Nieuws

"Mag je een teemarker verplaatsen?"

In de rubriek 'Stel je regelvraag' geven we antwoord op vragen over de golfregels. In deze aflevering beantwoorden we onder meer de vraag wanneer je wel en niet een teemarker mag verplaatsen.

Robert: “Ik weet dat je een teemarker niet mag verplaatsen als je gaat afslaan op een hole. Maar stel nu dat je bal na een (af)slag op een andere tee belandt? Hier heb je last van de teemarker met je swing of stand. Mag je deze teemarker wel tijdelijk wegnemen om je bal te spelen of moet je deze ontwijken?”

De teemarkers behoren op dezelfde plaats te blijven staan voor alle spelers die van die afslagplaats spelen. Deze regel is alleen van toepassing op de afslagplaats waarvandaan de speler moet spelen om te beginnen met de hole die hij/zij speelt, niet op enige andere afslagplaats op de baan (op dezelfde hole of op een andere hole). In alle andere gevallen worden de teemarkers behandeld als normale losse obstakels die verplaatst mogen worden.

Peter: “De bal van een speler ligt vlakbij de waterkant. De grond ligt daar lager dan de beschoeiing van het water. En om een slag te maken ligt de beschoeiing in de backswing in de voorgenomen slag richting de green in de weg. De speler wil een free drop. Heeft hij/zij daar recht op?”

Als de bal van de speler niet in de hindernis ligt, mag een vast obstakel worden ontweken volgens Regel 16.1. Als de bal wel in de hindernis ligt, mag een vast obstakel niet worden ontweken (Regel 16.1a(2)). Ervan uitgaande dat de bal niet in de hindernis ligt en er geen lokale regel is die de beschoeiing tot integraal deel van de baan verklaart, mag de speler de belemmering zonder straf ontwijken.

Anneke: “De bal ligt op de green. Tussen de bal en de hole ligt op de speellijn een deksel van een sproeier, dus een vast obstakel. De speler heeft tijdens zijn swing of met zijn stand geen last van dat vaste obstakel. Mag de speler toch dat vaste obstakel zonder straf ontwijken?"

Ja dat mag! Regel 16.1d beschrijft dit. Wanneer de bal op de green ligt, mag de speler ook een belemmering van een abnormale baanomstandigheid op zijn/haar speellijn ontwijken. Onder de definitie van abnormale baanomstandigheid vallen, naast vaste obstakels zoals bijvoorbeeld een sprinkler, ook tijdelijk water, grond in bewerking en een gat gegraven door een dier.
Wanneer de bal echter buiten de green ligt en er is een abnormale baanomstandigheid (zoals een sprinkler) op zijn/haar speellijn op de green, mag deze niet zonder straf worden ontweken. Maar check altijd de plaatselijke regels op de baan waar je speelt. Op sommige geldt de plaatselijke regel F5 en F5 luidt als volgt: “In aanvulling op belemmeringen zoals omschreven in Regel 16.1a, als een bal in het algemene gebied ligt, is er ook sprake van een belemmering als een vast obstakel zich op de speellijn van de speler bevindt, binnen twee clublengten van de green ligt, en binnen twee clublengten van de bal. De speler mag de belemmering ontwijken volgens Regel 16-1b. Uitzondering - Een vast obstakel mag niet ontweken worden als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is.")

Ronald: “Ik heb een regelvraag over situaties bij ons op de baan. Onze baan ligt in de uiterwaarden van de Maas. Het waterpeil varieert voortdurend, maar over het algemeen blijft het water netjes in de rivier en binnen de rode hindernispalen. Maar er zijn momenten dat het water in de Maas en in onze baan heel hoog staat. Wordt de waterstand te hoog en loopt een groot deel van de baan onder, dan sluiten we de baan. Maar er is een tussenperiode dat we moeten dealen met het water en dan zijn de regels niet altijd even duidelijk. Op de foto hieronder zie je de normale situatie, situatie 1:

regelsituatie golf hoog water

Situatie 2. Het water komt soms voorbij de rode palen op de fairway. Het is dan over het algemeen goed te zien of de bal binnen of buiten de palen ligt. Ligt hij buiten de palen, dan past men de regel voor tijdelijk water toe. Je hebt wel een voordeel als je balt komt aanrollen. Normaal rolt hij dan het water in, nu blijft hij buiten de palen liggen. Handelen we correct door regel 16 toe te passen?

Situatie 3. Het water staat soms zo hoog dat het wel tot zeker 10 meter buiten de rode palen komt. De palen zelf verdwijnen dan volledig onder water. Sla je de bal in het water, dan valt nauwelijks vast te stellen of de bal binnen of buiten de rode palen ligt. Nog erger, soms kan je de bal niet meer zien liggen in het water, terwijl hij toch buiten de hindernis kan liggen. Als ik mijn bal wel uit het water kan vissen, maar niet kan vaststellen of ik binnen of buiten de hindernis lig, waar moet ik droppen en krijg ik een strafslag? Als mijn bal verloren is in het water, is het dan een verloren bal? Volgens mij kan je een bal niet in een abnormale terreinomstandigheid verliezen. Of moeten we nu al het water beschouwen als hindernis en waar ligt dan de grens van de hindernis. Wanneer gaat situatie 2 over in situatie 3?"

Dit is een bijzondere situatie waarbij soms een overstroming van een hindernis zorgt voor tijdelijk water buiten de grenzen van de hindernis. Van belang is dat de hindernis goed is gemarkeerd, anders zouden de natuurlijke contouren van de hindernis de grens bepalen. Deze natuurlijke grens is het punt waar de grond begint af te lopen en dat is hier enkele meters van de gemarkeerde grens.
In dit geval lijkt me de grens duidelijk aangegeven en is het de bedoeling dat de hindernis beperkt is tot de gemarkeerde grens. Indien er water voorbij deze grens komt door het overstromen van de hindernis, is dat deel van het water buiten de met rode paaltjes gemarkeerde grens tijdelijk water.
Situatie 2: Als de bal in het water buiten de grens van de hindernis ligt, ligt hij in tijdelijk water en mag de situatie worden ontweken volgens Regel 16.1b.
Situatie 3:
A. Als de bal gevonden wordt buiten de grenzen van de hindernis geldt hetzelfde als voor situatie 2.
B. Als de bal echter verloren is in het water, moet worden vastgesteld waar de bal verloren is. Alleen als het bekend of praktisch zeker is dat de bal verloren is in het water buiten de grens van de hindernis mag de situatie zonder straf worden ontweken volgens Regel 16.1e (Bal verloren in abnormale baanomstandigheid).
C. Als de bal echter zowel binnen als buiten de hindernis verloren kan zijn, moet de speler handelen volgens Regel 17.1 en met één strafslag de hindernis ontwijken. Zie ook interpretatie 17.1a/2.
De plaats waar de (verloren) bal het laatst de grens van de abnormale baanomstandigheid (3B) of van de hindernis (3C) heeft gekruist moet zo goed mogelijk worden ingeschat en is het referentiepunt voor de ontwijkprocedure.
Noot: Het is aan te bevelen om de rode palen hoger te maken, zodat de grens van de hindernis ook bij zeer hoog water nog te zien is. Anders zal vaker niet vast te stellen zijn of de bal in tijdelijk water of in de hindernis verloren is en zal Regel 17.1 moeten worden toegepast.

In deze aflevering zijn de vragen beantwoord door Walter Haandrikman, voorzitter van de Regel- en Handicapcommissie van de NGF. Er zijn héél veel regelvragen binnengekomen. Vragen die nu niet beantwoord zijn, behandelen we in een van de volgende afleveringen van deze rubriek. 

Heb je ook een regelvraag?

GOLF.NL beantwoordt jouw regelvragen. Heb je een vraag? Stuur een mail naar redactie@golf.nl of een bericht via social media (Twitter, Facebook, Instagram).

"Mag je altijd een provisional slaan?" Lees ook de vorige aflevering van de rubriek 'Stel je regelvraag'.

Lees meer over
Golfregels