baanstatus bord op golfbaan

Regels: per 1 november weer plaatsen?

28 oktober 2017 Redactie GOLF.NL
Op sommige golfbanen mag je vanaf 1 november weer 'plaatsen' op kortgemaaide delen van de baan. Wanneer en waar mag het en hoe moet het?

Golfbanen kunnen in de periode tussen 1 november en 30 april toestaan dat er 'geplaatst' mag worden op kortgemaaide delen van de baan (bijvoorbeeld de fairways, de voorgreens en de apron rondom de green). De bal mag opgepakt en schoongemaakt worden nabij de plek waar de bal wordt opgepakt.

Het betreft een local rule die bekend staat onder de naam 'plaatsen' of 'preferred lies'. Een local rule is een plaatselijke regel (een baangebonden regel) dus het verschilt per baan of er geplaatst mag worden en wanneer er geplaatst mag worden. (Een variant van de local rule 'plaatsen' is 'lift, clean and place', dan moet de bal op exact dezelfde plek worden teruggeplaatst).

Het belangrijkste dat je moet weten

Als je op 1 november of in de wintermaanden daarna golf gaat spelen, kijk dan of er geplaatst mag worden op de baan die je bezoekt. Op sommige wat nattere banen mag vrijwel de hele winter geplaatst worden, op drogere banen alleen in natte periodes. Je vindt de informatie op de website van de baan onder het kopje 'baanstatus' en/of op het mededelingenbord bij het clubhuis of de eerste tee. Als er geplaatst mag worden, dan werkt het als volgt:

'Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt, mag zonder straf worden verplaatst of opgenomen en worden schoongemaakt.
De speler moet de bal plaatsen binnen 15 cm van de plaats waar hij oorspronkelijk lag, maar niet dichter bij de hole. De speler mag de bal eenmaal verplaatsen of plaatsen en nadat de bal is verplaatst of geplaatst is hij in het spel.
"Kort gemaaid gedeelte" betekent elk deel van de baan, met inbegrip van paden door de rough, gemaaid op fairwayhoogte of lager."

In het voorbeeld hierboven staat '15 cm' maar op sommige banen is het een andere afstand.

Qualifying?

Als een baan qualifying is (als er qualifying condities van kracht zijn), dan kun je een ronde spelen die meetelt voor je handicap. In de periode van 1 november tot en met 30 april blijven qualifying condities van kracht, ook als de local rule plaatsen van kracht is. Kortom: plaatsen en qualifying condities sluiten elkaar niet uit van 1 november tot en met 30 april.

Informatie over qualifying condities vind je op de website van de baan bij de baanstatus en/of op het mededelingenbord bij het clubhuis of de eerste tee.

De achtergrond van 'plaatsen'

Plaatsen is bedoeld om 'behoorlijk spel te bevorderen' of om 'de baan te beschermen'. Met de local rule kun je dus voorkomen dat spelers in de winterperiode door een minder goede staat van de fairways last hebben van een slechte ligging of modder aan de bal. Plaatsen bevordert een behoorlijk en plezierig spel in de wintermaanden. Het terugplaatsen en aanstampen van plaggen blijft natuurlijk wel nodig.

Maar plaatsen is wel in strijd met het basisprincipe van golf: 'play the ball as it lies'. Daarom moeten golfbanen de local rule alleen toepassen als het echt nodig is. 

Het besluit om met plaatsen te beginnen of weer op te houden wordt door de handicap- en regelcommissie genomen. Deze commissie bepaalt in overleg met de baancommissie en wedstrijdcommissie welke local rules gelden en of er qualifying condities van kracht zijn. 

Bij 'preferred lies' mág er geplaatst worden maar het hoeft niet. 

'Plaatsen' op de Tour

In het regelboekje wordt omschreven wanneer de local rule "plaatsen" op zijn plaats is:

'Ongunstige omstandigheden als hevige sneeuwval, dooiperiodes in het voorjaar, langdurige regenval of uitzonderlijke hitte, kunnen de staat van de fairways verslechteren en soms het gebruik van zware maaimachines onmogelijk maken. Wanneer deze omstandigheden zo algemeen voorkomen op de gehele baan dat de Commissie van mening is dat Plaatsen of Winterregels behoorlijk spel zou kunnen bevorderen of zou kunnen helpen de baan te beschermen, wordt de Plaatselijke Regel (welke spoedig moeten worden opgeheven als de condities weer goed zijn) aanbevolen.'

Het is misschien oneerlijk maar de spelers op de European Tour mogen heel vaak plaatsen op kortgemaaide delen van de baan. Ook wel eens hartje zomer. De wedstrijdcommissies van de Tours besluiten tot 'preferred lies' zodra ze vinden dat er sprake is van abnormale speelcondities. Het betreft dan eigenlijk altijd natte fairways waarbij de kans groot is dat er modder aan de bal blijft kleven. Op natte fairways is dat al snel het geval, in natte rough veel minder omdat het gras hoger is en de bal niet snel in contact komt met de grond. 

De Tour streeft naar gelijke omstandigheden voor alle spelers en kiest daarom al snel voor 'preferred lies'. Maar er is daardoor wel een opmerkelijk verschil tussen recreatiegolf en de Tours:

  • De Tour kan desgewenst het hele jaar wedstrijden met 'preferred lies' organiseren. De scores in ronden met 'preferred lies' zijn gewoon geldig, alleen de baanrecords gelden niet.
  • Amateurs mogen alleen qualifying spelen met 'preferred lies' in de periode 1 november-30 april (als de baan waar ze spelen deze local rule laat gelden). 

Er is bij recreatiespelers sprake van een soort botsing van de golfregels en handicapregels. De golfregels staan toe dat er ook in de zomer geplaatst mag worden als de commissie daar aanleiding toe ziet. Maar volgens de regels van de Europese Golf Associatie zijn qualifying condities en 'plaatsen' in de zomer uitgesloten. Een Nederlandse baan kan dus na een hoosbui in juli toestaan dat er geplaatst wordt, maar het gevolg is dat de baan dan per definitie niet qualifying is.

Wat als je bal ingebed is in de fairway of rough? Wat mag je doen bij dauw op de greens? Lees hier meer over alle 'winterregels'.

Lees meer over

Golfregels