Nieuws

"Wat als je bal in een boom blijft hangen?"

In de rubriek 'Stel je regelvraag' geven we antwoord op vragen over de golfregels. In de derde aflevering komt onder meer aan bod hoe je moet handelen als je bal in de takken van een boom eindigt.

Harrie: "Stel, de bal ligt op de green, mag ik dan een andere bal even over de green laten rollen om te zien hoe snel de bal rolt?"

Het rollen van een andere bal over de green om te zien hoe snel de bal op de green rolt, is duidelijk het opzettelijk testen van de green. Dit is verboden (Regel 13.1e) en overtreding wordt bestraft met de algemene straf (verlies van de hole bij matchplay / 2 strafslagen bij strokeplay).

Jan: "In de plaatselijke regels van onze baan staat dat GUR, gemarkeerd door blauwe paaltjes, een verboden speelzone is. In de GUR staat een boom waarvan de takken buiten het GUR-gebied hangen. Je bal ligt onder de overhangende takken buiten het gemarkeerde gebied. Hoe te handelen?"

Alles wat groeit binnen grond in bewerking (GUR) is er onderdeel van; dit geldt ook voor begroeiing die overhangt buiten de grens van de GUR. Zie de definitie van grond in bewerking. Als het betreffende GUR-gebied tot verboden speelzone is verklaard, zijn ook de overhangende takken onderdeel van de verboden speelzone.
Als de overhangende takken een belemmering vormen voor de stand of de swing van een speler, MOET de speler deze belemmering ontwijken volgens Regel 16.1 (zie Regel 16.1f(2) en interpretation No Play Zone/1). Straf voor overtreding is de algemene straf (verlies van de hole bij matchplay / 2 strafslagen bij strokeplay).

Claudia: "Je ligt met je marker in de lijn van een andere speler. Eén putterkop opzij is niet voldoende en je moet er nog eentje opzij. Wat te doen met de bal c.q. marker als je weer terug naar je originele plek moet?"

De bal moet uiteraard worden teruggeplaatst op de plek waar hij lag. De beste manier om dit te doen is om de balmarker eerst weer terug te plaatsen door deze hetzelfde aantal keer één putterkop in de andere richting te verplaatsen. Wanneer de balmarker op deze manier op zijn oorspronkelijke plek ligt, kan eenvoudig de bal worden teruggeplaatst met de balmarker als referentie.

Peter: "Op onze hole 5 zag ik een bal ingeklemd tussen de takken van een boom. Zie de foto hieronder. Stel dat ik een bal in deze richting had geslagen en bij de boom naast de fairway was gaan zoeken en dan mijn bal (althans vermoedelijk mijn bal) in de boom vind? Wat moet ik dan doen? Bal gevonden maar wel/niet kunnen identificeren, met straf eronder droppen of terug? Ik ben benieuwd naar de juiste handelwijze."

Het is van belang of je de bal kunt identificeren als jouw bal. Het is daarbij niet voldoende dat je een bal ziet in de boom waar jouw bal naartoe is geslagen. Als je niet bij de bal kunt komen, mag je ook proberen met een verrekijker of afstandmeter te kijken of je een kenmerk op de bal kunt zien waarmee je de bal als jouw bal kunt identificeren. Identificatie van de bal als jouw bal kan ook door een toeschouwer of medespeler, indien die de bal op die specifieke plek in de boom tot stilstand hebben zien komen. Zie ook Regel 7.2 en Interpretatie 7.2/1.

Als de bal niet kan worden geïdentificeerd en niet binnen 3 minuten ergens anders op de baan wordt gevonden, is de bal verloren en is de enige optie om opnieuw een bal te spelen van de plek waar de vorige slag is gedaan met bijtelling van 1 strafslag (Regel 18.2). Als de bal wel kan worden geïdentificeerd als jouw bal, mag je de bal spelen zoals deze (in de boom) ligt, of onspeelbaar verklaren en, met bijtelling van één strafslag, handelen volgens Regel 19 (onspeelbare bal). Voor toepassing van Regel 19.2c (onspeelbare bal - zijwaarts ontwijken) is het referentiepunt het punt op de grond loodrecht onder de plek waar de bal in de boom ligt. (Zie ook Interpretatie 19.2c/1.)

golfbal in takken boom en de golfregels

 

In deze aflevering zijn de vragen beantwoord door Myrte Eikenaar, Teammanager Handicap & Regels, en Walter Haandrikman, voorzitter van de Regel- en Handicapcommissie van de NGF. Er zijn héél veel regelvragen binnengekomen. Vragen die nu niet beantwoord zijn, behandelen we in een van de volgende afleveringen van deze rubriek. 

Heb je ook een regelvraag?

GOLF.NL beantwoordt jouw regelvragen. Heb je een vraag? Stuur een mail naar redactie@golf.nl of een bericht via social media (Twitter, Facebook, Instagram).

"'Mag je de bunker harken voordat je er doorheen putt?" Lees ook de vorige aflevering van de rubriek 'Stel je regelvraag'.

Lees meer over
Golfregels