Waar mag een caddie of partner staan?
Wat zeggen de regels over de hulp van caddies bij het kiezen van de juiste lijn?

De regels staan toe dat je advies uitwisselt met je caddie (of je partner in een foursome, greensome of best ball). Maar je moet zelfstandig handelen bij het maken van de slag. 

Je caddie of partner mag echter niet achter je staan als je je plek gaat innemen om te slaan. De caddie mag niet achter jou op de speellijn staan, of achter jou en heel dichtbij de speellijn, totdat je je slag hebt gemaakt. Dit geldt overal: niet alleen op de tee of fairway maar ook op de green.*

Vooral voor NGF Competitie-spelers is de regelaanpassing van belang. 

nieuwe regels caddie achter speler op speellijn

Een caddie (of partner) mag nog steeds op een heuvel gaan staan om de lijn aan te geven als de vlag niet is te zien door de speler, zolang de caddie (of partner) maar weg is zodra de speler zijn plek gaat innemen om te slaan.

* Regel 10.2b is op 6 februari 2019 verhelderd omdat het op de Tours onduidelijk was wanneer een speler en zijn caddie de regel overtreden. Dit is de verheldering samengevat en hier is de volledige tekst te vinden:

Meaning of “Begins Taking a Stance for the Stroke”: If a player backs away from a stance, the player is not considered to have begun a "stance for the stroke”. Therefore, a player can now back away from his or her stance anywhere on the course and avoid a breach of Rule 10.2b(4) if the caddie had been standing in a location behind the ball.
Examples of When a Caddie is Not “Deliberately” Standing Behind the Ball When a Player Begins Taking Stance for Stroke: As written, the Rule does not apply if a caddie is not deliberately standing behind a player. It is clarified that the term “deliberately” requires a caddie to be aware that 1) the player is beginning to take a stance for the stroke to be played and 2) he or she (the caddie) is standing on or close to an extension of the line of play behind the ball. Several examples are given in the clarification to provide additional guidance.

Bal op de green oppakken

Volgens de regels mag een caddie jouw bal merken, oppakken en schoonmaken - met of zonder jouw toestemming - als de bal op de green ligt. Wanneer de caddie de bal heeft gemerkt en opgepakt, mag jij of je caddie de bal terugplaatsen. Deze regelaanpassing wordt uitgelegd in de video hieronder.


Test je regelkennis: doe de regelquiz.

  • Auteur Redactie GOLF.NL