Nieuws

'Mag je een flesje water gebruiken om de slope op de green te berekenen?'

In de rubriek 'Stel je regelvraag' geven we antwoord op vragen over de golfregels en het handicapsysteem. In deze aflevering gaat het over het gebruik van een waterflesje op de green, een bal die door stroming buiten de baan eindigt en de definitie van een bewogen bal.
Beeld: Golfsupport.nl

Beeld: Golfsupport.nl

Remko: “Wanneer is een bal bewogen? Als hij zich echt verplaatst of ook als je bijvoorbeeld met grounden het gras raakt en de bal even wiebelt, maar gewoon blijft liggen?”

In de Golfregels staat bij de definitie ‘bewogen’ het volgende: Wanneer een stilliggende bal zijn oorspronkelijke plek heeft verlaten en tot stilstand komt op een andere plek en dit met het blote oog kan worden gezien (los van het feit of iemand het daadwerkelijk ziet gebeuren), dan is de bal bewogen. Dit geldt voor een verplaatsing van de bal naar boven, beneden of horizontaal in enige richting ten opzichte van de oorspronkelijke plek. Als de bal alleen wiebelt en op de oorspronkelijke plek blijft liggen of daarnaar terugkeert, is de bal niet bewogen.

Noud: “Een bal komt in een hindernis terecht. Door de stroming van het water komt de bal tot stilstand buiten de baan. Is dit de kracht van de natuur die maakt dat er dan geen hindernisregel mag worden toegepast?”

Clarification 18.2a(2)/1 geeft deze situatie weer. De bal is door natuurkrachten, zoals wind en water, bewogen en buiten de baan tot stilstand gekomen (R9.3). De enige optie die de speler heeft is de procedure van slag en afstand toepassen door met één strafslag een bal te spelen van waar de vorige slag werd gedaan (R14.6).

Richard: “Bij ons op Golfcentrum de Batouwe is hole 7 een par 4. Achter de green is water en daarachter ligt de fairway van hole 4. Mag men dan in een lijn naar achteren op de fairway van hole 4 droppen?”

Een van de opties voor een bal in een hindernis is inderdaad recht naar achteren ontwijken in lijn met de vlag en de plek waar de bal de hindernis voor het laatst heeft gekruist. Als dat betekent dat je op hole 4 terechtkomt, is het toegestaan om daar een bal te droppen. 

Bekijk hier de GOLF.NL Regelquiz en maak kans op golfballen!

Pieter: “Het gebruik van een waterpasje om de helling van de green te meten is verboden. Nou speelde ik laatst met iemand en hij had een flesje drinkwater bij zich. Tijdens het lezen van de green zette hij het flesje water telkens naast zijn voeten en liep een stukje verder de green op en deed hetzelfde. Dit gebeurde op elke green. Naar mijn mening gebruikte hij dit flesje water als een soort waterpas, wat hij later in het clubhuis ook toegaf. Hij vertelde dat hij hier nooit eerder op aangesproken is, want er staat nergens in de regels dat dit op deze manier niet mag. Klopt dat wel?”

In Clarification 4.3a(1)/1 staat expliciet vermeld dat het gebruik van een flesje water niet is toegestaan om als waterpas te gebruiken. Dus wanneer de speler een flesje water gebruikt om de helling te bepalen, gebruikt hij zijn uitrusting op een verkeerde manier (een flesje water is uitrusting, zie de definitie hiervan) en overtreedt hij Regel 4.3 en krijgt hiervoor de algemene straf. Het moment dat hij dit voor de tweede keer doet, zal de speler gediskwalificeerd worden. Aansluitend: de speler is verantwoordelijk voor het toepassen van de Regels, volgens R1.3b(1). Omdat hij weet dat hij een Regel heeft overtreden waar een straf op staat, maar deze straf niet toepast, dient de speler direct gediskwalificeerd te worden. Zijn gedrag is namelijk niet in de geest van het spel.

In deze aflevering zijn de vragen beantwoord door Walter Haandrikman (voorzitter van de Regel- en Handicapcommissie van de NGF), Wouter Quispel (NGF Referee), Marjon Thijssen (NGF Regels en Handicap) en Robert Hage (NGF Regels en Handicap). Er komen veel regelvragen binnen. Vragen die nu niet beantwoord zijn, behandelen we in een van de volgende afleveringen van deze rubriek.

Heb je ook een regelvraag?

GOLF.NL beantwoordt jouw regelvragen. Heb je een vraag? Stuur een mail naar regelvraag@golf.nl of een bericht via social media (Twitter, Facebook, Instagram). Stuur als het kan ook een foto mee van de regelsituatie!
Lees meer over
Golfregels