golf regels 2019 schade aan club

Schade aan een club

Mag je doorspelen met een club die je zelf uit woede kapotslaat?

Een speler mag in een ronde slagen blijven doen met een club die beschadigd is geraakt, en een speler mag een beschadigd geraakte stok ook repareren, zelfs als de speler de golfstok zelf beschadigd heeft in een moment van woede. 

Maar een speler mag een beschadigde club tijdens een ronde alleen vervangen als de stok beschadigd is geraakt door invloeden of krachten van buitenaf, of als de stok beschadigd is door iemand anders dan de speler zelf of de caddie.

Stel dat een speler zijn putter licht beschadigt in een moment van woede, dan mag hij in het vervolg van zijn ronde met deze beschadigde putter blijven putten. Hij hoeft dus niet met  een wedge of een andere club te gaan.


Test je regelkennis: doe de regelquiz.

  • Auteur Redactie GOLF.NL