Go For Green

Hoge energieprijzen, hogere contributie?

We hebben te maken met een hoge inflatie; alles wordt duurder. De hoge energiekosten zijn daar het beste voorbeeld van. De prijsstijgingen werken door, mogelijk ook in de contributie van sportverenigingen, vreest NOC*NSF. Hoe kunnen we dat voorkomen?

NOC*NSF liet deze week weten zich zorgen te maken over de stijgende energieprijzen die in de sportwereld een negatief effect kunnen krijgen. Sportverenigingen zijn wellicht genoodzaakt de hoge energiekosten door te berekenen aan de leden, met hogere contributies als gevolg. Hierdoor vermindert de toegankelijkheid van sportactiviteiten.

Om dit effect te minimaliseren roept NOC*NSF sportclubs op - overigens al langer uit oogpunt van klimaat - energiebesparende maatregelen te treffen. Aan de prijzen van energie is immers weinig te veranderen, maar er zijn wel mogelijkheden om minder afhankelijk van gas- en elektriciteitsleveranciers te worden. Ook golfbanen zijn hiermee bezig.

Eigen energievoorziening

Veel besturen en managers van golfbanen en -clubs hebben de verduurzaming van de accommodatie op de prioriteitenlijst staan. Onder meer door energiebesparingen en door eigen energie op te wekken. Zo heeft De Texelse een waterbuffer gemaakt met daarboven 1600 zonnepanelen waarmee 650.000 kW opgewekt kan worden (zie foto hierboven)! En er zijn meer voorbeelden.

GEO-certificaat

Als clubs of banen een GEO-certificaat hebben of op weg zijn dit keurmerk te krijgen, worden ze gestimuleerd om het energieverbruik te verlagen, om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen of zelfs uit te faseren, om groene energie in te kopen, om energie op te wekken, om over te schakelen op LED-lampen, om voor elektrisch aangedreven machines te kiezen waardoor de uitstoot van C02 en fijnstof wordt beperkt, om energie-efficiënter te gaan beheren, etc.

Help mee!

Een goede zaak, voor de portemonnee (uiteindelijk ook van de leden) en het klimaat. Dat sportbesturen zich hier hard voor maken is mooi maar zij hebben de hulp van hun leden hard nodig. Hoe?

  • Toon begrip voor/werk mee aan energiebesparende maatregelen.
  • Denk zelf tijdens je bezoek aan je club aan energiebesparing (doe het licht uit en douche korter)
  • Kom zelf met ideeën voor besparingen en/of vraag het bestuur een (digitale) ideeënbus neer te zetten.
  • Neem het initiatief om een duurzaamheidscommissie in het leven te roepen als die er nog niet is. Of, als die er wel is, neem erin plaats.
  • Maak van jouw club een vrijwillig innamepunt van PET-flesjes. Dan mag de club het statiegeld houden (en bijvoorbeeld aan (extra) zonnepanelen besteden). Of verzin een andere inzamelingsactie/crowdfunding.

 

Lees meer over
Go For Green Banen Clubs