Beeld: Golfsupport.nl
De baan op

Hoe ver sla jij?

Beeld: Golfsupport.nl
Hoe ver slaat de gemiddelde golfer? Data van het GPS-systeem Arccos geeft een antwoord op deze vraag. Vergelijk jezelf met golfers in dezelfde handicap- en leeftijdscategorie.

De gegevens uit dit artikel komen uit de database van Arccos, een trackingsysteem waarmee je je golfspel kan analyseren. De cijfers zijn gebaseerd op meer dan 26 miljoen slagen met de driver die zijn geregistreerd door Arccos. De afstanden zijn omgerekend van yards naar meters.

Let op: omdat er minder vrouwen golfen (en daarmee ook minder gebruik maken van Arccos) vallen de gemiddelden wat hoger uit en zijn deze afstanden waarschijnlijk meer representatief voor mannen dan voor vrouwen.

Gemiddelde afstand 

2017

2018

2019

205,5

204,6 203,1

Gemiddelde afstand / geslacht

2017

2018

2019

Man

206,7

205,8 204,3

Vrouw

153,1 154,1 152,2

Gemiddelde afstand / handicap

2017

2018

2019

0-5

223,5

223,6

221,8

6-10

211,6

211,7

210,0

11-15

201,6

201,3

200,3

16-20

191,9

191,8

191,1

21-25

184,1

184,3

183,7

Gemiddelde afstand / leeftijd

2017

2018

2019

10-19

216,7

214,7

214,2

20-29

221,2

220,7

219,2

30-39

214,7

214,5

213,7

40-49

207,1

207,2

206,6

50-59

201,2

198,5

197,0

60-69

187,4

186,3

187,0

70

174,4

175,3

174,1


Slaan we te ver?

Het gaat de laatste tijd erg vaak over de afstanden die golfers slaan. In 2002 verklaarde de R&A en USGA al: 'Verdere significante toenames in afstand op het hoogste niveau zijn onwenselijk'. De R&A en USGA hebben in 2019 weer een distance report gepubliceerd waarin ze hun zorgen uitspreken over die afstanden. Dat is om meerdere redenen opvallend, en niet in de laatste plaats als je kijkt naar de afstanden die hierboven staan vermeld. Het lijkt er niet op dat de gemiddelde golfer er op vooruit is gegaan...toch? 

Voor de R&A en USGA is het volstrekt duidelijk: geen kop (meer) in het zand, maar een duidelijk statement dat er iets gedaan moet worden aan de afstanden die golfers - van alle niveaus - slaan. Volgens het rapport komt dit door verbeterd materiaal (clubs en ballen), fysieke vaardigheden, training, nieuwe swingtechnieken gericht op het verhogen van swingsnelheid en beter rollende fairways.

Het ‘probleem’ kent meerdere facetten, maar de R&A en USGA zeiden ook dat ze vooral gaan kijken naar het materiaal voor eventuele aanpassingen aan de regels. Dit zou dan vastgelegd kunnen worden in een local rule. In het verleden is dat ook zo gegaan met stalen spikes, die nu overal verboden zijn, maar wat ooit begon als een plaatselijke regel.

Dit opent ook gelijk de deur voor bifurcation (andere regels voor de pro’s dan voor de gewone amateur), maar de R&A en USGA hebben aangegeven dat ze het liefst zien dat iedereen met dezelfde regels speelt.

Volgens het rapport zijn de spelers op de PGA Tour in de laatste 25 jaar gemiddeld 30 yards (27 meter) verder gaan slaan. Het gevolg is dat golfbanen steeds lamger worden. Dat is slecht voor de golfer, die moeten betalen voor de stijgende onderhoudskosten (grond, onderhoud, water) en tegelijkertijd langer doen over een ronde.

'Golf is een spel met vaardigheden, een grote variatie aan vaardigheden, waarbij het niet zo moet zijn dat één vaardigheid overheerst', zei R&A Chief Executive Martin Slumbers over de trend dat in het moderne golf afstand belangrijker is dan precisie.

Tegelijkertijd zijn de governing bodies erg vaag over wat de maatregelen of oplossingen zouden kunnen zijn en wanneer die geïmplementeerd gaan worden. Er breekt nu een periode aan waarin er gereageerd kan worden op de bevindingen.

Bij eventuele veranderingen moeten we het waarschijnlijk zoeken in de hoek van nieuwe eisen voor equipment. Met name het aanpassen van de golfbal is een voor de hand liggende oplossing. De golfbal zou te weinig spinnen (vooral bij lange slagen), waardoor afwijkingen minder worden uitvergroot. Het niet goed raken van de bal (met een hook of slice tot gevolg) zou dan sneller bestraft worden. Daarnaast is het mogelijk om het maximale volume van drivers (op dit moment maximaal 460cc) te verlagen. Dit zou iets doen aan het hoge traagheidsmoment (de stabiliteit van een driver) en de sweetspot kleiner maken. Ver slaan wordt dan moeilijker.

Als je bovenstaande cijfers bekijkt, vraag je je echter af of er wel een probleem is met de (ontwikkeling van de) afstanden die de gemiddelde golfer slaat...

Wat vind jij? Laat het weten via redactie@golf.nl.

Afstand en course rating

In de course rating die door de NGF wordt gedaan om de moeilijkheidsgraad van een baan te bepalen kijkt men naar het gevaar bij het landingsgebied. Daarbij gaat men uit van een afstand (zonder rol) voor een scratchgolfer (handicap 0) van 210 meter. Voor vrouwen is die afstand 174 meter. Voor een bogeygolfer (iemand met een baanhandicap van 17.5 tot 22.4) is dat 165 meter. Bij vrouwen is dat een handicap van 21,5 tot 26,4 en een afstand van 119 meter.