Go For Green

Tips van golfers voor Go For Green

Eind november lanceerde de NGF de campagne ‘Béter wordt het niet buiten!’ met de hashtag #goforgreen. Een jaar lang staat GOLF.NL in het teken van natuur, gezondheid en duurzaamheid. GOLF.NL vroeg ook jullie om mee te denken: hebben jullie tips of ideeën voor een nóg groenere sport- en golfwereld?

De eerste reacties bewijzen dat niet alleen wij ons bezighouden met dit thema. Hieronder een greep uit de e-mails die wij ontvingen op goforgreen@golf.nl.

Woon-golfverkeer

Zo kregen we van een lezer een paar aanvullingen op onze tien ambities. Aanvullingen om het autoverkeer van en naar golfbanen te verminderen. Immers, veel golfbanen liggen buiten de bebouwde kom en zijn minder makkelijk bereikbaar per fiets of het ov. Daarbij hebben golfers veel spullen bij zich: golftassen, -schoenen en een trolley. Ook om die reden wordt vaak voor de auto gekozen. Maar echt groen zijn al die autoritjes niet. Eén lezer zag wel mogelijkheden.

  • Plaats meer lockers op golfclubs zodat de trolleys en clubs op de golfbaan kunnen blijven. Golfers zouden dan per (elektrische) fiets naar de club kunnen komen.
  • Zijn er wél mogelijkheden om met het ov naar de club te komen? Breng deze mogelijkheid dan onder de aandacht van je golfers. Vermeld het op je website en zet er ook de reisduur bij.
  • Reserveer de beste parkeerplekken voor carpoolers. Alleen al het zien van het carpoolbordje bij die plek kan mensen op een idee brengen.

Natuurinventarisatie op de Hoge Kleij

Op onze greenpaper ontvingen we een leuke reactie van golfclub De Hoge Kleij in Leusden. De natuurcommissie van De Hoge Kleij heeft eind 2019 de KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging) benaderd om te onderzoeken wat er aan natuurwaarden op de golfbaan voorkomt in termen van soorten en aantallen.

De KNNV is een landelijke koepel van plaatselijke verenigingen, waarvan de leden interesse voor en kennis van de natuur hebben. Ze willen de natuur beleven, proberen te begrijpen en beschermen. Daarbij menen zij dat de natuur pas echt effectief beschermd kan worden door deze te onderzoeken.

KNNV afdeling Amersfoort en omstreken bracht in 2020 de natuurwaarden van de golfbaan, gelegen op de Utrechtse Heuvelrug, in kaart. Het ruim 80 pagina’s tellende rapport heeft veel nuttige informatie en aanbevelingen opgeleverd. Zo zijn er maar liefst 950* planten- en dierensoorten gerapporteerd, die een mooi beeld geven van de soortenrijkdom op de Hoge Kleij. De variatie in biotopen op de golfbaan, zoals bos, heideveldjes, grasland en een poel, draagt daar zeker aan bij.

Creëer meer rommelhoekjes in de bosranden

Ook kan De Hoge Kleij aan de slag met een paar goede aanbevelingen:

  • Meer bloeiende bomen en struiken te plaatsen en kruiden in te zaaien.
  • De huidige poel te vergroten en/of een tweede poel aan te leggen (water trekt veel dieren aan).
  • De bodem tussen de heidestruiken niet te beroeren, waardoor bodemgebonden korstmossen meer kans krijgen.
  • Meer ‘rommelhoekjes’ in de bosranden te creëren
  • Gefaseerd de grasstroken te maaien of te beweiden, waardoor meer insecten en andere dieren een plek hebben/krijgen om te (over)leven.

Bovenop de inzichten en aanbevelingen heeft het onderzoek een goede nulmeting opgeleverd. Als het over een jaar of 5 herhaald wordt, kunnen belangrijke ontwikkelingen zichtbaar worden.

Wat een prachtige samenwerking is dit geweest tussen de verschillende partijen: de KNNV, de onderhoudsaannemer, golfclub De Hoge Kleij en landgoed Den Treek Henschoten (eigenaar van het gebied). Een inspiratie voor andere clubs en banen om ook iets dergelijks te ondernemen.

Het aantal soorten, zeker wat de fauna betreft, is een onderschatting van het werkelijke aantal aanwezige soorten, omdat lang niet alle soortgroepen, denk aan diverse insectengroepen en bodemdieren, niet (uitgebreid) in de inventarisatie zijn meegenomen.

Ambassadeurs

Ten slotte kregen we een tip voor een ‘groene ambassadeur’, om met ons de thema’s gezondheid, natuur en duurzaamheid nog zichtbaarder te maken. Marco van Basten werd genoemd, waarvan iedereen weet dat hij een uitstekende golfer is. Deze suggestie kunnen wij bij de GOLF.NL-redactie natuurlijk alleen maar toejuichen. Maar heeft Don Marco naast een rood-wit (Ajax) en rood-zwart (AC Milan) ook een groen hart?

Denk met ons mee

Moet jou ook iets van het (groene) hart? Heb jij vragen, opmerkingen of tips voor een groenere golfsport? Laat iets van je horen via goforgreen@golf.nl.