Nieuwe regels: hindernissen
Per 1 januari 2019 spelen we volgens nieuwe golfregels. Op deze pagina aandacht voor 'hindernissen'.

Waterhindernissen heten in de nieuwe regels hindernissen (penalty area's in het Engels) en hindernissen bestaan niet meer alleen uit water, het kunnen ook gebieden met woestijn, jungle, lava, rotsen en dergelijke zijn. 

Als deze gebieden hindernissen zijn, dan zullen ze gemarkeerd zijn met rode of gele paaltjes. Dat geeft spelers de mogelijkheid om bij een bal in zo'n hindernis een drop te nemen (met strafslag). In de video bovenaan dit artikel wordt dit nader uitgelegd.

Bal in hindernis

Als een bal in een hindernis ligt mag je hem spelen zoals hij ligt of kiezen voor een drop met bijtelling van een strafslag. Bij het ontwijken van een hindernis zijn er altijd twee opties:

  1. Een bal spelen van de plaats waar de oorspronkelijke bal is gespeeld (een drop met bijtelling van één strafslag).
  2. Een bal droppen in een rechte lijn naar achteren, met bijtelling van één strafslag. (Schat in waar de bal de hindernis kruiste en trek een denkbeeldige lijn vanaf de hole via het geschatte punt naar achteren. Ga zo ver naar achteren als je wilt en drop de bal binnen één stoklengte van de denkbeeldige lijn. Deze procedure wordt uitgelegd in de video hieronder.)


Als je bal in een rode hindernis komt, is er nog een derde optie: de hindernis zijwaarts ontwijken met bijtelling van één strafslag. (Schat in op welk punt de bal de rode hindernis kruiste. Meet vanaf dat punt je dropzone van twee stoklengten buiten de hindernis. De dropzone mag niet dichter bij de hole zijn dan het punt waar de hindernis de bal kruiste. De procedure wordt uitgelegd in de video hieronder).


Bij het zijwaarts ontwijken van een rode hindernis mag men niet meer aan de overkant van de hindernis droppen.

Tot slot: je mag alleen handelen volgens de hindernisregel als je minstens 95 procent zeker bent dat de bal in de hindernis is. En vergeet niet dat je in de nieuwe regels moet droppen vanaf kniehoogte.

Lees hier meer details over het ontwijken van een hindernis.

Test je regelkennis: doe de regelquiz.

> Ga terug naar de pagina Nieuwe regels in 2019.