'Winterregels': wat verandert er de komende maanden op de golfbaan?

Ken jij de 'winterregels'? Dat zijn plaatselijke regels die tijdelijk ingevoerd kunnen worden om golfers een beetje te helpen als de baan er minder goed bij ligt door slechtere weersomstandigheden. Doe er je voordeel mee!

Plaatsen 

In het regelboekje is geen apart hoofdstuk gewijd aan winterregels. We hebben het dan ook eigenlijk over regels waarmee je in winterse omstandigheden vaak te maken krijgt. Maar er is één regel die wel te beschouwen is als een echte winterregel: plaatsen. Het is in feite een plaatselijke regel die alleen in de koude maanden geldt en alleen op kort gemaaide delen van de baan (bijvoorbeeld fairway, voorgreen en fringe rond de green). De winterregel plaatsen houdt in dat je de bal mag schoonmaken en plaatsen. Hier volgt de precieze formulering van de plaatselijke regel:

Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt, mag zonder straf worden verplaatst of opgenomen en worden schoongemaakt. De speler mag een bal plaatsen binnen 15 centimeter van de plaats waar hij oorspronkelijk lag, maar niet dichter bij de hole. De speler mag de bal eenmaal verplaatsen of plaatsen en nadat de bal is verplaatst of geplaatst is hij in het spel. Noot: 'kort gemaaid gedeelte' betekent elk deel van de baan, met inbegrip van paden door de rough, gemaaid op fairwayhoogte of lager.

Van 1 november tot en met 30 april

Europese golfbanen mogen de winterregel plaatsen (preferred lies) laten gelden in periode tussen 1 november en 30 april omdat de fairways dan vaak minder fraai zijn. De ligging van de bal is in de winter vaak veel minder goed dan in de zomer en het komt ook vaak voor dat er modder aan de bal zit. Dus als je in deze periode gaat golfen, kijk dan of er geplaatst mag worden op de baan die je speelt want je hebt er groot voordeel bij als het mag. Het is te vinden in de local rules van de club, in de baanstatus op de website of op het publicatiebord vlakbij de eerste hole.

Overigens: er mag geplaatst worden maar het hoeft niet. En wat veel golfers niet weten is dat deze regel en qualifying elkaar in de winter niet uitsluiten. Qualifying wil zeggen dat je een qualifying ronde kunt spelen die meetelt voor je handicap. Maar plaatsen en qualifying spelen gaan alleen samen in de periode 1 november-30 april.

Een plaatselijke regel die het hele jaar toegepast kan worden, is de bal schoonmaken (lift and clean). Hierbij moet de bal op exact dezelfde plek worden teruggeplaatst. In het regelboekje staat: 'Condities zoals uitzonderlijke natheid waardoor veel modder aan de bal kleeft, kunnen aanleiding zijn om onder deze omstandigheden toe te staan dat de bal mag worden opgenomen, schoongemaakt en teruggeplaatst.' In dat geval geldt een plaatselijke regel zoals deze: 'Op het kort gemaaide gedeelte/overal door de baan mag een bal zonder straf worden opgenomen en schoongemaakt. De bal moet worden teruggeplaatst.'

Ingebedde bal

Een ingebedde bal is een bal die is ingebed in zijn eigen pitchmark. Zo'n bal mag het hele jaar opgepakt, schoongemaakt en gedropt worden zonder straf. Maar op sommige banen geldt een local rule die verbiedt dat je ingebedde ballen in de rough ook mag oppakken en droppen. Als je wilt weten of die local rule op jouw baan geldt, dan moet het staan in de (tijdelijke) plaatselijke regels (temporary local rules).

Tijdelijk water

De regel voor tijdelijk water geldt ook het hele seizoen, maar na de zomer hebben we er vaker mee te maken. Als je bal in een plas ligt of je voeten staan in een plas als je moet slaan, dan mag je de bal oppakken. Bepaal de nearest point of relief en drop daar een bal binnen één stoklengte. Je mag je bal schoonmaken voordat je dropt.

Je krijgt niet alleen een vrije drop bij tijdelijk water op de fairway maar ook in de rough, op de green en in een bunker. Als je tijdelijk water in een bunker ontwijkt, moet je in de bunker droppen. Buiten de bunker droppen mag ook, maar dat kost dan wel een strafslag. Je dropt dan op een rechte lijn naar achteren, dus niet dichter bij de hole. De lijn loopt vanaf de hole door de plek van de oorspronkelijke bal in de bunker en verder naar achteren.

Tijdelijk water op de green mag je ook ontwijken. Ligt je bal op de green en bevindt het tijdelijk water zich op je puttinglijn, dan is er ook sprake van belemmering. Bij het ontwijken van tijdelijk water op de green moet je het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering bepalen, het dichtstbijzijnde punt waar je niet gehinderd wordt door het water. Vervolgens moet je de bal plaatsen. Het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering kan ook buiten de green liggen. Ook dan moet je de bal plaatsen.

Er is sprake van tijdelijk water als het water rond je schoenen omhoogkomt bij het innemen van je stand.

Wintergreens

Op steeds meer Nederlandse banen kun je vrijwel de hele winter qualifying ronden spelen. Maar als er veel wintergreens zijn (als de vlaggen vanwege vorst, dooi of regenval op wintergreens geplaatst moeten worden), dan is een baan niet qualifying. Je kunt met wintergreens wel vriendschappelijke rondjes spelen maar geen ronden die meetellen voor je handicap. De baan kan overigens nog wel qualifying zijn als er slechts één wintergreen is per negen holes.

Korte putts op wintergreens worden vaak niet uitgeholed: een bal binnen een putterlengte van de hole tot de grip wordt gegeven. Dus wie op een par 3 met twee slagen binnen een putterlengte van de hole ligt, maakt een par. Dit is te beschouwen als een wintertraditie; het is geen officiële regel.

Wat als er wintergreens zijn en je bal rolt per ongeluk op een 'zomergreen' die op dat moment niet gebruikt worden? Dan mag je niet spelen vanaf die zomergreen. Je bal ligt op een verkeerde green zoals het in de regels heet. Je moet het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering bepalen, waar je bal niet meer op de verkeerde green is maar je voeten ook niet. Hier moet je droppen, zonder strafslag.

IJs, hagel en sneeuw

Wat je mag doen bij winterse neerslag is in de golfregels beschreven. Sneeuw, ijs en hagel zijn tijdelijk water óf losse natuurlijke voorwerpen, naar keuze van de speler.

  • Als de hele baan bedekt is, kun je sneeuw het beste beschouwen als los natuurlijk voorwerp: je mag wat sneeuw rondom je bal wegnemen zolang je de bal niet beweegt. 
  • Als de baan overwegend groen is en je bal ligt op een klein stukje sneeuw, dan kun je dat het beste behandelen als tijdelijk water: ontwijken en droppen op gras.
  • Losse natuurlijke voorwerpen op de green mag je wegvegen, dat geldt dus ook voor hagel. 
  • Je mag uiteraard ook niets doen en de bal gewoon spelen zoals die ligt.

Rijp en dauw

Rijp en dauw zijn geen losse natuurlijk voorwerpen (het kleeft aan het gras), dus zijn geen tijdelijk water. Je mag rijp of dauw ook niet wegvegen op de green. 

Winterregels van de club

Aan de ene kant zijn er de regels uit het regelboekje, aan de andere kant heeft elke baan en club ook eigen clubregels in de winter, bijvoorbeeld dat buggies of trolleys niet zijn toegestaan. Op sommige banen wordt geëist dat spelers winterbanden met noppen op hun trolleys installeren. 

Extra aandacht voor etiquette

In de herfst en winter groeit het gras niet en het duurt veelal tot mei voordat schade is hersteld. Greens zijn in de koude maanden nog gevoeliger dan normaal en het is heel belangrijk dat elke pitchmark meteen gerepareerd wordt. Een golfbaan is het meest kwetsbaar bij het begin van vorst en zodra er dooi komt. De zomergreens moeten dan gesloten worden en soms zelfs de hele baan.

Lees meer over
Golfregels