nieuwe golfregels 2019

Examineer jezelf (met spiekbriefje)

Beeld: Joep Bertrams
Golfers doen maar één keer een regelexamen maar het is wel de bedoeling dat je die regelkennis bijhoudt. Test daarom hier je kennis. Beantwoord deze 18 vragen en kijk onderin hoeveel je er goed hebt beantwoord.

Nog niet helemaal zeker van jezelf? Print dan hier een 'spiekbriefje' met de 20 belangrijkste nieuwe regels op een rij (ook voor in je broekzak in de baan!)


1. Een speler mag zonder straf droppen als zijn bal in zijn eigen 'pitchmark' is ingebed in de rough.
A. Waar 
B. Niet waar

2. Bij een bunkerslag raakt de bal de bunkerrand en daarna de speler. Wat nu?
A. De speler moet de bal spelen zoals hij ligt, er volgt geen straf.
B. De speler moet de bal spelen zoals hij ligt en krijgt een strafslag.

3. Als het 75 procent zeker is dat een bal in een hindernis ligt, dan mag je de hindernis ontwijken met één strafslag.
A. Waar
B. Niet waar 

4. Voordat een speler kans heeft gehad om zijn bal op de green te markeren, wordt de bal door de wind richting de hole geblazen. Wat is waar?
A. De speler moet de bal terugplaatsen op de oorspronkelijke plaats.
B. De speler moet de bal spelen zoals hij nu ligt.

5. Een speler leunt op zijn club in de bunker waar zijn bal ligt terwijl hij wacht. Mag dat?
A. Nee, één strafslag.
B. Ja, geen straf.

6. Een speler verwijdert een takje in de bunker vlakbij zijn bal. Daarbij beweegt de bal. De speler plaatst de bal terug. Wat zeggen de regels?
A. De speler krijgt twee strafslagen.
B. De speler krijgt één strafslag.
C. Er is juist gehandeld en er is geen straf.

7. Bij een chip uit hoog gras raakt een speler de bal per ongeluk drie keer. Wat zeggen de regels?
A. De speler moet een strafslag bij de slag optellen en de bal spelen waar hij ligt.
B. De speler heeft drie slagen gedaan en moet de bal spelen waar hij ligt.
C. De speler krijgt geen straf en moet de bal spelen waar hij ligt.

8. Strokeplay. Een speler dropt de bal per ongeluk vanaf schouderhoogte in plaats van kniehoogte en speelt de bal. De bal is wel op de juiste plaats gedropt, namelijk in de dropzone. Wat zeggen de regels?
A. Geen straf.
B. Eén strafslag. 
C. Twee strafslagen. 

9. Bij het maken van een oefenswing raakt een speler per ongeluk zijn bal op de fairway. Wat zeggen de regels?
A. Geen straf, de bal moet worden teruggeplaatst.
B. De speler krijgt één strafslag, de bal moet worden teruggeplaatst.

10. Bij het zoeken naar zijn bal schopt de speler per ongeluk tegen zijn bal. Wat zeggen de regels?
A. Geen straf.
B. Eén strafslag. De bal moet worden teruggeplaatst.

11. Een hond heeft voetafdrukken achtergelaten op de green. Voordat de speler putt, repareert hij de schadesporen van de hond. Mag dit?
A. Ja
B. Nee

12. In een foursome raakt je partner de green aan met de vlaggenstok om zo aan te geven waarop je moet mikken. Is dit toegestaan?
A. Ja
B. Nee

13. Een speler ontwijkt een hindernis en mag droppen binnen één clublengte van het referentiepunt. De speler meet de dropzone met zijn putter. Toegestaan?
A. Ja
B. Nee

14. Je mag tegenwoordig bij een lost ball of een bal out of bounds altijd kiezen voor het droppen van een bal, met bijtelling van twee strafslagen, in de buurt van de plaats waar de bal verloren is of out of bounds is geraakt.
A. Waar
B. Niet waar

15. In de nieuwe regels is er geen straf als je putt vanaf de green met de vlaggenstok in de hole en hierbij de stok raakt. Maar wat zeggen de regels als de vlaggenstok op de green is gelegd en als je bij een putt de liggende vlaggenstok per ongeluk raakt?
A. Geen straf.
B. Twee strafslagen.

16. De bal van een speler ligt in gebied met water en riet dat met rode palen is gemarkeerd. De speler maakt in deze hindernis een oefenswing. Mag dit? 
A. Ja
B. Nee

17. Op de green beweeg je per ongeluk de marker waarmee je de plaats van jouw bal hebt gemarkeerd. Wat zeggen de regels?
A. Geen straf maar je moet de marker terugplaatsen.
B. Eén strafslag en je moet de marker terugplaatsen.

18. Een bal die klem zit tussen de vlaggenstok en de rand van de hole is uitgeholed.
A. Waar
B. Niet waar

 

Antwoorden:

1.A
In de nieuwe regels mag dit. Vroeger mocht dit alleen als er op de baan een local rule was die het toestond.

2.A
In de nieuwe regels is er geen straf meer als je bij een slag jezelf of je equipment per ongeluk raakt.

3.B
Niet waar. In de nieuwe regels moet er 95 procent zekerheid zijn. 

4.B
In de nieuwe regels moet de bal gespeeld worden van de nieuwe plaats. Maar als de bal al gemarkeerd, opgepakt en teruggeplaatst is en daarna door de wind verrolt, dan moet de bal wel teruggeplaatst worden op de oorspronkelijke plaats.

5.B
Er is geen straf als je in de bunker op je club leunt. Maar je mag in bunkers niet het zand vlak voor of achter je bal aanraken, ook niet in de backswing van je slag of bij een oefenswing. En je mag in bunkers niet het zand testen.

6.B
In de nieuwe regels mag je wel losse natuurlijke voorwerpen in de bunker weghalen maar als de bal daarbij beweegt volgt er een strafslag.

7.C
In de nieuwe regels is er geen straf meer als je de bal bij een slag per ongeluk twee keer of vaker raakt.

8.B
Als je de bal op de foute manier hebt gedropt en vervolgens hebt gespeeld, maar de bal is wel gespeeld vanuit de dropzone, dan krijg je één strafslag. Als je de bal op de foute manier hebt gedropt en vervolgens hebt gespeeld, en de bal is gespeeld vanaf de verkeerde plaats (niet vanuit de dropzone), dan krijg je in strokeplay twee strafslagen en in matchplay verlies je de hole. Omdat je van de verkeerde plaats hebt gespeeld.

9.B
Als je de bal per ongeluk beweegt, wordt dat bestraft met één strafslag.

10.A
Er is geen straf meer voor het per ongeluk bewegen van de bal bij het zoeken. Indien de bal wordt bewogen, plaats de bal dan terug op de oorspronkelijke plek.

11.A
Ja, op de green mag je schade veroorzaakt door dieren repareren. 

12.A
Je mag in dit geval de green aanraken met je hand, voet, club of de vlaggenstok.

13.A
Ja, de dropzone mag je meten met elke club in je tas, dus ook je putter. Maar let op, je mag je putter niet gebruiken als deze langer is dan de langste club in je tas.
Want de maximale afmeting van de dropzone wordt namelijk bepaald door één of twee clublengte, waarbij de definitie van clublengte is; de lengte van de langste club in je tas, anders dan je putter. 

14.B
Nee, het is een local rule die dit toestaat. Dus je moet, voordat je ergens gaat spelen, eerst uitzoeken of de plaatselijke regel geldig is.

15.A
Er is ook geen straf meer als je per ongeluk de vlaggenstok raakt die op de green ligt. Je krijgt wel twee strafslagen als je de vlaggenstok expres raakt en er voordeel van zou kunnen hebben.

16.A
Ja, in een hindernis mag je losse natuurlijke voorwerpen verwijderen en oefenswings maken. In een bunker mag je ook losse natuurlijke voorwerpen verwijderen maar geen oefenswings maken waarbij je zand raakt. 

17.A
In de nieuwe regels is er geen straf meer voor het per ongeluk bewegen van de bal op de green of het per ongeluk bewegen van de balmerker. Je moet de bal of marker terugplaatsen op de oorspronkelijke plek.

18.A

Nog niet alle vragen goed? Klik dan hier voor alle nieuwe regels plus uitgebreide uitleg en video’s.

  • Paginadatum 4 april 2019