Nieuws

'Mag ik over de out of bounds heen slaan?'

In de rubriek 'Stel je regelvraag' geven we antwoord op vragen over de golfregels en het handicapsysteem. In deze aflevering gaat het om het verplaatsen van je marker, over out of bounds spelen en Ready Golf.
Beeld: Getty Images

Beeld: Getty Images

Kees: “Bij een dogleg naar links staan er aan de linkerkant witte out of bounds-palen. Is het toegestaan om de bal over out of bounds heen te spelen richting de fairway.”

De regels verbieden het niet dat een speler een slag doet op deze manier. Wanneer een bal over een gebied buiten de baan wordt gespeeld en binnen de grens van de baan tot stilstand komt, is de bal gewoon in het spel.

Bob: “Vaak zie ik golfers van alle niveaus op hun putter leunen. Dit doen ze tijdens het markeren op de green, het wachten op flightgenoten en bij het pakken van de bal. Dat geeft waarschijnlijk kleine beschadigingen, en dus afwijkingen, op de greens. Bestaat er regelgeving of aanwijzing omtrent dit gedrag?”

Regel 1.2 bevat de gedragsnormen voor spelers. Een van deze gedragsnormen is goed voor de baan te zorgen, wat ook inhoudt dat je geen onnodige schade aan de baan veroorzaakt. Het leunen op een putter zal over het algemeen echter geen schade aan de baan veroorzaken.

Si-Woo Kim leunt op putter

Conny-Marie: “Ik moest onlangs mijn marker verplaatsen, omdat mijn medespeler er last van had. Verplaats ik dan mijn marker naar links of rechts of is het beter om mijn bal neer te leggen, die te verplaatsen en vervolgens opnieuw te markeren?”

De regel (15.3c) staat beide manieren toe. Het meest eenvoudig is om de bal eerst te markeren en dan de marker één of meer clubhoofdlengten te verplaatsen. Bij het terugplaatsen voer je dezelfde handelingen weer in omgekeerde volgorde uit. Vanaf de bal meten en de bal verplaatsen is ook toegestaan, echter de kans dat je bal per ongeluk verrolt is dan aanwezig en hoewel dat niet tot straf leidt, is het minder handig. Het mag dus allebei, maar de voorkeur is om eerst de bal te markeren en dan de balmarker te verplaatsen.

Hennie: “Bij Ready Golf is mij het een aantal keren overkomen dat mijn medespelers wachtten totdat ik had afgeslagen, omdat ik de eer had. Ik had echter het idee dat ze de baan niet kenden, waardoor zij eventueel een andere beslissing konden nemen. Dit is niet bevorderlijk voor snel spel en zorgt voor oponthoud. Is hier iets aan te doen of is het zo als het is?”

Ready Golf is een aanbeveling om de doorstroming te verbeteren, het is echter geen verplichting. Als je de eer hebt op een hole behoor je als eerste te spelen, maar mag in een andere volgorde worden gespeeld om tijd te besparen (Ready Golf). Een speler die de eer niet heeft kan je niet verplichten om Ready Golf te spelen en voor zijn of haar beurt spelen van de tee (zie Regel 6.4b, volgorde van spelen bij strokeplay).

Spelers die de eer niet hebben mogen dus wachten tot het (volgens regel 6.4) hun beurt is om te spelen. Hetzelfde geldt voor het spelen van de volgende slag(en); de bal die het verst van de hole ligt behoort als eerste te worden gespeeld. In een andere volgorde spelen omwille van de speelsnelheid (Ready Golf) is toegestaan en wordt aangemoedigd, maar is niet verplicht.

Cas: “Mijn flightgenoot sloeg tijdens een wedstrijd af met de driver en zijn bal zwaaide ver af naar rechts over de witte paaltjes van out of bounds. Ook zijn tweede bal (een provisional) ging out ot bounds. Na even zoeken vond hij zijn eerste bal. Deze was zo ver naar rechts afgezwaaid dat ‘ie voorbij de witte paaltjes, over de weg, voorbij de volgende rij witte paaltjes terecht was gekomen op een parallel lopende hole. De speler was van oordeel dat hij zonder straf de bal kon spelen. Klopt dat?”

Een bal is in het spel als hij binnen de grens van de baan tot stilstand komt. Volgens de standaard golfregels is de bal die over een weg die buiten de baan wordt gespeeld en aan de andere zijde van die weg binnen de baan tot stilstand komt gewoon in het spel. Er kan echter een plaatselijke regel worden ingesteld die beschrijft dat de bal die over de weg is gespeeld en daar tot stilstand komt binnen de grens van de baan toch buiten de baan is. Hiervoor is Model Plaatselijke Regel A-5 beschikbaar.

Om de situatie te kunnen beoordelen is het dus van belang om te weten of deze plaatselijke regel van kracht was of niet. Als dat niet zo was heeft de speler correct gehandeld. Wanneer de plaatselijke regel wel van kracht was, was de bal buiten de baan en heeft de speler een verkeerde bal gespeeld.

In deze aflevering zijn de vragen beantwoord door Walter Haandrikman (voorzitter van de Regel- en Handicapcommissie van de NGF) en Robert Hage (NGF Regels en Handicap). Er komen veel regelvragen binnen. Vragen die nu niet beantwoord zijn, behandelen we in een van de volgende afleveringen van deze rubriek.

Heb je ook een regelvraag?

GOLF.NL beantwoordt jouw regelvragen. Heb je een vraag? Stuur een mail naar regelvraag@golf.nl of een bericht via social media (Twitter, Facebook, Instagram). Stuur als het kan ook een foto mee van de regelsituatie!
Lees meer over
Golfregels