Spelen zoals die ligt is de regel. Maar niet altijd.

Welke regels gelden in de winter?

22 oktober 2017 Redactie GOLF.NL
Nu de dagen korter en kouder worden en de fairways natter, wordt golf nog een stukje lastiger. Maar gelukkig zijn er enkele 'winterregels' die het leven van een golfer iets makkelijker maken.

'Plaatsen'

In het regelboekje is geen hoofdstuk gewijd aan winterregels. We hebben het hieronder dan ook eigenlijk over regels waarmee je in winterse omstandigheden vaak te maken krijgt.

Maar er is één regel die wel een echte winterregel is: 'plaatsen' (of preferred lies of lift, clean and place). Het is in feite een local rule (een plaatselijke, baangebonden regel) die alleen in de koude maanden geldt en alleen op kort gemaaide delen van de baan (bijvoorbeeld de fairways, voorgreen en apron rondom de green).

De winterregel plaatsen houdt in dat je de bal mag schoonmaken en plaatsen. Hier volgt de precieze formulering:

"Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt, mag zonder straf worden verplaatst of opgenomen en worden schoongemaakt. De speler moet de bal plaatsen binnen 15 cm van de plaats waar hij oorspronkelijk lag, maar niet dichter bij de hole. De speler mag de bal eenmaal verplaatsen of plaatsen en nadat de bal is verplaatst of geplaatst is hij in het spel. Noot: “kort gemaaid gedeelte” betekent elk deel van de baan, met inbegrip van paden door de rough, gemaaid op fairwayhoogte of lager."

Dus als je in deze periode gaat spelen, kijk dan of er geplaatst mag worden want je hebt er groot voordeel bij.

Europese golfbanen mogen de winterregel plaatsen laten gelden van 1 november tot 30 april omdat de fairways dan vaak minder fraai zijn. De ligging van de bal is in de winter vaak veel minder goed dan in de zomer. Dus als je in deze periode gaat spelen, kijk dan of er geplaatst mag worden want je hebt er groot voordeel bij. Het is te vinden in de local rules van de club, in de baanstatus op de website of op het publicatiebord vlakbij de eerste hole. 

Overigens: bij preferred lies mag er geplaatst worden maar het hoeft niet. En wat veel golfers niet weten is dat preferred lies en qualifying elkaar in de winter niet uitsluiten. Qualifying wil zeggen dat je een qualifying ronde kunt spelen die meetelt voor je handicap. Een baan kan gewoon qualifying zijn als er geplaatst mag worden, maar plaatsen en qualifying gaan alleen samen in de periode 1 november-30 april. (Zie onderaan dit artikel ook het kader Plaatsen op de Tour.)

Ingebedde bal

De regel voor ingebedde ballen geldt het hele seizoen maar in de herfst en winter hebben we er vaker mee te maken omdat de banen dan vaak nat en zacht zijn.

Een ingebedde bal (embedded ball) ligt in zijn eigen pitchmark. Een ingebedde bal op de fairway of op andere kort gemaaide delen van de baan mag het hele jaar opgepakt, schoongemaakt en gedropt worden - zonder straf. Op elke baan in de wereld.

Maar op sommige banen krijg je ook een free drop als een bal in de rough ingebed is in zijn eigen pitchmark. Dan betreft het een local rule. Als je wilt weten of die local rule op jouw baan geldt, dan moet het staan in de (tijdelijke) plaatselijke regels (temporary local rules).

Tijdelijk water

De regel voor tijdelijk water geldt ook het hele seizoen maar na de zomer hebben we er vaker mee te maken. Als je bal in een plas ligt, of je voeten staan in een plas als je moet slaan, mag je de bal oppakken. Bepaal het nearest point of relief en drop daar een bal binnen één stoklengte. Je mag je bal schoonmaken voordat je dropt.  

Zo'n free drop krijg je bij tijdelijk water op de fairway, in de rough, op de green en in een bunker. Als je tijdelijk water in een bunker ontwijkt, moet je in de bunker droppen. Buiten de bunker droppen mag ook, maar dat kost een strafslag. (Je moet dan droppen in een rechte lijn tussen de vlag en de plaats waar de bal oorspronkelijk lag.) 

Tijdelijk water op de green mag je ook ontwijken. Ligt je bal op de green en bevindt het tijdelijk water zich op je puttinglijn, dan is er ook sprake van belemmering. Je mag dan het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering bepalen, waar je niet gehinderd wordt door het water. Vervolgens moet je de bal plaatsen. Het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering kan ook buiten de green liggen. Ook dan moet je de bal plaatsen.

Er is sprake van tijdelijk water als het water rond je schoenen omhoogkomt bij het innemen van je stand.

Wintergreens

Steeds meer Nederlandse banen zijn vrijwel de hele winter qualifying. Maar als er wintergreens zijn (als de vlaggen vanwege vorst, dooi of regenval op wintergreens geplaatst moeten worden), is een baan niet qualifying. Je kunt met wintergreens dus wel vriendschappelijke ronden spelen maar geen ronden die meetellen voor je handicap. 

Dit is te beschouwen als een wintertraditie maar het is geen officiële regel.

Korte putts op wintergreens worden vaak niet uitgeholed: een bal "binnen een putterlengte van de hole (tot de grip)" wordt gegeven. Dus wie op een par 3 met twee slagen binnen een putterlengte van de hole ligt, maakt een par. Dit is te beschouwen als een wintertraditie maar het is geen officiële regel.

Wat als er wintergreens zijn en je bal rolt per ongeluk op een gewone green die op dat moment niet gebruikt worden (een zomergreen)? Dan mag je niet spelen vanaf die zomergreen. Je bal ligt op een verkeerde green zoals het in de regels heet. Je moet het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering bepalen, waar je bal niet meer op de verkeerde green is maar je voeten ook niet. Hier moet je droppen, zonder strafslag.

IJs, hagel en sneeuw

Wat je mag doen bij winterse neerslag is in de gewone regels beschreven. Sneeuw, ijs en hagel zijn tijdelijk water óf los natuurlijk voorwerp, naar keuze van de speler. 

  • Als de hele baan bedekt is met sneeuw kun je sneeuw het beste beschouwen als los natuurlijk voorwerp: je mag wat sneeuw rondom je bal wegnemen zolang je maar niet de bal beweegt. 
  • Als de baan overwegend groen is en je bal ligt op een klein stukje sneeuw, dan kun je sneeuw het beste behandelen als tijdelijk water; dan kun je het tijdelijk water ontwijken en droppen op een stukje gras.
  • Losse natuurlijke voorwerpen op de green mag je wegvegen en dat geldt dus ook voor hagel. 
  • Je mag uiteraard ook niets doen en de bal gewoon spelen zoals hij ligt.

Rijp en dauw

Rijp en dauw zijn geen losse natuurlijk voorwerpen (het kleeft aan het gras) dus zijn geen tijdelijk water. Je mag rijp of dauw ook niet wegvegen op de green. 

Een bevroren waterhindernis

Als je bal op een bevroren sloot ligt mag je proberen om die te spelen. Maar de sloot blijft een waterhindernis dus je mag de club niet grounden; de stok mag bij het adresseren niet het ijs of sneeuw op het ijs raken en je mag de ondergrond ook niet testen met de hand. Maar slaan van ijs is vaak geen goed idee. Het kan zelfs gevaarlijk zijn. Bovendien leidt een mislukte poging tot een hoge score. De slag telt mee en je moet de bal alsnog droppen.

Winterregels van de club

Aan de ene kant zijn er de regels uit het regelboekje, aan de andere heeft elke baan en club ook eigen winterclubregels, bijvoorbeeld dat buggies of trolleys niet zijn toegestaan. Op sommige banen wordt geëist dat spelers winterbanden met noppen op hun trolleys installeren.

Extra aandacht voor de etiquette

In de winter groeit het gras niet en het duurt veelal tot mei voordat schade is hersteld. Greens zijn in de winter nog gevoeliger en het is heel belangrijk dat elke pitchmark meteen gerepareerd wordt. Een golfbaan is nog het meest kwetsbaar bij het begin van vorst en zodra er dooi komt. De zomergreens of de hele baan moet dan gesloten worden. In de video bovenin legt NGF-agronoom Niels Dokkuma uit waarom dit moet. Het gaat om het behoud van de baan en een betere kwaliteit van de greens vanaf het voorjaar.

'Plaatsen' op de Tour

In het regelboekje wordt omschreven wanneer de local rule 'plaatsen' op zijn plaats is:

"Ongunstige omstandigheden als hevige sneeuwval, dooiperiodes in het voorjaar, langdurige regenval of uitzonderlijke hitte, kunnen de staat van de fairways verslechteren en soms het gebruik van zware maaimachines onmogelijk maken. Wanneer deze omstandigheden zo algemeen voorkomen op de gehele baan dat de Commissie van mening is dat ‘Plaatsen’ of ‘Winterregels’ behoorlijk spel zou kunnen bevorderen of zou kunnen helpen de baan te beschermen, wordt de Plaatselijke Regel (welke spoedig moeten worden opgeheven als de condities weer goed zijn) aanbevolen."

Het is misschien oneerlijk maar de spelers op de European Tour mogen eigenlijk heel vaak plaatsen op kortgemaaide delen van de baan. Ook wel eens hartje zomer en ook bijvoorbeeld bij het KLM Open van 2017 begin september. 

De wedstrijdcommissies van de Tours besluiten tot preferred lies zodra ze vinden dat er sprake is van abnormale speelcondities. Het betreft dan eigenlijk altijd natte fairways waarbij de kans groot is dat er modder aan de bal blijft kleven. Op natte fairways is dat al snel het geval, in natte rough veel minder omdat het gras hoger is en de bal niet snel in contact komt met de grond. 

De Tour streeft naar gelijke omstandigheden voor alle spelers en kiest daarom al snel voor preferred lies. Maar er is daardoor wel een opmerkelijk verschil tussen recreatiegolf en de Tours:

  • De Tour kan desgewenst het hele jaar wedstrijden met preferred lies organiseren. De scores daarin gewoon geldig, alleen de baanrecords gelden niet.
  • Amateurs mogen alleen qualifying spelen met preferred lies in de periode 1 november-30 april (als de baan waar ze spelen deze local rule laat gelden). 

Er is bij recreatiespelers sprake van een soort botsing van de golfregels en handicapregels. De golfregels staan toe dat er ook in de zomer geplaatst mag worden als de commissie daar aanleiding toe ziet. Maar volgens de regels van de Europese Golf Associatie zijn qualifying condities en 'plaatsen' in de zomer uitgesloten. Een Nederlandse baan kan dus na een hoosbui in juli toestaan dat er geplaatst wordt, maar het gevolg is dat de baan dan per definitie niet qualifying is.


Lees meer over

Golfregels