Nieuws

Geef je mening over de competitie

Wat is jouw mening over de NGF-competities? De NGF wil het graag weten, of je nou een competitiespeler bent of niet. Daarom houdt GOLF.NL een enquĂȘte onder golfers. Lees hier meer en vul de vragenlijst in.
Beeld: Golfsupport.nl

Beeld: Golfsupport.nl

Het is niet meer mogelijk om de enquête in te vullen. In de algemene vergadering van de NGF van 22 november 2022 zijn vier voorstellen voor aanpassingen van de competitie ter stemming gebracht en aangenomen. Hier lees je wat er gaat veranderen in 2023 en 2024.

Waarom deze enquête?

De NGF-competities zijn heel populair. De Voorjaarscompetitie trekt zo’n 17.500 golfers per jaar en de Najaarcompetitie groeit gestaag. In 2021 deden er al 294 teams van 90 clubs mee.

De populariteit heeft echter ook een keerzijde. Een werkgroep heeft vastgesteld dat er door de grote animo voor de Voorjaarscompetitie een capaciteitsprobleem is ontstaan. Dat heeft onder meer deze twee gevolgen:

  1. Niet alle golfers die dat willen, kunnen meedoen aan de Voorjaarscompetitie.
  2. In het voorjaar worden veel golfbanen lange tijd bezet door competitieteams en op die dagdelen kunnen andere golfers niet spelen.

De baanbezetting in de competitieperiodes is iets dat elke golfclub zelf in de hand heeft, net als de teamindelingen, want elke vereniging bepaalt zelf hoeveel teams en welke clubleden in actie mogen komen. Maar de NGF-competities zijn een nationale aangelegenheid. Daarom heeft de NGF het voortouw genomen om zich samen met alle clubs over het capaciteitsprobleem te buigen.

Als onderdeel van een onderzoeksproces zijn er al bijeenkomsten geweest voor clubvertegenwoordigers en er volgt nog meer overleg met de clubs. Hierbij zijn en worden mogelijke oplossingen besproken. Het doel is een gezonde competitie waarbij rekening wordt gehouden met de wensen van alle betrokkenen: de clubs, golfers (zowel competitiespelers als golfers die geen competitie spelen) en baaneigenaren. Verandering op zich is geen doel, verandering is alleen een optie als er een breed draagvlak voor is.

Wat vind jij?

Nu zijn we aanbeland bij een belangrijk onderdeel van het onderzoeksproces: een enquête onder golfers (competitiespelers en niet-competitiespelers). De NGF wil graag weten hoe jij denkt over conceptoplossingen die zijn besproken in de bijeenkomsten met clubs. Deze conceptoplossingen behelzen onder meer de duur van de competitie en de competitiespeeldagen. Er wordt bijvoorbeeld structureel aan capaciteit gewonnen als de duur van een competitiedag in een nader te bepalen aantal klassen wordt teruggebracht van 27 naar 18 holes.

Maar draagvlak is zoals gezegd essentieel. Daarom wil de NGF weten wat jouw bevindingen, wensen en behoeftes als golfer zijn. Heb je als niet-competitiespeler moeite om een starttijd te boeken in de competitieperiodes? Ben je als competitiespeler tevreden over de duur van een competitiedag en de hele competitie? Wat is voor jou de ideale speeldag (dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag)? Deze en andere vragen zijn verwerkt in de enquête.

Samengevat

De NGF hoort graag jouw mening, wat voor golfer je ook bent. Klik hier om de enquête in te vullen. Het beantwoorden van de vragen neemt maximaal 6 minuten tijd in beslag. Je kunt tot en met 10 oktober 2022 je mening geven. Dank voor je hulp!

Wil je meer weten over het onderzoeksproces op weg naar een toekomstbestendige competitie? Neem contact op met de competitiecoördinator of het bestuurslid sport van je golfclub. Daarnaast vind je informatie op de website van de NGF.

Lees meer over
Competitie NGF