Nieuws

'Wat moet ik doen als ik een eend raak?'

In de rubriek 'Stel je regelvraag' geven we antwoord op vragen over de golfregels en het handicapsysteem. In deze aflevering behandelen we het raken van een dier, het niet kunnen terugplaatsen op dezelfde plek en het spelen van een verkeerde green.
Beeld: Golfsupport.nl

Beeld: Golfsupport.nl

Lian:Wat moet ik doen als ik mijn golfbal tegen een eend of ander dier aan sla.”

Een eend of een ander dier is volgens de definitie een ‘invloed van buitenaf’. Wanneer je per ongeluk een ‘invloed van buitenaf’ raakt, moet (behalve na een slag op de green) je de bal spelen van de plek waar hij tot stilstand is gekomen, je krijgt hiervoor geen straf. Zie Regel 11.1 en de definitie van invloed van buitenaf.

Wellicht is het ook goed om je te bekommeren om het dier dat je geraakt hebt.

Ruud: “Mijn bal bleef op een meter hoogte in een struik hangen, maar viel alsnog naar beneden tijdens een voorzichtige poging de bal te identificeren. Bovendien was het mijn marker die daarbij de struik bewoog. Terugplaatsen lukte niet meer, omdat de bal daarbij telkens naar beneden viel. Ik heb de bal verder gespeeld vanaf de plak waar die op de grond landde. Is dat correct?”

Volgens Regel 7.4 krijg je geen straf als jouw bal bij het identificeren in een struik per ongeluk wordt bewogen door jouw marker. Nu het terugplaatsen niet lukt, dan moet je volgens Regel 14.2e een tweede keer proberen terug te plaatsen. Als dit niet lukt dan moet je de bal plaatsen op de dichtstbijzijnde plek waar hij stil blijft liggen. Het terugplaatsen zou eigenlijk in de struik op de dichtstbijzijnde plek waar deze wel zou zijn blijven liggen moeten gebeuren. Als de dichtstbijzijnde plek inderdaad was waar de gevallen bal op de grond belandde, dan heb je juist gehandeld, anders heb je van een verkeerde plaats gespeeld (Regel 14.7a).

Hark in de bunker bij golfbal
Beeld: Shutterstock

Angeline: “Mijn bal lag in de bunker. Ik nam de hark vast mee en legde die naast mij neer. Na slecht contact raakte mijn bal de hark. Krijg ik een strafslag?”

Nee, je krijgt geen straf voor het raken van de hark. Wel moet je de bal spelen zoals hij ligt. Ligt de bal tegen de hark, mag je de hark, een los obstakel, weghalen volgens Regel 15.2a(1). Als de bal daarbij beweegt, dan volgt er ook geen straf en moet je de bal terugplaatsen op zijn oorspronkelijke plek (die bij benadering moet worden vastgesteld als die niet bekend is).

Stel dat je bal bij het terugplaatsen niet stil wil blijven liggen, dan moet je volgens Regel 14.2e een tweede keer proberen de bal terug te plaatsen. Als de bal opnieuw niet op die plek blijft liggen, dan moet je de bal terugplaatsen op de dichtstbijzijnde plek waar hij wel stil blijft liggen. Deze plek mag niet dichter bij de hole zijn dan de oorspronkelijke plek waar de bal tegen de hark lag en moet in dezelfde bunker zijn.

Het kan daarom verstandig zijn om de hark niet op een plek te leggen waar de bal eventueel terecht kan komen na een slag in de bunker.

Jan:Ik speelde op Spandersbosch en sloeg mijn bal per ongeluk op de green van een hole die ik niet speelde. Ik wist niet goed hoe ik moest handelen en wilde in elk geval geen schade toebrengen aan de green waarop mijn bal lag. Ik heb de bal eerst van deze green geput met mijn putter. Daarna heb ik de bal naar de green geslagen waar ik moest zijn. Heb ik gehandeld volgens de regels?”

Nee, je hebt helaas niet volgens de Regels gehandeld. Door het spelen van de bal vanaf de verkeerde green, heb je van een verkeerde plaats gespeeld en daarvoor krijg je de algemene straf volgens Regel 14.7a.

Wanneer je bal op een verkeerde green ligt, mag je de bal namelijk niet spelen zoals hij ligt, maar moet je de verkeerde green verplicht ontwijken volgens Regel 13.1f. Dit doe je door het dichtstbijzijnde punt te bepalen waar je de verkeerde green volledig hebt ontweken, ook met je stand. Dan drop je een bal binnen een clublengte in de dropzone, niet dichter bij de hole.

Loem: “In een wedstrijd zie ik op de green van de eerste hole dat er geen putter in mijn tas zit. Een flightgenoot heeft 2 putters bij zich en ik mag er eentje lenen. Is dat toegestaan?”

Helaas is dit lenen volgens Regel 4.1b(4) niet toegestaan, hoe vriendelijk ook. Zelfs wanneer je minder dan 14 stokken bij je hebt, mag je gedurende de ronde geen clubs lenen van een andere speler op de baan. Mocht je erachter komen voordat je gestart bent, is dat uiteraard wel mogelijk, zolang je niet meer dan 14 stokken bij je hebt.

In deze aflevering zijn de vragen beantwoord door Walter Haandrikman (voorzitter van de Regel- en Handicapcommissie van de NGF), Marjon Thijssen (NGF Regels en Handicap) en Robert Hage (NGF Regels en Handicap). Er komen veel regelvragen binnen. Vragen die nu niet beantwoord zijn, behandelen we in een van de volgende afleveringen van deze rubriek.

Heb je ook een regelvraag?

GOLF.NL beantwoordt jouw regelvragen. Heb je een vraag? Stuur een mail naar regelvraag@golf.nl of een bericht via social media (Twitter, Facebook, Instagram). Stuur als het kan ook een foto mee van de regelsituatie!
Lees meer over
Golfregels