Quiet please

Ken jij de 'etiquette'?

Beeld: Getty Images
Bij 'etiquette' gaat het om gedragsregels waarbij respect voor de baan, de medespelers en het spel zelf centraal staat. Ze zijn onlosmakelijk verbonden met het spel.

Een belangrijk onderdeel van de golfregels is de etiquette. Het zijn voorschriften die gaan over de veiligheid, het tempo in de baan en hoe je met de baan moet omgaan.

Tonen van respect

De gedragsregels en veiligheidsregels zijn belangrijk. Je bent niet alleen in de baan en daarom wordt er verwacht dat je rekening met andere spelers houdt. Etiquette gaat ook over het tonen van respect voor de baan waarop je speelt en voor het werk dat de greenkeepers er in stoppen. Het gaat er verder om dat het spel veilig wordt gespeeld en dat andere spelers op de baan net zo kunnen genieten als jij. 

Veiligheid staat voorop

Golfers zijn streng als het gaat om waar iemand staat terwijl iemand anders speelt, want golfclubs kunnen erg gevaarlijk zijn. Het gebeurt nog steeds dat mensen hierdoor gewond raken. Hou altijd twee meter afstand van iemand die gaat slaan, in de baan of op de drivingrange.

Beeld: Getty Images

Golfballen zijn hard en vliegen snel. In het KLM Open van 2014 werd golfer Fabrizio Zanotti getroffen door een bal van een medespeler. Hij verloor zijn bewustzijn en moest met een ambulance naar het ziekenhuis. Het bewees eens te meer dat golf gevaarlijk kan zijn als je niet voorzichtig bent. Neem daarom de volgende twee regels altijd in acht: 

  1. Sla nooit als je spelers die voor je lopen, zou kunnen raken. 
  2. Roep altijd hard ‘FORE’ als een bal de verkeerde kant op gaat richting een andere golfer of toeschouwer, ook als je zelf de bal niet sloeg.
Roep altijd hard ‘FORE’ als een bal de verkeerde kant op gaat richting een andere golfer of toeschouwer

Let op je gedrag

Wees en sta stil wanneer een andere speler afslaat. Zet je mobiel uit of op trillen tijdens het spelen. Naast veiligheid is afstand houden tijdens een swing of putt ook fijn voor een speler die zich concentreert voor een slag. Ga daarom aan de zijkant van iemand staan, het liefst zodat je zijn/haar gezicht kunt zien. Sta op de green liefst nooit in iemands gezichtsveld. Zorg ook dat je op de green niet in de speellijn van een andere speler gaat staan.

Denk aan je speeltempo

Slow play is een van de grootste problemen in golf. Er zijn veel initiatieven om hier iets aan te doen. Het kan nooit kwaad om je jezelf af te vragen of jij alles doet om het speeltempo te verbeteren. 

Negen of achttien holes spelen duurt voor veel golfers al lang genoeg, dus probeer zo snel mogelijk te spelen. Neem niet te veel tijd tussen de slagen. Zoveel tijd als de pro’s op Ziggo Golf nemen, heb jij niet nodig. Sterker, waarschijnlijk doet het meer kwaad dan goed voor je spel. 

Zorg er daarom voor dat je altijd klaar bent om te slaan en zet je tas aan de goede kant van de green zodat je na de hole snel naar de volgende tee kunt lopen. Laat spelers achter je altijd door als je te veel afstand verliest op de groep voor je. Kijk altijd mee naar de ballen van je medespelers. Het kan een hoop tijd schelen bij het zoeken.

Lees meer over een prettig speeltempo op de pagina over Ready Golf.

Zorg goed voor de baan

Leg altijd plaggen terug, hark de bunker aan en repareer pitchmarks, niet alleen die van jezelf! Het duurt namelijk weken voordat een niet gerepareerde pitchmark is hersteld. Op elke baan staan richtingaanwijzers die aangeven waar je met je kar of buggy mag komen.

De belangrijkste etiquettevoorschriften

De etiquette gaat over veiligheid in de baan, een normaal speeltempo, zorg voor de golfbaan en sociaal gedrag. De etiquette is samen te vatten in een paar korte zinnen:

  • Hou rekening met de veiligheid van anderen (sla niet af als je anderen kunt raken, roep 'fore' als een bal per ongeluk de verkeerde kant op gaat, etc.).
  • Zorg ervoor dat je andere spelers niet ophoudt (speel een provisionele bal als je bal misschien verloren is, zet je tas aan de goede kant van de green, etc.)
  • Repareer pitchmarks, hark bunkers aan en leg plaggen terug en stamp ze aan. 

Voorschriften en tips

Hieronder gaan we nader in op verschillende voorschriften en we geven enkele tips. Er zijn allerlei slimmigheidjes waardoor je een goed tempo houdt en toch goed voorbereid bent op je volgende slag. Dan voel je je niet opgehaast en dat leidt tot beter spel!

Een prettig speltempo

Kies je tee. Kies de kleur tee die past bij je spelniveau (wit, geel, blauw, rood, oranje). Lees hierover meer op de website van de NGF.

Sta klaar. Verlies geen tijd tussen de slagen door, zorg er voor dat je klaar bent om te slaan. Als je bij je bal komt, moet je voorbereiding al grotendeels afgerond zijn (hoe ver is het nog, welke club ga ik slaan?)

Een korte routine. Eenmaal bij de bal, zorg voor een routine waarbij (een oefenswing en) een slag niet langer duurt dan 30 seconden.

Provisionele bal. Speel een provisionele bal als je bal misschien verloren is. 

Vooruitdenken. Zet je tas aan de goede kant van de green zodat je na het uitholen snel naar de volgende tee kunt lopen. 

Aansluiten. Hou aansluiting met de groep voor je, de groep achter je is geen richtlijn. Als je toch een hole afstand verliest op de groep voor je, laat dan de spelers achter je door. Maak met een gebaar duidelijk dat de groep achter je mag slaan.

Meekijken. Kijk altijd mee als je medespelers slaan, dat scheelt een hoop tijd bij het zoeken.

Eerst de green verlaten. Noteer scores pas op de volgende tee.

Volg de borden. Volg richtingaanwijzers in de baan.

Geen afleiding. Zet je telefoon op stil en beantwoord berichten na de ronde. Dat is beter voor je concentratie en je spel en je veroorzaakt geen oponthoud. Je mag bij naderend onweer wel een weer-app raadplegen.

Wees klaar voor je putt. Lees de green al terwijl je de green nadert, van een afstand kun je vaak goed zien hoe de hellingen lopen. Lees je lijn nauwkeuriger terwijl anderen putten. Hiermee bespaar je tijd.

Vlagprocedure. Als alle ballen op de green liggen moet de persoon die het dichtst bij de hole ligt de vlag bewaken of verwijderen. De speler die het eerst uitholet, zet na afloop de vlag terug in de hole.

Veiligheid

Wacht met slaan. Wacht met slaan totdat andere spelers buiten bereik zijn. 

Fore! Als een bal de verkeerde kant op gaat, roep altijd hard ‘fore’. Ook als je niet kunt zien of er spelers zijn op de plek waar je bal naartoe vliegt. Schreeuw hard! Je krijgt heel veel spijt als je geen 'fore' hebt geschreeuwd en jouw bal een andere speler raakt. Golfballen die afdwalen zijn gevaarlijk: ze zijn hard en vliegen snel. In het KLM Open van 2014 werd Fabrizio Zanotti getroffen door een bal van een medespeler. Hij verloor zijn bewustzijn en moest met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht worden. 

Veilig staan. Ga op een veilige plek staan als iemand anders slaat. Een gevorderde speler die met een beginner speelt, moet niet te ver vooruit lopen.

Voorrangsregels. Greenkeepers hebben altijd voorrang, wacht op een teken dat je mag slaan.

Oefenswings. Maak geen oefenswing in de richting van iemand anders. Het gebeurt wel eens dat een clubhoofd losschiet of dat er plaggen of kiezelsteentjes richting een andere speler vliegen ...

Zorg voor de baan

Pitchfork mee. Neem een pitchfork mee en repareer pitchmarks. Kun je jouw pitchmark niet vinden, repareer dan een andere. Een meteen gereopareerde pitchmark herstelt heel snel, een niet gerepareerde pitchmark herstelt niet of heel laat. In het kuiltje zamelt zich vuil op en dat leidt tot meer schimmels op de greens.

Eerst je pitchmark, dan de rest. Maak er een gewoonte van om allereerst je pitchmark te repareren voordat je andere handelingen uitvoert op de green. Als het een gewoonte is geworden, vergeet je het niet meer. Op weg naar je pitchmark kun je de green lezen. 

Divots terugleggen. Leg plaggen terug, ook op de afslagplaats, en stamp ze een beetje aan met je voeten. 

Harken. Hark de bunker aan. (Doe het met enige zorg, bedenk hoe je de bunker zelf zou willen aantreffen.)

Trolleys ver van de green. Loop niet met golfkarren op de voorgreen of tussen de green en bunkers, die gebieden moeten schadevrij blijven omdat er heel veel van gespeeld wordt.

Oefenswings. Sla geen plaggen met een oefenswing.

Sociaal gedrag

Even stil staan. Wees stil en beweeg niet wanneer een andere speler slaat. Zet je telefoon uit of op trillen.

Op de green. Ga niet op iemands puttinglijn staan en houd rekening met je schaduw. Blijf bij de green tot iedereen heeft uitgeholed. 

Meekijken. Kijk mee als een ander slaat, je vindt dan eerder een bal. Help elkaar met zoeken. 

Handschudden. Geef elkaar een hand aan het eind van de ronde.

Regelexamen

In het golfregelexamen gaan maar liefst tien van de 30 vragen over etiquette. Lees ook: Etiquette voor gevorderden: een top 5 van ongeschreven regels.

NGF-agronoom Niels Dokkuma over zorg voor de gofbaan:


Ga naar de hoofdpagina Golfregels en handicap.

  • Auteur Redactie GOLF.NL