bal ingebed golf

Bal ingebed in grond

Per 1 januari 2019 spelen we volgens nieuwe golfregels. Een van de aanpassingen betreft de regel voor een golfbal die ingebed is in de grond.

Vanaf 1 januari 2019 mag een bal die ingebed is in de "general area" zonder straf gedropt worden. De "general area" is in de nieuwe regels de term voor "door de baan".

Uitzondering: je hebt geen recht op een free drop als de bal ingebed is in zand in een deel van de general area waar het gras niet op fairwayhoogte of lager is gemaaid (bijvoorbeeld een zanderig gebied in de rough, een wasteland area met zand). Als het gaat om zand op een kort gemaaid deel van de baan (bijvoorbeeld een divot op een fairway die door de greenkeepers met zand en graszaad is gevuld), dan heb je bij een ingebedde bal wel recht op een free drop. Met 'zand' worden niet de bunkers bedoeld. 

Kort gezegd: je mag de bal nu oppakken, schoonmaken en droppen als de bal in de fairway of fringe rondom de green is ingebed, maar het mag ook als de bal is ingebed in de rough.

De illustratie laat zien waneer een bal als ingebed wordt beschouwd.

golfregels 2019

Het verschil met vroeger

Vroeger mocht een ingebedde bal in de rough niet gedropt worden tenzij een plaatselijke regel van de baan of wedstrijdcommissie zei dat het wel mocht. Vanaf 1 januari 2019 mag een ingebedde bal in de rough wel opgepakt, schoongemaakt en gedropt worden tenzij een plaatselijke regel dit verbiedt. De situatie is dus omgekeerd.

Waar moet je droppen?

Als je 'relief' mag nemen omdat je bal is ingebed mag je de bal oppakken, schoonmaken en droppen zonder strafslag. Maar waar moet je droppen? De bal moet volgens de nieuwe regels gedropt worden in de 'relief area' oftewel de dropzone. De dropzone is in dit geval binnen één clublengte van het referentiepunt (de plaats waar de bal ingebed was) en niet dichter bij de hole dan het referentiepunt. (Dat is anders dan vroeger - voor 2019 - toen de bal op het dichtst bijzijnde punt gedropt moest worden.)

golfregels 2019

Lees ook: In de nieuwe regels mag je maximaal drie minuten zoeken naar je bal.

Test je regelkennis: doe de regelquiz.

> Ga naar de hoofdpagina Nieuwe regels in 2019.

  • Auteur Redactie GOLF.NL