green
Beeld: Golfsupport.nl

Bewogen bal op de green: hoe werkt het per 1 januari 2017?

4 januari 2017 Redactie GOLF.NL
Zoals begin december gemeld op GOLF.NL hebben de USGA en R&A een plaatselijke regel in het leven geroepen voor gevallen waarbij een bal op de green per ongeluk bewogen wordt. De NGF heeft een Nederlandse vertaling van de plaatselijke regel naar de clubs gestuurd met een uitleg van wat er verandert.

Met ingang van 1 januari 2017 zijn de volgende regels gewijzigd, zegt de NGF: Regels 18-2, ‘Bal bewogen door de speler’, 18-3, ‘Bal bewogen door de tegenstander’, en 20-1, ‘Opnemen en markeren van de bal’.

In de NGF Competitie en de door de NGF georganiseerde wedstrijden zal de plaatselijke regel hieronder van kracht zijn. Daardoor zal deze plaatselijke regel deel uitmaken van het NGF-competitiereglement en opgenomen worden op de hardcard waar de vaste plaatselijke regels op staan die bij de nationale wedstrijden van toepassing zijn.

De NGF heeft alle clubs aangeraden om deze plaatselijke regel op te nemen in hun plaatselijke regels, zodat iedereen in Nederland volgens dezelfde regels speelt, maar uiteindelijk ligt deze keuze bij de individuele clubs.

Per ongeluk bewogen bal(merker) op de green (Regels 18-2, 18-3 en 20-1)

Indien de bal van de speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander, of een van beide caddies of uitrusting wordt bewogen. De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in de Regels 18-2, 18-3 en 20-1. Deze plaatselijke regel is alleen van toepassing als de bal van de speler of zijn balmerker op de green ligt en de beweging per ongeluk veroorzaakt wordt.

Noot: Indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als gevolg van wind, water of een andere natuurlijke oorzaak zoals door de zwaartekracht, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke omstandigheden is bewogen, moet worden teruggeplaatst.

Straf voor overtreding plaatselijke regel: 

Matchplay – verlies van de hole

Strokeplay – twee slagen

Op deze afbeelding wordt de plaatselijke regel duidelijk uitgelegd. Belangrijk is dat deze regel alleen op de green geldt. 

Achtergrondinformatie

'In 2016 is er met name op de professionele tours weer een aantal incidenten geweest omtrent bewogen ballen op greens', zegt de NGF in een bericht aan de clubs. 'Deze incidenten hebben veel media-aandacht gekregen en als reactie daarop hebben de R&A en de USGA besloten deze plaatselijke regel aan te raden. Er wordt gewerkt aan een vereenvoudiging van de golfregels en men heeft besloten om met het invoeren van de oplossing die men al klaar had niet te wachten tot de rest van de regels aangepast zijn. Let wel: deze bepaling geldt alleen op de green en als de beweging per ongeluk is veroorzaakt, bijvoorbeeld doordat de speler iets op de bal laat vallen of met zijn voet de balmerker beweegt. Iemand die zijn bal opraapt op de green zonder markeren, loopt nog steeds een stafslag op en moet de bal terugplaatsen.'

Vragen en antwoorden

Deze lijst met vragen en antwoorden is aan de clubs gestuurd

Hoe werkt de nieuwe plaatselijke regel?

De nieuwe plaatselijke regel geeft aan dat je geen straf meer krijgt wanneer je per ongeluk je bal of balmerker beweegt op de green. Als de bal per ongeluk wordt bewogen door de speler, zijn partner, de tegenstander of een van de caddies of uitrusting, dan volgt er geen straf en de bal moet teruggeplaatst worden en gespeeld worden van de oorspronkelijke plek.

Geldt de plaatselijke regel als de bal door de wind wordt verplaatst?

Nee, wanneer de bal is bewogen door wind, water of een andere natuurlijke omstandigheid (zoals zwaartekracht), moet de bal worden gespeeld zoals deze ligt vanaf de nieuwe ligplaats zonder straf.

Waarom wordt deze plaatselijke regel geïntroduceerd?

De beweging van de bal op de green is een van de vele onderwerpen waar door de R&A en de USGA over gediscussieerd wordt. De instanties zijn druk bezig met het initiatief om de golfregels sterk te moderniseren. Voor deze bijzondere situatie was het bekend dat de vorm, helling en conditie van de greens tegenwoordig zorgen voor een grotere kans op het bewegen van de bal op de green en het kan lastig te bepalen zijn of de speler de oorzaak was van de bewogen bal of dat de bal is bewogen door de wind of andere natuurlijke omstandigheden. Daarnaast lijkt het oneerlijk dat de speler straf krijgt, wanneer de bal beweegt terwijl de speler zich alleen voorbereidt op zijn volgende slag.

Waarom geldt deze plaatselijke regel niet overal op de baan?

Gedurende het proces van het moderniseren het regels en vooral van de regels op de ‘bewogen bal’ werd geconstateerd dat bijna alle ‘bewogen ballen’ op de green voorkomen en het om een minimale bewegingen gaat. Meestal beweegt de bal van de speler wanneer hij acties neemt om zijn volgende slag voor te bereiden en waarbij de bal makkelijk kan worden teruggeplaatst.

Deze overwegingen zijn niet hetzelfde wanneer de bal buiten de green ligt. Wij geloven dat het belangrijk is om de strafslag te behouden voor deze gevallen en daarbij het principe te benadrukken dat de bal moet worden gespeeld zoals hij ligt.

Waarom wordt er niet gewacht en wordt deze regel met de volgende regelcyclus aangepast?

Als onderdeel van het initiatief om de golfregels te moderniseren, dat wordt uitgevoerd door de R&A en de USGA, zijn we van plan om een uitgebreide reeks van voorgestelde wijzigingen te presenteren in 2017. Gezien de voortdurende situaties de afgelopen jaren met betrekking op de toepassing van Regel 18-2 hebben we geconcludeerd dat deze specifieke wijziging nu voor iedere commissie beschikbaar moet zijn door het invoeren van deze plaatselijke regel.

Regel 18-2 is net veranderd. Waarom wordt er nu een verandering aangebracht d.m.v. een plaatselijke regel?

De golfregels blijven veranderen, waarvan Regel 18-2 een goed voorbeeld is. De meest recente herziening was het verwijderen van Regel 18-2b (bal bewogen na adresseren) in januari 2016. Deze verandering haalde de veronderstelling weg dat de speler de bal heeft bewogen nadat er was geadresseerd. Hoewel deze verandering in het voordeel van de spelers was omdat het de automatische straf verwijderde, heeft het veel vragen gecreëerd over wat de oorzaak was van de bewogen bal, vooral op de green. De plaatselijke regel wordt nu geïntroduceerd om minder nadruk te leggen op de oorzaak van de beweging van een bal op de green.

Waarom is dit een plaatselijke regel en wordt het niet meteen een permanente verandering in de regels?

De golfregels worden elke vier jaar herzien, waarbij de laatste editie in januari 2016 van kracht is geworden. De introductie van deze plaatselijke regel is buiten de normale regelcyclus en commissies kunnen deze regel invoeren, zodat de straf voor de bewogen bal op de green verdwijnt.

Terwijl de belangrijke regels goed worden bekeken voor het moderniseren van de golfregels, geloven wij dat het belangrijk was om nu al deze mogelijkheid te bieden aan commissies voordat de volledig nieuwe regels ingaan.

Is de plaatselijke regel alleen voor de grote toernooien en nationale wedstrijden?

Nee, de plaatselijke regel zal breed worden toegepast op alle niveaus. Daarom raden wij aan om ook op alle clubs deze plaatselijke regel van toepassing te laten zijn in navolging van het gebruik bij de NGF Competitie en alle NGF-wedstrijden. Het besluit om de plaatselijke regel toe te toepassen is uiteindelijk wel aan de commissies zelf.

Is de plaatselijke regel alleen geldig als de club deze voor bepaalde wedstrijden invoert?

Net als alle andere plaatselijke regels (zoals de plaatselijke regels voor afstandsmeters of de plaatselijke regel waarbij je door de baan mag droppen voor een ingebedde bal) moet de commissie die verantwoordelijk is voor de baan deze plaatselijke regel invoeren voordat de spelers de regel mogen toepassen.

Als de commissie de plaatselijke regel niet invoert, blijven Regel 18-2, 18-3 en 20-1 en de bijbehorende straffen van toepassing bij situaties van een bewogen bal op de green. Als je niet weet of de commissie de plaatselijke regel heeft ingevoerd, vraag dit dan aan de betreffende club of commissie.

Hoe moet ik als referee te werk gaan als een speler op de green mij roept en zegt dat zijn bal bewogen is?

Net als eerst, moet je alle bewijzen voor de gegeven situatie goed bekijken om vast te stellen of de speler verantwoordelijk was voor het bewegen van de bal. Zoals staat beschreven in Decision 18-2/0.5 moet er onderzocht worden of er meer zekerheid is dat de speler de bal heeft veroorzaakt dan dat hij dat niet heeft gedaan.

Als de speler de bal heeft bewogen, dan moet helder zijn dat de beweging per ongeluk was. Als de beweging per ongeluk was, krijgt de speler geen straf en moet de bal worden teruggeplaatst. Als de beweging niet per ongeluk was, dan geldt Regel 18-2. De speler moet de bal terugplaatsen en krijgt een strafslag.

Als de speler de bal niet heeft bewogen, dan speelt hij de bal zoals hij ligt, tenzij een andere regel van toepassing is (bijv. Regel 18-1).

Welke soorten acties worden als per ongeluk beschouwd?

Verschillende acties kunnen ervoor zorgen dat een speler de bal of de balmerker per ongeluk beweegt. Voorbeelden zijn: de balmerker laten vallen op de bal, per ongeluk de bal raken wanneer je een oefenswing maakt dichtbij de bal, de bal raken bij het adresseren van de bal.

Wat zijn voorbeelden van acties die niet als per ongeluk worden beschouwd?

De plaatselijke regel geldt niet wanneer de speler de bal bewust opneemt of de bal beweegt. Bijvoorbeeld wanneer de bal wordt geslagen of bewogen omdat je boos bent, de bal oppakken zonder te merken.

Engelse tekst

Hier volgt de originele tekst zoals gepubliceerd door de R&A:

If a Committee wishes to introduce this Local Rule, the following wording is recommended:

“Rules 18-2, 18-3 and 20-1 are modified as follows:

When a player’s ball lies on the putting green, there is no penalty if the ball or ball-marker is accidentally moved by the player, his partner, his opponent, or any of their caddies or equipment.

The moved ball or ball-marker must be replaced as provided in Rules 18-2, 18-3 and 20-1.

This Local Rule applies only when the player’s ball or ball-marker lies on the putting green and any movement is accidental.

Note: If it is determined that a player’s ball on the putting green was moved as a result of wind, water or some other natural cause such as the effects of gravity, the ball must be played as it lies from its new location. A ball-marker moved in such circumstances is replaced.”

Lees ook de berichten op de website van de R&A over het onderwerp. Lees hier een bericht van GOLF.NL van begin december waarin de USGA en R&A de nieuwe plaatselijke regel bekendmaakten.


Lees meer over

Golfregels