Nieuws

'Wat mag je doen als de bal in een bandenspoor ligt?'

In de rubriek 'Stel je regelvraag' geven we antwoord op vragen over de golfregels. In deze aflevering vertellen we onder meer wat je mag doen als je bal in een bandenspoor ligt.

Mieke: "Als de baan beschadigd is door diepe sporen van tractorbanden of andere voertuigen, mag je die sporen dan als abnormale omstandigheid zien en een free drop nemen waar je geen last hebt van de diepe gleuven?"

Sporen van bijvoorbeeld een tractorband zijn alleen een abnormale baanomstandigheid als die in de (tijdelijke) plaatselijke regels zijn beschreven (Plaatselijke regel F-4) of als ze als grond in bewerking (GUR) zijn gemarkeerd (met lijnen of paaltjes). Als dat niet het geval is, mag je de bandensporen niet zonder straf ontwijken. (Dit is specifiek vermeld in de eerste interpretatie bij de definitie van grond in bewerking: "Interpretation Ground Under Repair/1 - Damage Caused by Committee or Maintenance Staff Is Not Always Ground Under Repair". Het verdient aanbeveling dat de regelcommissie van een club bandensporen zo snel mogelijk markeert als grond in bewerking.

Martha: "Als je nooit qualifying scores inlevert, blijft je handicap dan gelijk?"

In beginsel wordt je handicap aangepast op basis van ingeleverde handicapscores. Als een speler nooit qualifying scores inlevert en nooit aan een qualifying wedstrijd meedoet, dan zal de handicap van de speler gelijk blijven. Maar als een speler bewust geen scores inlevert om zijn of haar handicap onveranderd te laten en daardoor vaak in de prijzen te vallen in non-qualifying wedstrijden, dan kan de handicapcommissie de handicap van deze speler aanpassen."

Jac: "Iemand in de flight achter ons sloeg te vroeg af en sloeg zijn bal voorbij onze trolleys. Wij hebben die bal op een tee geplaatst. De vraag is: als de speler uit de flight achter ons bij zijn bal aankomt, die dus op een teetje geplaatst is, hoe moet hij dan handelen? Moet hij de bal vanaf de tee spelen of mag hij de bal daar droppen of plaatsen?"

De bal van de speler is door iemand (‘invloed van buitenaf”) opgenomen en op een tee geplaatst. Regel 9.6 beschrijft dat een bal die is bewogen door een een invloed van buitenaf moet worden teruggeplaatst op de oorspronkelijke plek. Die plek moet bij benadering worden vastgesteld als die niet precies bekend is.
In dit geval zal de speler de bal dus moeten terugplaatsen vlakbij de plek waar de bal op de tee is geplaatst. Het spelen van de bal vanaf de tee is niet toegestaan en resulteert in de algemene straf volgens regel 14.7 (spelen van een verkeerde plaats).

René: "In de regelrubriek van 17 mei las ik dat je de bal niet mag lepelen.  Ik heb een vervolgvraag. Ik zie geregeld dat spelers, inclusief ikzelf, een bal uit een lastige positie spelen door met de achterkant van een ijzer te spelen. Mag dat wel?"

Bij het doen van een slag moet de speler met de kop van de club (clubhoofd) naar de bal slaan (regel 10.1a). Er is geen beperking welk deel van het clubhoofd wordt gebruikt. (Er is zelfs een interpretatie gepubliceerd die dit specifiek beschrijft (10.1a/2): “Bij het doen van een slag mag elk deel van het clubhoofd worden gebruikt, inclusief de teen, hiel en achterzijde van het clubhoofd.”) Lees meer in de regelrubriek van 23 augustus 2022.

In deze aflevering zijn de vragen beantwoord door Walter Haandrikman (voorzitter van de Regel- en Handicapcommissie van de NGF) en Robert Hage (NGF Regels en Handicap). Er komen veel regelvragen binnen. Vragen die nu niet beantwoord zijn, behandelen we in een van de volgende afleveringen van deze rubriek. 

Heb je ook een regelvraag?

GOLF.NL beantwoordt jouw regelvragen. Heb je een vraag? Stuur een mail naar redactie@golf.nl of een bericht via social media (Twitter, Facebook, Instagram). Stuur als het kan ook een foto mee van de regelsituatie!

Lees ook de vorige aflevering: Wat doe je met bal in een bunker die vol staat met water?

Lees meer over
Golfregels