Nieuws

'Wanneer mag ik mijn bal verloren verklaren?'

In de rubriek 'Stel je regelvraag' geven we antwoord op vragen over de golfregels en het handicapsysteem. In deze aflevering behandelen we het ontwijken van een sprinkler naast de green en wat zeggen de regels als je je bal niet wilt vinden?

Dennis: “Ik lag op een sprinkler in de fringe op dertig centimeter van de green. Volgens de regels mag de sprinkler ontweken worden via nearest point of relief met een stoklengte. Mag ik dan ook op de green droppen als dat niet dichter bij de hole is?”

Als je een sproeikop ontwijkt in het algemene gebied (volgens regel 16.1b), dan moet de dropzone in het algemene gebied zijn en daarbinnen moet de bal tot stilstand komen. Het algemene gebied omvat wel de fringe, maar niet de green. Het kan zo zijn dat de dropzone ook voor een deel buiten de fringe in iets langer gras is.

Cirkelen is een begrip dat vaak tot misverstand leidt en is feitelijk nergens in de regels beschreven. Het gaat erom dat je de dichtstbijzijnde plek bepaalt waar, als de bal daar zou liggen, je met de ligging, stand en swing geen last meer hebt van de sproeikop. Dat is het referentiepunt voor de dropzone van 1 clublengte, niet dichter bij de hole, waarbinnen de bal moet worden gedropt.

Theo: “Als ik op een dubbele green lig en de verkeerde hole is dichterbij, moet ik de bal dan naast de green droppen of mag ik hem gewoon spelen?

Als een dubbele green in gebruik in voor twee verschillende holes, dan wordt het hele geprepareerde gebied dat beide holes omvat beschouwd als de green bij het spelen van elke hole volgens de definitie van Green. Je mag de bal gewoon spelen. Uitzondering is wanneer de dubbele green in twee aparte greens is verdeeld door middel van bijvoorbeeld een lijn. In dat geval is het deel van de green aan de andere kant van de grenslijn een verkeerde green die verplicht moet worden ontweken (R13.1f).

Caddie bewaakt vlag
Beeld: Golfsupport.nl

Paul: “Ik chipte de bal van buiten de green tegen de vlag. De bal ging er daardoor niet in. Mag je de vlag eruit halen als je niet op de green ligt? Als dat niet mag, is het wel toegestaan om de vlag te laten weghalen nadat je de chip hebt gespeeld, voordat de hole wordt bereikt?”

 De vlaggenstok mag te allen tijde worden uitgenomen of worden bewaakt. Let wel: als de vlaggenstok wordt bewaakt moet deze ook uit de hole worden gehaald als de bal deze dreigt te raken. Andersom geldt ook als de vlaggenstok in de hole wordt gelaten deze niet uit de hole mag worden genomen als de bal deze dreigt te raken.

Dit is allemaal te lezen in Regels 13.2a en 13.2b.

Dini: “Tijdens matchplay sla ik de bal op de green. Mijn tegenstander doet dat ook en raakt blijkbaar mijn bal die tien centimeter verrolt. Vervolgens speelt ik de bal van de verkeerde plaats. Hij wijst mij daarop en claimt de hole. Ik zeg niet gezien te hebben dat de bal verrolde en weiger de claim. Wie heeft gelijk en hoe los je dat probleem op?”

 De uitslag van Regel 9.2a/1 stelt dat jij geen straf oploopt als je niet wist dat de bal was bewogen. In dit geval heb jij volgens de regels dus niets verkeerd gedaan. Overigens is de rol van je tegenstander hierin dubieus en zelfs onsportief te noemen. Dit is absoluut niet in ‘The spirit of the Game’.

Egon: “Ik sla mijn bal vanaf de tee links het bos in. Vervolgens sla ik een provisionele bal wondermooi op 2 meter van de vlag. Vervolgens loopt de hele flight naar het punt op de fairway waar mijn eerste bal bij benadering het bos inging. Na een korte blik in het bos zeg ik: “Die gaan we niet vinden, ik geef mijn bal op en ga verder met mijn provisionele bal.” Wat zijn in dit geval de rechten/plichten van mijn flightgenoten?”

 De originele bal kan niet zomaar worden opgegeven. De enige manier hiervoor is om in plaats van een provisionele bal direct een nieuwe bal in het spel te brengen. Omdat er in dit geval wel een provisionele bal in het spel gebracht is, moeten we kijken wanneer deze de bal in het spel wordt. Hierin zijn er twee mogelijke manieren:

  • De provisionele bal moet worden doorgespeeld vanaf een plek dichterbij de hole dan waar de originele bal vermoedelijk ligt. 
  • De originele bal is verloren.

Dat laatste is eigenlijk waar deze vraag om gaat. Je kan namelijk niet zomaar je bal als verloren verklaren. De enige manier om de eerste bal verloren te laten zijn, is om 3 minuten te laten verstrijken na het beginnen met zoeken door de speler of zijn/haar caddie. Als er niet wordt begonnen met zoeken gaat deze tijd niet in en blijft deze dus ‘vindbaar’ voor iedereen. Je bent als speler vervolgens ook verplicht om de bal te identificeren als er een bal wordt gevonden door iemand anders.

In de praktijk (behalve wellicht in matchplay omdat de tegenstander er wel degelijk baat bij kan hebben jouw originele bal te vinden) blijkt dat het zeggen: “Ik wil de bal niet vinden, dus we gaan niet zoeken” en vervolgens het spel voortzetten met de provisionele bal genoeg is om het spel te kunnen hervatten.

In deze aflevering zijn de vragen beantwoord door Walter Haandrikman (voorzitter van de Regel- en Handicapcommissie van de NGF), Wouter Quispel (NGF Referee) en Robert Hage (NGF Regels en Handicap). Er komen veel regelvragen binnen. Vragen die nu niet beantwoord zijn, behandelen we in een van de volgende afleveringen van deze rubriek.

Heb je ook een regelvraag?

GOLF.NL beantwoordt jouw regelvragen. Heb je een vraag? Stuur een mail naar regelvraag@golf.nl of een bericht via social media (Twitter, Facebook, Instagram). Stuur als het kan ook een foto mee van de regelsituatie!
Lees meer over
Golfregels