Nieuws

"Moet je een qualifying kaart inleveren?"

In de rubriek 'Stel je regelvraag' geven we antwoord op vragen over de golfregels. In deze aflevering komt onder meer aan bod wanneer je een qualifying score moet invoeren.

Karin: "Een speler slaat zijn bal in het bos waar veel bladeren liggen. Hij vindt zijn bal die op de bladeren ligt. Daarna maakt hij een oefenswing alvorens zijn bal te slaan en in zijn oefenswing raakt hij een andere bal die onder de bladeren ligt en die hij niet had gezien. Slaat de speler nu een verkeerde bal?"

Het per ongeluk raken van een bal bij een oefenswing is geen slag. Het is alleen een slag als je de bal wilt raken, niet als dat per ongeluk gebeurt (zie definitie van slag). Voor het per ongeluk raken van een bal die onzichtbaar onder de bladeren ligt krijg je dus geen straf.
Ook als je per ongeluk je eigen bal raakt bij het doen van een oefenswing, geldt dat ook niet als een slag. De bal moet dan worden teruggeplaatst en de speler moet één strafslag bijtellen voor het veroorzaken van beweging van de bal (Regel 9.4).

Henk: "Onlangs speelde ik een ronde met twee golfvrienden, waarbij we van te voren afspraken om qualifying te spelen. Alle drie hadden we geen goede ronde, althans geen score die onze handicaps zou verbeteren. Mijn speelpartners besloten daarom om de kaart niet in te leveren, waardoor hun handicap niet zou stijgen. Ik besloot dat wel te doen (waardoor mijn handicap met een punt omhoog ging) omdat ik vind dat de handicap een realistisch beeld moet geven van je spel. Wat zijn eigenlijk de regels (of de etiquette) over het wel/niet inleveren van de scorekaart van een qualifying ronde?"

Helaas gebeurt dit (wat je golfvrienden deden) erg vaak, met als gevolg dat handicaps van spelers geen juiste afspiegeling zijn van de werkelijke speelsterkte.
De regel is duidelijk:

  • Als je een qualifying kaart gaat spelen en dit ook vooraf meldt, MOET de score ook worden ingevoerd.
  • Als je voor aanvang van de ronde niet hebt aangegeven een qualifying kaart te spelen, MAG deze kaart NIET achteraf alsnog als qualifying score worden ingevoerd.

Deze praktijk - dat sommige spelers alleen goede scores invoeren - had voor de invoering van het Wereld Handicap Systeem (WHS) alleen invloed op de eigen handicap van deze spelers, maar het heeft nu ook invloed op de PCC (Playing Conditions Calculation). Als deze spelers de PCC kunnen beïnvloeden, dan kunnen ze dus ook de handicap van andere spelers beïnvloeden. Bij de oplossing van dit probleem is er een rol weggelegd voor de marker. Bij elke qualifying score die wordt ingevoerd, is er immers sprake van een speler en een marker. De marker houdt de score van de speler bij, verifieert de score met de speler en keurt de score goed. De marker speelt dus een belangrijke rol in het handicapsysteem, hij of zij borgt de kwaliteit van het systeem. En sinds de invoering van het Wereld Handicap Systeem en de PCC is dit nog meer het geval dan vroeger. De marker kan door juist te handelen een grote bijdrage leveren aan juiste handicaps en correcte PCC's.

Chris: "Speler A heeft uitgeholed. Voordat hij de bal uit de hole heeft gehaald, speelt speler B de bal en holet ook uit. Zijn bal komt dus bovenop die van speler A te liggen. Is hier sprake van straf voor één of beide spelers?"

Bij strokeplay krijg je twee strafslagen als je, na een slag op de green, een bal die stilligt op de green raakt. Een bal in de hole is echter niet op de green en er volgt geen straf als een speler uitholet terwijl er nog een bal in de hole ligt.

René: "Wij zijn benieuwd of dit wat je in het filmpje hieronder ziet volgens de regels mag. het zand wordt van te voren niet geraakt en er is maar één (constant) balcontact."

In de golfregels wordt bij het doel van de regel onder 10.1 beschreven dat een slag wordt gedaan door met de kop van de club correct naar een bal te slaan. Regel 10.1a geeft aan dat de speler bij het doen van de slag met de kop van de club correct naar de bal moet slaan zodanig dat er maar kort contact tussen de club en de bal is en je mag de bal niet duwen, schuiven of lepelen. In het getoonde voorbeeld is er duidelijk langer contact tussen de bal (de bal wordt gelepeld/gesleept met de achterkant van de putter). Er is daarom geen sprake van een slag en daarom is deze manier van spelen van de bal niet toegestaan.

en accepteer marketing cookies om deze video te kunnen bekijken.

In deze aflevering zijn de vragen beantwoord door Myrte Eikenaar, Teammanager Handicap & Regels, en Walter Haandrikman, voorzitter van de Regel- en Handicapcommissie van de NGF. Er zijn héél veel regelvragen binnengekomen. Vragen die nu niet beantwoord zijn, behandelen we in een van de volgende afleveringen van deze rubriek. 

Heb je ook een regelvraag?

GOLF.NL beantwoordt jouw regelvragen. Heb je een vraag? Stuur een mail naar redactie@golf.nl of een bericht via social media (Twitter, Facebook, Instagram).

"Wat als je bal in de takken van een boom blijft hangen?" Lees ook de vorige aflevering van de rubriek 'Stel je regelvraag'.

Lees meer over
Golfregels