Nieuwe golfregels in 2019
Per 1 januari 2019 veranderen de regels. Het doel van de regelmodernisering: minder golfregels, eenvoudiger regels, vlotter spel. Golf wordt op die manier leuker en sneller.

De belangrijkste nieuwe regels vanaf 1 januari 2019 op een rij 

Allereerst de 25 belangrijkste nieuwe regels. Elders op deze pagina's worden de belangrijkste regelwijzigingen toegelicht.

 1. Droppen vanaf kniehoogte (niet van schouderhoogte).
 2. De dropzone mag je meten met de langste club in je tas (maar het mag niet je putter zijn).
 3. Je moet droppen in de dropzone (de bal moet landen in de zone) en je moet spelen vanuit de dropzone.
 4. Als je in een rechte lijn naar achteren dropt, mag je de bal niet dichter bij de hole droppen dan het referentiepunt (markeer altijd het referentiepunt).
 5. Tijd om te zoeken is maximaal 3 minuten (niet 5 minuten).
 6. Als je per ongeluk je bal beweegt bij het zoeken, plaats de bal dan terug zonder strafslag.
 7. Er is geen straf bij een double hit, als je de bal per ongeluk twee of meer keer raakt telt het als één slag.
 8. Er is geen straf als je bal per ongeluk jou of je equipment raakt.
 9. Er is geen straf als je bal bij een putt vanaf de green de vlaggenstok raakt.
 10. Schade op de greens van spikemarks, schoenen of dieren mag gerepareerd worden.
 11. Als je de bal op de green per ongeluk beweegt, plaats de bal dan zonder straf terug.
 12. Als de bal op de green gemarkeerd, opgetild en teruggeplaatst is en dan door de wind beweegt, plaats de bal zonder straf terug op de oorspronkelijke plaats.
 13. 'Hindernissen' ('penalty areas') is de nieuwe term voor waterhindernissen; je mag daarin zonder straf losse natuurlijke voorwerpen (zoals een takje) weghalen, je club grounden en oefenswings maken - net als op de fairway of in de rough.
 14. Je mag een hindernis ontwijken (droppen met straf) als je minstens 95 procent zeker bent dat de bal in de hindernis is.
 15. Er zijn drie opties om een hindernis te ontwijken met één strafslag: slag en afstand (terug naar de plaats van de vorige slag); in een rechte lijn naar achteren of zijwaarts ontwijken. Bij het zijwaarts ontwijken van een rode hindernis mag men niet meer aan de ‘overkant’ droppen.
 16. Je mag in bunkers losse natuurlijke voorwerpen zoals een takje weghalen.
 17. Je mag in bunkers niet het zand vlak voor of achter je bal aanraken, ook niet in de backswing van je slag of bij een oefenswing.
 18. Je mag in bunkers niet het zand testen.
 19. Je mag zonder straf droppen als je bal ingebed is op de fairway of in de rough.
 20. Bij een onspeelbare bal in een bunker is er een extra optie: de bal onspeelbaar verklaren en de bal met twee strafslagen droppen buiten de bunker in een rechte lijn naar achteren.
 21. Je caddie of partner (in een foursome of fourball) mag niet recht achter je staan als je je stand inneemt.
 22. Het wordt aanbevolen dat je over het voorbereiden en uitvoeren van een slag niet langer doet dan 40 seconden (in het algemeen kan nog sneller gespeeld worden) en Ready Golf wordt aangemoedigd.
 23. Er is geen straf voor het aanraken van de green.
 24. Er is geen 'meldingsplicht' als je een bal wil identificeren of wil bekijken of hij beschadigd is, maar de bal moet wel worden gemarkeerd.
 25. Banen kunnen een local rule laten gelden die toestaat dat je een bal dropt, met bijtelling van twee strafslagen, in de buurt van de plaats waar de bal verloren is of out of bounds is geraakt.

Maximaal 3 minuten zoeken naar een bal

De tijd voor het zoeken naar een bal wordt teruggebracht van vijf naar drie minuten.  (Dit is een van de maatregelen om het speltempo te verhogen. De R&A en USGA moedigen ook 'Ready golf' aan en bevelen aan dat een speler niet langer dan 40 seconden doet over een slag.

Zonder straf droppen bij een ingebedde bal 

In 2019 mag een bal die ingebed is in de "general area" (vroeger "door de baan") zonder straf gedropt worden, behalve als de bal in zand is ingebed. Tot 2019 mag je alleen zonder staf droppen als de bal ingebed is in een 'kort gemaaid' deel van de baan (tenzij er een local rule is die zegt dat het overal "door de baan" mag). Dat wil zeggen: je krijgt tot 2019 wel een free drop als de bal is ingebed op de fairway maar niet als de bal is “geplugd” in de rough. 

Droppen vanaf kniehoogte

In de nieuwe regels droppen we van kniehoogte - en niet lager of hoger dan kniehoogte. (Tot en met 31 december 2018 is de dropprocedure dat we de bal met gestrekte arm vanaf schouderhoogte laten vallen. Daarbij stuitert of rolt de bal vaak weg, wat weer tot allerlei nieuwe regelsituaties leidt. Als de bal in de toekomst vanaf kniehoogte wordt gedropt, zo menen de regelinstanties, dan leidt dit tot 'meer consistentie en eenvoud in het dropproces' terwijl er toch, net als nu, een zekere toevalligheid blijft bestaan waar de bal eindigt na een drop.)

Niet meer meten met putter 

Na 1 januari 2019 moet je droppen in een relief area (een gedefinieerde dropzone) die je moet bepalen met de langste club in je tas behalve de putter. Afhankelijk van de situatie mag je droppen in een relief area die één of twee stoklengtes groot is. In de video hieronder wordt uitgelegd hoe je de relief area/dropzone meet.


De bal moet in de relief area gedropt worden en daar tot stilstand komen. Als de bal tot stilstand komt buiten de relief area, moet de speler opnieuw droppen. Als de bal bij de tweede drop weer buiten de relief area rolt, dan mag de bal geplaatst worden waar hij bij de tweede drop de grond raakte. Bekijk hier of hieronder een video waarin dit wordt uitgelegd.

Double hit: geen strafslag 

Er is bij een double hit niet langer meer sprake van één strafslag. Een double hit betekent dat je de bal bij een slag twee of meer dan twee keer raakt. Op dit moment moet je dan één slag en één strafslag noteren. 

Geen straf voor per ongeluk bewegen van de bal 

In de nieuwe regels zal er geen straf meer zijn voor het per ongeluk bewegen van een bal op de green of bij het zoeken naar een bal. Er volgt alleen straf als het ‘vrijwel zeker’ is dat de beweging met opzet door de speler veroorzaakt werd. (Nu krijg je nog wel straf als je je eigen bal per ongeluk beweegt bij het zoeken. De regel over het bewegen van een bal op de green is in 2017 al soepeler geworden door een nieuwe local rule; wat de regels nu zeggen, kun je lezen in dit bericht van januari 2017.)
Vlag mag in de hole blijven 

Er zal geen straf meer zijn als de bal vanaf de green tegen een onbewaakte vlaggenstok wordt geputt. De spelers mogen putten met de vlag in de hole of uit de hole. (Volgens de huidige regels krijg je twee strafslagen als je de vlag in de hole raakt bij een putt vanaf de green.)

Spikemarks repareren 

Je mag per 1 januari op de green schade van schoenen en dieren en andere schade repareren, zonder straf. (Het is nu nog verboden om de schade van een spikemark te repareren. Spikemarks zijn schadeplekken veroorzaakt door de stalen of kunststof spikes onder golfschoenen.)


Er is ook geen straf meer voor het aanraken van de green.

'Penalty areas' (hindernissen) in plaats van waterhindernissen 

Waterhindernissen in de nieuwe regels 'penalty areas' (hindernissen) heten en penalty areas zullen niet alleen uit water bestaan maar mogen ook gebieden met woestijn, jungle, lava, rotsen en dergelijke zijn. Deze gebieden mogen dus gemarkeerd gaan worden met rode of gele paaltjes en dat geeft spelers de mogelijkheid om bij een bal in een penalty area een drop te nemen (met strafslag).


Als een bal na 2018 in een hindernis ligt mag je hem spelen zoals hij ligt of kiezen voor een drop met bijtelling van een strafslag.

Bij het ontwijken van een hindernis in 2019 zijn er altijd twee opties:

 1. Een bal spelen van de plaats waar de oorspronkelijke bal is gespeeld (een drop met bijtelling van één strafslag).
 2. Een bal droppen in een rechte lijn naar achteren, met bijtelling van één strafslag. Deze procedure wordt uitgelegd in deze video:


Als je bal in een rode hindernis is geëindigd, is er nog een derde optie: de hindernis zijwaarts ontwijken met bijtelling van één strafslag. Hoe dat moet wordt uitgelegd in deze video:


De grond aanraken in penalty areas 

In de penalty areas (gebieden met water, woestijn, jungle, etc.) zal het bewegen van losse natuurlijke voorwerpen of het aanraken van de grond of water niet bestraft worden. (Nu krijg je nog wel straf als je de grond in een waterhindernis aanraakt met je club.)

Soepeler regels in de bunkers 

Je mag losse natuurlijke voorwerpen in de bunker bewegen of verwijderen en je mag ook het zand aanraken met je club of hand. Maar je mag per 1 januari 2019 in een bunker nog steeds niet 'grounden' in de directe buurt van je bal. En als je bij het weghalen van losse natuurlijke voorwerpen de bal beweegt krijg je daar wel één strafslag voor. 


Er komt ook een extra optie als je bal onspeelbaar in een bunker ligt: je mag de bal dan met bijtelling van twee strafslagen buiten de bunker spelen.


Vertrouwen op de integriteit van een speler 

In de nieuwe regels wordt vertrouwd op de 'redelijke beoordeling' van een speler bij het meten van een plaats, punt, lijn, gebied of afstand - zelfs als videobeelden later aantonen dat de beoordeling fout was. (De regelaanpassing in april 2017 hoe om te gaan met videobewijs in Tourwedstrijden is hier een voorloper van.) 

Er zal na 2018 geen 'meldingsplicht' meer zijn als je een bal wil identificeren of wil bekijken of hij beschadigd is, maar de bal moet wel worden gemarkeerd. (Nu moet je voordat je de bal opneemt je voornemen hiertoe melden aan de tegenstander of medespeler; lees hier meer.)

Local rule voor bal verloren of out of bounds 

Golfbanen en wedstrijdcommissies kunnen per 1 januari 2019 een plaatselijke regel laten gelden die toestaat dat een speler een bal dropt, met bijtelling van twee strafslagen, in de buurt van de plaats waar de bal verloren is of out of bounds is geraakt. 'Including the nearest fairway area', zeggen de regelinstanties: dat betekent dat je mag 'cirkelen' en de bal mag droppen op kortgemaaid gras in de buurt van waar hij verloren of out of bounds is. 

Deze local rule wordt volgens de regelinstanties ingevoerd 'om de zorgen van clubs te adresseren over het negatieve effect op het speltempo' van de huidige regel. Nu is het zo dat een speler, als hij geen provisional heeft geslagen, terug moet naar de plaats waar de oorspronkelijke bal is geslagen, om daar, met bijtelling van één strafslag, een nieuwe bal in spel te brengen. Dat alles kost tijd. In de toekomst zijn er dus twee situaties mogelijk: 1 de nieuwe local rule hierboven geldt; 2 de nieuwe local rule geldt niet en dan is alles hetzelfde als nu. 'De local rule', zeggen de regelinstanties, 'is niet bedoeld voor hogere niveaus zoals dat van professionals en topamateurs.'

Het zal overigens vanaf 1 januari 2019 minder vaak voorkomen dat een bal verloren is, omdat golfbanen meer gebieden tot 'penalty area' (hindernis) kunnen maken. Als de bal in zo'n gebied eindigt kun je met een drop en strafslag het spel vervolgen. Zie verderop.


Bekijk hier nog een video hoe de local rule werkt.

25 regelwijzigingen op een rij

De NGF heeft voor clubs een presentatie samengesteld waarin de belangrijkste wijzigingen op een rij worden gezet. Klik hier om de pdf te bekijken.

Websites, app, regelboekje, quiz

De nieuwe regels staan op de website van de R&A: randa.org. Er verschijnen ook verschillende publicaties: 

 • The Player’s Edition of the Rules of Golf is een ingekort, gebruikersvriendelijk regelboekje. Deze publicatie, geschreven in een eenvoudige taal en met eenvoudige tekeningen, is bedoeld voor het merendeel van de golfers. Een Nederlandse vertaling van de 'Spelerseditie' is begin 2019 verkrijgbaar op Nederlandse golfbanen en bij golfboeken.nl
 • The Rules of Golf is de naam van het nieuwe regelboek met illustraties.
 • The Official Guide to the Rules of Golf is een boek dat het huidige Decisions-boek zal vervangen. 
 • Er is ook een app ontwikkeld waarop de nieuwe golfregels per 1 januari 2019 te vinden zijn. De app Rules 2019 heeft vooralsnog een Engelstalige en Spaanstalige versie en kan hier gedownload worden. In een latere fase komt er een Nederlandstalige versie van de app.
 • Er is ook een Engelstalige quizpagina waar je je kennis van de nieuwe regels kunt toetsen: klik hier.

Andere regelwijzigingen per 1 januari 2019

Ga terug naar de hoofdpagina Golfregels en handicap.