities. Het betreft dan eigenlijk altijd natte fairways waarbij de kans groot is dat er modder aan de bal blijft kleven. Op natte fairways is dat al snel het geval, in natte rough veel minder omdat het gras hoger is en de bal niet snel in contact komt met de grond. 

De Tour streeft naar gelijke omstandigheden voor alle spelers en kiest daarom al snel voor "preferred lies". Maar er is daardoor wel een opmerkelijk verschil tussen recreatiegolf en de Tours:

 • De Tour kan desgewenst het hele jaar wedstrijden met "preferred lies" organiseren. De scores in ronden met "preferred lies" zijn gewoon geldig, alleen de baanrecords gelden niet.
 • Amateurs mogen alleen qualifying spelen met "preferred lies" in de periode 1 november-30 april (als de baan waar ze spelen deze local rule laat gelden). 

Er is bij recreatiespelers sprake van een soort botsing van de golfregels en handicapregels. De golfregels staan toe dat er ook in de zomer geplaatst mag worden als de commissie daar aanleiding toe ziet. Maar volgens de regels van de Europese Golf Associatie zijn qualifying condities en "plaatsen" in de zomer uitgesloten. Een Nederlandse baan kan dus na een hoosbui in juli toestaan dat er geplaatst wordt, maar het gevolg is dat de baan dan per definitie niet qualifying is.

Ga naar de hoofdpagina Golfregels en handicap.

 • Auteur Redactie GOLF.NL