Instructie

Krijg meer controle op je balvlucht

De zwaaibaan en de stand van het clubblad bepalen de balvlucht. Maar niet alleen. Ook de plek waar de bal van de driver afschiet is een factor; als je de bal niet op de sweetspot raakt, heeft dat gevolgen. Professional Guido Loning laat het zien en geeft tips.

De bal raken met een clubblad dat open staat en met een swingbaan van binnen naar buiten. Dan moet de bal, bij een rechtshandige golfer, wel naar rechts gaan. Niet dus, de bal kan ook naar links vertrekken want behalve de stand van het clubblad en de swingbaan is er nog een factor die de richting van de bal bepaalt, de impactpositie en het gear-effect dat optreedt. Makkelijker gezegd de plek waarop de driver de bal raakt: meer bij de hiel of bij de teen. En dat heeft weer te maken met je set-up en/of de gewichtsoverdracht van je hak naar je voorvoet. Ingewikkeld? Niet als professional Guido Loning het uitlegt. Bekijk de bovenstaande video.

Lees meer over
Instructie Golftips