Nieuws

Waar plaats je de bunkerhark?

In de rubriek 'Stel je regelvraag' geven we antwoord op vragen over de golfregels. In deze aflevering gaan we in op een vraag die bij golfers én golfclubs leeft. Wat is beter: de hark in of buiten de bunker leggen?

Frans: "Waar laat je de hark na gebruik? In of naast de bunker? Soms, maar soms ook niet, staan er houders waarin de hark geplaatst kan worden zodat die (deels) boven de grond hangt. In mijn ogen zou de hark altijd op een lage plek buiten de bunker moeten staan, namelijk waar je de bunker gelijkvloers in kunt lopen. Dan zou ik de hark in de speelrichting laten wijzen (steel hoog achter boven gras, harktanden naar voren in het zand) zodat de kans dat de hark wordt geraakt zo klein mogelijk is."

Waar de bunkerhark geplaatst moet worden, is niet in de regels vastgelegd. De keuze is aan de clubs en banen. Maar in The Rules of Golf (in de Commissie Procedures, 2D) wordt wel een advies gegeven. Onder de kop "Position of rakes" lees je onder meer: "There is not a perfect answer for the position of rakes and it is a matter for each Committee to decide whether it has rakes placed in or out of bunkers."

Vervolgens worden verschillende argumenten besproken voor de twee hoofdkeuzes (de hark in of buiten de bunker plaatsen). Als de hark in de bunker ligt, kan de hark de rol van de bal in het zand beïnvloeden, in het nadeel of voordeel van de speler. Maar dat geldt ook als de hark buiten de bunker ligt. Je kunt zo eindeloos discussiëren (en dat gebeurt ook!) wat beter is: de hark in of net buiten de bunker leggen.

Er zijn veel clubs die hun leden en gasten vragen om de hark in de bunker te plaatsen. Een voordeel van die keuze is dat de greenkeepers geen hinder van de harken ondervinden bij het maaien van het gras rondom de bunkers. (Dan hoeven ze bij het maaien niet van de machine af te stappen en dat scheelt tijd.) Sommige clubs zien de harken liever geplaatst in de bunkers omdat ze robotmaaiers gebruiken. De GPS-grasmaaiers herkennen de hark buiten de bunker niet en zo’n hark in de messen van de maaier is een dure grap. Clubs mogen kiezen voor dit beleid waarbij de hark in de bunker geplaatst wordt, maar het advies van de regelmakers (de R&A en de USGA) is anders: "(...) while recognising that the positioning of rakes is at the Committee's discretion, it is recommended that rakes should be left outside bunkers in areas where they are least likely to affect the movement of the ball." De meeste wedstrijdorganisaties volgen dit advies op. Ze vragen spelers en caddies om de harken buiten de bunker te plaatsen, met de steel in de lijn van het spel, aan de zijkant van de bunker. Dan is de kans klein dat de hark de rol van de bal beïnvloedt.

Wat moet je doen als golfer? Informeer wat het beleid is op de baan die je speelt en leg de hark zo terug als gewenst. Is het beleid niet duidelijk, plaats de hark dan aan de lage kant buiten de bunker. Daarmee stimuleer je dat golfers een bunker aan de lage kant (de achterkant) betreden en verlaten. Als golfer word je geacht om een bunker aan de lage kant in en uit te stappen. Zo zorg je ervoor dat de hoge kant van de bunker, die vaak droog en kwetsbaar is, niet beschadigd raakt.

Overigens is een hark een los obstakel en een los obstakel mag overal worden verwijderd worden, ook in een bunker. Als je bal hierbij beweegt, moet de bal worden teruggeplaatst.

Karin: "Ik kwam in de volgende bunkersituatie. De bal lag in een niet aangeharkte bunker in een diep gat. Mag je de bal dan onspeelbaal verklaren?"

Je mag je bal overal op de baan onspeelbaar verklaren, behalve als hij in een hindernis ligt (regel 19.1). Wanneer je de bal die in een bunker ligt onspeelbaar verklaart, moet je de bal, met bijtelling van één strafslag, droppen in de bunker of spelen van de plaats waar de vorige slag is gedaan (regel 19.3a). Als extra optie mag je ook op een rechte lijn naar achteren de bal buiten de bunker droppen, echter wel met bijtelling van twee strafslagen (Regel 19.3b).

bal in bunker onspeelbaar verklaren golf regels

Herman: "Dit is meer een etiquettevraag denk ik. Je speelt een matchplay-wedstrijd en je tegenstander vraagt aan het begin van de wedstrijd: 'Kun je meekijken bij het afslaan want ik zie verre ballen niet zo goed?' Kun je dan zeggen: 'Neen, dat ga ik niet doen, want het is matchplay!' Dat lijkt me niet gepast, maar mag het?"

Een van de gedragsregels van het golfspel is om mee te kijken waar de bal van de medespeler/tegenstander terechtkomt. Het is in overeenstemming met de geest van het spel (the spirit of the game) om dit voor een speler/tegenstander te doen en het wordt als onsportief gedrag gezien als je dit niet doet. (Bij het nalaten van het kijken waar de bal van de tegenstander terechtkomt, kan dit als ernstige misdraging worden gezien, omdat de tegenstander door deze nalatigheid ernstig benadeeld kan worden. De Commissie kan een speler diskwalificeren wegens overtreding van regel 1.2. van de Golfregels.)

Jacques: "Is het in Nederland - net als in de VS waar ik als part-time resident woonachtig ben - ook een regel dat je op de green je bal mag oppakken en het aantal putts kunt noteren dat je aannemelijk zou maken als jouw score er in een wedstrijd feitelijk niet meer toe doet?"

In de VS gelden dezelfde golfregels als in Nederland. Er bestaat geen regel die je toestaat om een geschat aantal slagen op de scorekaart te noteren. Wel is het zo dat bij sommige spelvormen (zoals Maximum score en Stableford) de bal kunt oppakken als je niet meer kunt 'scoren' op de hole die je speelt. Het volstaat in die gevallen om op de scorekaart een holescore te noteren die geen invloed heeft op het resultaat van de ronde (dus bijvoorbeeld gelijk of hoger dan de maximum score of gelijk aan of hoger dan een score die geen stablefordpunten oplevert). De spelvorm is dus bepalend of je de werkelijke score moet noteren of ook een (willekeurige) hogere score mag noteren. Zie ook Regel 21 waar verschillende spelvormen (zoals Maximum Score en Stableford) worden beschreven.

Het is echter wel zo dat de handicapregels in de VS (de Rules of Handicapping) een klein beetje afwijken van de handicapregels in Nederland. Zo is het in de VS bijvoorbeeld toegestaan dat een speler onder bepaalde omstandigheden matchplay-scores en fourball-scores mag inleveren voor handicapdoeleinden (in Nederland mag dit niet). En in Amerika mag je in sommige gevallen bij bepaalde spelvormen je 'most likely score' op een hole noteren (en in sommige gevallen is dat inderdaad het aantal putts dat je aannemelijk zou maken). Wat in Amerika op dit gebied allemaal mag bij bepaalde spelvormen, dat is te lezen in hoofdstuk 3.3 (When a Hole is Started But Player Does Not Hole Out) van de Amerikaanse Rules of Handicapping. De Rules of Handicapping die in Nederland gelden, zijn wat dit betreft anders en die vind je hier

In deze aflevering zijn de vragen beantwoord door Walter Haandrikman (voorzitter van de Regel- en Handicapcommissie van de NGF) en Robert Hage (NGF Regels en Handicap). Er komen veel regelvragen binnen. Vragen die nu niet beantwoord zijn, behandelen we in een van de volgende afleveringen van deze rubriek. 

Heb je ook een regelvraag?

GOLF.NL beantwoordt jouw regelvragen. Heb je een vraag? Stuur een mail naar redactie@golf.nl of een bericht via social media (Twitter, Facebook, Instagram). Stuur als het kan ook een foto mee van de regelsituatie!

Lees ook de vorige aflevering: "Mag je met de achterkant van het clubhoofd slaan?"

Lees meer over
Golfregels