golf regels 2019 schade aan club

Schade aan een club

Per 1 januari 2019 spelen we volgens nieuwe golfregels. Op deze pagina aandacht voor wat de regels zeggen over een stok die beschadigd wordt.

Per 1 januari 2019 mag een speler in een ronde slagen blijven doen met een club die beschadigd is geraakt, en een speler mag een beschadigd geraakte stok ook repareren, zelfs als de speler de golfstok zelf beschadigd heeft in een moment van woede. 

Maar een speler mag een beschadigde club tijdens een ronde alleen vervangen als de stok beschadigd is geraakt door invloeden of krachten van buitenaf, of als de stok beschadigd is door iemand anders dan de speler zelf of de caddie.

In het Regelboekje per 1 januari 2019 is de hoofdregel zo geformuleerd:

'Indien jouw club (...) beschadigd raakt tijdens je ronde of terwijl het spel is gestaakt, mag je slagen blijven doen met de beschadigde club tijdens het vervolg van de ronde of mag je de club repareren door hem zo goed mogelijk terug te brengen in de staat waarin de club zich bevond voordat de schade optrad.' 

Met deze aanpassing per 1 januari 2019 is de regel voor beschadigde clubs vereenvoudigd en zijn er minder misverstanden mogelijk. Vroeger mocht een speler niet doorspelen met een club als hij die stok uit boosheid tegen iets aan had geslagen en daardoor beschadigd had. Vroeger had de speler echter vaak niet door dat hij een club beschadigd had in een boos moment. Maar speelde de golfer dan toch door met die beschadigde stok, dan werd hij vanwege die regelovertreding gediskwalificeerd. 

Met de regelaanpassing per 1 januari 2019 mag een speler zelf kiezen of hij doorspeelt met een beschadigde stok. Stel dat een speler zijn putter licht beschadigt in een moment van woede, dan mag hij in het vervolg van zijn ronde met deze beschadigde putter blijven putten. Vroeger moest de speler dan gaan putten met een wedge of een andere club.

Test je regelkennis: doe de regelquiz.

> Ga naar de hoofdpagina Nieuwe regels in 2019.

  • Auteur Redactie GOLF.NL