Nieuws

"Mag je de bunker harken voordat je er doorheen putt?"

In de rubriek 'Stel je regelvraag' geven we antwoord op vragen over de golfregels. In de tweede aflevering komt onder meer aan bod hoe je moet handelen als je over water slaat maar de bal vervolgens terugstuitert in het water.

Barbara: "Laatst zag ik op de Masters een speler die een bal in bos moest droppen. Vóór het droppen haalde hij veel dennennaalden weg en dropte de bal op de 'kale' plek. Dat mag toch niet?"

Dat mag de speler wel doen. Regel 15.1a beschrijft dat het is toegestaan om overal, op of buiten de baan, losse natuurlijke voorwerpen te verwijderen. Dat mag ook binnen de dropzone voordat je een bal gaat droppen. Deze regel geldt niet als de bal moet worden teruggeplaatst: een speler mag niet een los natuurlijk voorwerp wegnemen, als dat voorwerp zou zijn weggenomen toen de bal stillag, waarschijnlijk het bewegen van de bal tot gevolg zou hebben gehad. (Uitzondering 1 bij Regel 15.1).

Henrieke: "Met mijn vrienden is er vaak een discussie over waterballen. Als de bal de overkant geraakt heeft maar terug stuitert het water in, mogen we dan droppen aan de overkant?"

Alleen het raken van de overkant is niet voldoende. Het gaat erom waar de bal het laatst de grens met de hindernis heeft gekruist. Dus als de bal aan de voorzijde de hindernis ingaat en aan de overzijde binnen de hindernis tegen de kant het water in stuitert, heeft de bal de grens van de hindernis het laatst aan de voorzijde gekruist. Dat punt is dan het referentiepunt om de hindernis te ontwijken. Alleen als de bal aan de overzijde van buiten de hindernis terugstuitert de hindernis in, en dus aan de overzijde voor het laatst de grens met de hindernis heeft gekruist, is het referentiepunt aan de overzijde.

Als het een rode hindernis is, mag je in dat laatste geval aan de overzijde droppen. Indien het een gele hindernis is, mag dat niet, al blijft het referentiepunt voor het recht naar achteren ontwijken dan wel het punt aan de overzijde. Dit is beschreven in Regel 17.1. Jouw vraag wordt overigens ook behandeld in het nieuwe magazine GOLF.NL (vraag 3: waar droppen bij een waterhindernis?)

John: "Laatst wilde een flightgenoot van buiten de green putten en hij moest daarvoor een stukje door een bunker. Hij harkte het deel waar hij doorheen moest eerst aan. Mag dit?"

Nee, dat mag niet! Dit is het verbeteren van de speellijn en is een overtreding van Regel 8.1a. Hiervoor krijgt de speler de algemene straf (verlies van de hole bij matchplay / twee strafslagen bij strokeplay).

Uitzondering: Alleen als de speler de vorige slag uit de betreffende bunker heeft gedaan, mag hij zonder beperkingen het zand in de bunker aanharken, ook als hij daarmee zijn speellijn verbetert (Regel 12.2b(3)).

Ype: "Bij het putten gaat een speler zo staan dat de hole tussen hem en de bal inligt. Hij haalt als het ware de bal naar zich toe. Is putten op deze manier toegestaan?"

Mits de speler de bal correct slaat (regel 10.1a), is dit toegestaan. Regel 10.1c verbiedt om een slag te doen terwijl je schrijlings over je speellijn staat. (Dat wil zeggen: de speler mag geen slag doen met een stand waarbij zijn voeten opzettelijk geplaatst worden aan weerszijden van de speellijn of het verlengde daarvan achter de bal of waarbij één of beide voeten opzettelijk die lijn raken.) De speellijn loopt echter vanaf de bal tot aan de hole; omdat de speler achter de hole staat, staat bij niet op/over de speellijn.

Afgelopen week werd Dylan Frittelli bestraft voor een overtreding van Regel 10.1c ( "Making Stroke While Standing Across or on Line of Play"/"Een slag doen terwijl de speler schrijlings over of op de speellijn staat"). Bekijk de video hieronder.

en accepteer marketing cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

In deze aflevering zijn de vragen beantwoord door Walter Haandrikman, voorzitter van de Regel- en Handicapcommissie van de NGF. Er zijn héél veel regelvragen binnengekomen. Vragen die nu niet beantwoord zijn, behandelen we in een van de volgende afleveringen van deze rubriek. 

Heb je ook een regelvraag?

GOLF.NL beantwoordt jouw regelvragen. Heb je een vraag? Stuur een mail naar redactie@golf.nl of een bericht via social media (Twitter, Facebook, Instagram).

"Wat als mijn bal door een andere bal in de hole wordt getikt?" Lees ook de vorige aflevering van de rubriek 'Stel je regelvraag'.

Lees meer over
Golfregels