Nieuwe regels: schade op de green herstellen
Per 1 januari 2019 spelen we volgens nieuwe golfregels. Wat zeggen de nieuwe regels over schade op de green?

Wat zeggen de nieuwe regels over het herstellen van schade op de green voordat je gaat putten? Volgens de regels per 1 januari 2019 mag je bijna alle schade aan een green herstellen voordat je een putt gaat maken. Naast pitchmarks en oude hole-pluggen (de plek waar de hole een andere keer gestoken is) mag je ook de volgende zaken repareren:

  • spikemarks en andere schade veroorzaakt door schoenen
  • schade veroorzaakt door dieren (sporen van dieren of hoefafdrukken volgens regel 13.1c)*
  • schade veroorzaakt door een club of een vlag of door onderhoudswerkzaamheden

Spikemarks zijn schadeplekken veroorzaakt door de stalen of kunststof spikes onder golfschoenen.

Het repareren van de green moet direct worden gedaan. Je mag ook schade op je speellijn repareren voordat je gaat putten, maar je mag niet de speellijn verbeteren. (Denk bij 'verbeteren' van de speellijn aan 'natuurlijke oneffenheden van het oppervlak', daar mag je niet aan zitten.)

Gaten in de green als gevolg van het prikken en beluchten door greenkeepers worden niet gezien als schade die je mag repareren. De club kan hier echter wel een plaatselijke regel voor instellen.

Vroeger

Je mocht (moet) op de green een pitchmark van je eigen bal of andermans bal repareren voordat je ging putten. Je mocht ook oude hole-pluggen herstellen. Maar het was tot eind 2018 verboden om de schade van een spikemark te repareren voordat je een putt ging maken. (Nadat jouw flight geputt had, mocht je wel een spikemark repareren.)

Schade veroorzaakt door vogels (kraaien die een gat hebben gepikt) mocht tot eind 2018 niet hersteld worden, maar wel ontweken worden (op basis van de regel Abnormale terreinomstandigheden). Je mocht verder tot eind 2018 ook geen schadeplekken van een vlag herstellen voordat je gaat putten. Dit mocht je wel doen nadat iedereen in je flight had geputt. (Om schade te voorkomen: laat een vlag nooit vallen op de green, leg de vlaggenstok zachtjes neer.)

Waarom deze regelaanpassing?

Op greens rolt de bal over de grond en daarom gelden op greens andere regels dan op andere plaatsen in de baan. De speler mag zijn bal op de green markeren, oppakken en schoonmaken. Ook mag hij op de green zand en losse aarde verwijderen en pitchmarks en oude hole-pluggen repareren. In het licht van deze filosofie - dat spelers recht hebben op een gladde oppervlakte waarover de bal rolt - is er geen reden om het repareren van andere schade (gemaakt door spelers, dieren of de onderhoudsploeg) te verbieden.

*Grote schade aan greens door dieren? Een golfclub kan dan de tijdelijke plaatselijke regel F10 laten gelden.

Test je regelkennis: doe de regelquiz.

> Ga naar de hoofdpagina Nieuwe regels in 2019.

  • Auteur Redactie GOLF.NL