Nieuws

Mag je met de achterkant van het clubhoofd slaan?

In de rubriek 'Stel je regelvraag' geven we antwoord op vragen over de golfregels. In deze aflevering vertellen we onder meer of je een bal mag spelen met beide kanten van het clubblad.
Beeld: Getty Images

Beeld: Getty Images

Gerard: "In regel 4.3a (tweede punt in de opsomming) staat - vrij vertaald - dat je de club niet op een 'niet normale' manier mag gebruiken. Ik versta daaronder dat alleen de voorkant van het clubhoofd gebruikt mag worden, maar dat roept discussies op. Er wordt geen uitzondering gemaakt voor een (tweezijdige) putter. Mag je met alle kanten van een clubhoofd de bal spelen en geldt er nog iets bijzonders voor putters? Is een tweezijdige putter geoorloofd?"

Bij het doen van een slag, mag je elk deel van het clubhoofd gebruiken, niet alleen de voorkant. Regel 10.1a beschrijft dat je een slag moet doen met het hoofd (de kop) van de club, daarbij is geen beperking met welk deel van het clubhoofd. (Zie hiervoor Interpretatie 10.1a/2 waarin wordt gezegd: "In fairly striking a ball, any part of the clubhead may be used, including the toe, heel and back of the clubhead.") Overigens mag uitsluitend een putter twee slagvlakken hebben, zolang deze dezelfde kenmerken hebben. Voor alle overige clubs geldt dat deze maar één slagvlak mogen hebben. Dit is vastgelegd in de Regels voor Uitrusting (R&A Equipment Rules 2-4d).
Ook belangrijk: bij het doen van een slag moet je met de kop van de club correct naar de bal slaan, zodanig dat er maar kort contact tussen de club en de bal is en je mag de bal niet duwen, schuiven of lepelen.

Karin: "Een vlaggenstok die op de green is neergelegd, is dat een los obstakel zoals een paraplu of club? Wat zeggen de regels als de bal per ongeluk de vlaggenstok raakt?"

Als een bal vanaf de green wordt geputt en deze raakt per ongeluk de weggenomen vlaggenstok, dan volgt er geen straf en moet de bal worden gespeeld zoals deze ligt. Zie regel 13.2b.

Wil: "Twee spelers spelen nagenoeg gelijktijdig een bal. Speler 1 chipt van buiten de green richting de vlag. Speler 2 putt vanaf de green zijn bal. Beide ballen zijn in beweging en raken elkaar op de green waarbij de richting van beide ballen wordt veranderd en op de green tot stilstand komen. Wat is nu de regel?"

In dit geval, waarbij de bal van speler 2 al op de green lag, geldt het volgende. De bal van speler 1 moet worden gespeeld zoals deze ligt en deze speler krijgt geen straf volgens regel 11.1. Voor speler 2 telt de slag niet. Hij moet zijn bal op de oorspronkelijke plek terugplaatsen (die bij benadering moet worden vastgesteld als die niet bekend is) volgens regel 11.1b, uitzondering 2). Speler 2 krijgt geen straf (en speler 1 ook  niet).

Jelle: "Een situatie in een strokeplaywedstrijd. Speler A slaat op een par 5, met zijn tweede slag, zijn bal in een penalty area naast de green, afgezet met rode palen. De bal ligt speelbaar op de grens van water en land en A speelt de bal zoals die ligt (zijn derde slag). De bal gaat slechts drie meter verder, blijft in de penalty area en ligt nog steeds speelbaar half in het water. A besluit de bal opnieuw te spelen zoals die ligt (zijn vierde slag). De bal blijft in de penalty area en ligt nu onspeelbaar onder water. Hierop besluit A gebruik te maken van regel 17.2 en de hindernis met bijtelling van één strafslag te verlaten en een bal volgens de regels te droppen in de zone binnen twee stoklengtes op de plaats waar zijn tweede bal de grens van de penalty area had gekruist. Vanaf dat punt chipt hij zijn bal (slag zes) naar de green. 

In mijn optiek had A na zijn eerste slag in de hindernis (waarbij de bal in de hindernis bleef) gebruik kunnen maken, van regel 17.2.  Echter door toen weer te spelen verdwenen de referentiepunten waar hij met bijtelling van één strafslag mocht droppen en restte alleen de mogelijkheid om, al of niet na een drop waar hij zijn vierde bal speelde, de penalty area met twee strafslagen te verlaten en een bal te droppen naar achteren, buiten de penalty area op de lijn van de vlag en de ligplaats van de bal. In dat geval gaat hij voor zeven naar de green. Welke uitleg is correct?"

Speler A heeft gelijk. Regel 17.2 staat toe om de hindernis - met één strafslag - te ontwijken volgens Regel 17.1d wanneer een bal binnen de hindernis gespeeld wordt maar in de hindernis blijft. Er is geen beperking op het aantal slagen dat binnen de hindernis wordt gedaan. Het referentiepunt is altijd het punt waar de bal het laatst de grens van de hindernis heeft gekruist.

In deze aflevering zijn de vragen beantwoord door Walter Haandrikman (voorzitter van de Regel- en Handicapcommissie van de NGF) en Robert Hage (NGF Regels en Handicap). Er komen veel regelvragen binnen. Vragen die nu niet beantwoord zijn, behandelen we in een van de volgende afleveringen van deze rubriek. 

Heb je ook een regelvraag?

GOLF.NL beantwoordt jouw regelvragen. Heb je een vraag? Stuur een mail naar redactie@golf.nl of een bericht via social media (Twitter, Facebook, Instagram). Stuur als het kan ook een foto mee van de regelsituatie!

Lees ook de vorige aflevering: "Mag je schade aan de green herstellen?"

Lees meer over
Golfregels