Nieuws

Is onkruid op de golfbaan een probleem?

Wat vind jij belangrijk op een golfbaan? Ervaar je onkruid als een speltechnisch probleem? Welke speelkwaliteit verwacht je van greens? De NGF wil dat graag weten en daarom vragen we je om een korte enquĂȘte in te vullen.

De enquête is verlopen. In april zullen de resultaten worden toegelicht op ngf.nl

In de enquête stellen we een aantal vragen over golfbaanonderhoud om erachter te komen wat jij belangrijk en minder belangrijk vindt. We roepen niet alleen golfers op om de vragenlijst in te vullen maar ook greenkeepers, leden van baancommissies, baanmanagers en alle andere personen die met golfbaanbeheer te maken hebben.

Het invullen van de vragenlijst duurt vier minuten. Je kunt tot en met 21 maart 2023 je mening geven, dank voor je hulp!

Lees hieronder over de achtergrond van het onderzoek.

Waarom deze enquête?

De enquête gaat over het onderhoud van golfbanen. De resultaten zullen golfbaanbeheerders helpen bij het maken van weloverwogen keuzes en gericht golfbaanbeheer. Een van de vragen gaat over onkruid, een onderwerp dat vroeger niet aan bod kwam in een enquête onder golfers omdat er weinig reden voor was. Er is nu wel een goede reden voor.

Wat is onkruid?

Onkruid is een subjectief begrip. Onkruiden zijn kruiden en grassen die op een bepaald moment of op een bepaalde plek niet gewenst zijn. Om een voorbeeld voor golf te geven: paardenbloemen op de green zullen velen als ongewenst beschouwen omdat die invloed hebben op de balrol. Maar zijn paardenbloemen op de afslagplaats ook ongewenst? En op de fairway, in de semirough en rough? Hierover zullen de meningen verschillen. Met de enquête wil de NGF een beeld van de meningen krijgen.

Wat is het probleem met onkruid?

Onkruid voert een voortdurende concurrentiestrijd met de gewenste grassen op een golfbaan. Golfbanen liggen vaak in een natuurlijke omgeving en hebben om die reden meer last van onkruiden dan andere grassportterreinen. Onkruidzaden komen overwaaien uit andere delen van de baan en de omgeving.

Na de Tweede Wereldoorlog kwamen chemische pesticiden in opmars en werd onkruid op sportterreinen bestreden met deze middelen. Ze werden ook gebruikt bij schadeveroorzakende schimmels. Maar het gebruik van pesticiden is in de afgelopen jaren steeds verder aan banden gelegd en de Europese Unie koerst af op een totaalverbod.

Het is al een hele opgave om schimmels met duurzaam, nagenoeg pesticidevrij golfbaanbeheer te voorkomen en beheersen. Maar onkruid op een duurzame manier controleren, dat is wellicht nog veel moeilijker. Handmatige onkruidverwijdering op greens, tees én fairways vereist veel personeel en is duur. Mogelijk wordt duurzaam onkruidbeheer in de toekomst makkelijker, dankzij innovaties, maar zo ver is het nog niet. Onkruid is nu en de komende jaren een grote uitdaging voor golfbaanbeheerders.

En nu?

Gezien ‘de uitdaging onkruid’ waar golfbanen mee te maken hebben, is het belangrijk om erachter te komen in hoeverre ongewenste kruiden eigenlijk een probleem zijn. En met ‘probleem’ doelen we niet op esthetische bezwaren maar op speltechnische hinder. Onkruid op een golfbaan (bijvoorbeeld klaver, weegbree, madeliefjes, paardenbloemen en duizendblad) is in de ogen van sommige golfers ‘niet mooi’. Maar het gaat om de vraag wanneer onkruid een negatieve invloed heeft op de speelkwaliteit, zodanig dat de golfsport niet meer op de gangbare wijze beoefend kan worden. En als de voor golf zo essentiële speelkwaliteit op het spel komt te staan, welke onkruiden zijn dan de boosdoeners? En op welke plekken (de green, tee, etc.)? En in welke mate?

Naar dit onderwerp is tot nu toe weinig onderzoek gedaan en er zijn voor golfbanen geen nationale of internationale sporttechnische normen opgesteld die een houvast bieden. Maar het is wel mogelijk om vragen te stellen aan de gebruikers: de golfers. In hoeverre zien zij onkruid als een speltechnisch probleem? Wat vinden golfspelers acceptabel? Het is nuttig om te weten wat golfers belangrijk vinden, want dan kunnen golfbanen daarop inspelen. Op basis van de ‘wensen’ die golfers hebben, kunnen golfbaanbeheerders schadedrempels en streefwaarden (speelkwaliteitsdoelen) vaststellen en bepalen welke speeloppervlakken prioriteit krijgen. Vandaar dat in de enquête van de NGF ook het onderwerp onkruid aan bod komt.

Wat gebeurt er met de uitkomst van de enquête?

De NGF zal de uitkomst later dit voorjaar delen met golfbaanbeheerders en van een toelichting voorzien. De vragenlijst zal in een latere fase ook beschikbaar gesteld worden aan clubs, zodat zij de enquête onder hun eigen leden en gasten kunnen uitzetten.  

Lees hier hoe je als golfer kunt bijdragen aan minder onkruid.

Meer

Meer weten over onkruid op golfbanen en de NGF-enquête? Een uitgebreidere tekst gericht op golfbaanbeheerders is te vinden op de website van de NGF. Op ngf.nl vind je ook video’s van onderzoeker Daniel Hahn. In een van zijn video’s vroeg Hahn een tourprofessional of hij onkruid als een probleem ziet. Interessant voor golfers om te zien welk effect klaver, madeliefjes en weegbree hebben op de ligging van de bal en een slag!

en accepteer marketing cookies om deze video te kunnen bekijken.