Nieuws

'Wat moet ik doen als mijn bal duidelijk in tijdelijk water komt en vervolgens onvindbaar is?'

In de rubriek 'Stel je regelvraag' geven we antwoord op vragen over de golfregels en het handicapsysteem. In deze aflevering gaat het over het ontwijken van een verboden speelzone, het aanpassen van plaatselijke regels en een bal verliezen in tijdelijk water.
Beeld: Getty Images

Beeld: Getty Images

Richard: "Ik mag mijn bal niet uit een milieugebied of biotoop spelen en moet dus droppen. Ik ben benieuwd of de grens van die hindernis recht omhoog en omlaag loopt. Mag ik met mijn backswing over de grens van het gebied gaan zonder bijvoorbeeld takken of riet te raken?"

Je moet een verboden speelzone ontwijken als je bal erin ligt of als de verboden speelzone een belemmering vormt voor stand of swing (Regel 2.4). Als je met je swing niets binnen de grens van de verboden speelzone raakt, is er geen belemmering door de verboden speelzone en mag je de bal spelen. Omdat de verboden speelzone in een dergelijke situatie geen belemmering vormt, mag je deze ook niet zonder straf ontwijken.

Dus wanneer je uitsluitend met de club door de denkbeeldige grens van de verboden speelzone gaat, zonder iets binnen de verboden speelzone te raken, is de bal spelen toegestaan.

Frans: "Hoe wordt een bal in de bunker én in een konijnenhol, die doorloopt tot net onder de fairway, volgens de regels gespeeld? De halve bal lag buiten de bunker 'op' de fairway.

Wanneer een bal in meer dan één gebied van de baan ligt, geldt Regel 2.2c. Wanneer de bal zowel in het algemeen gebied als in de bunker ligt dan ligt de bal in de bunker. Als de bal in de bunker ligt, mag de speler het konijnenhol zonder straf ontwijken. Dit kan zonder strafslag binnen de bunker door vanaf het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering binnen één clublengte, maar niet dichter bij de hole, een bal te droppen. Ook mag met één strafslag in een rechte lijn naar achteren buiten de bunker worden gedropt. Dit staat in Regel 16.1c.

Als de bal volledig buiten de grenzen van de bunker ligt, dan ligt deze in het algemeen gebied. Er mag dan zonder straf worden gedropt binnen één clublengte maar niet dichter bij de hole vanaf het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering in het algemeen gebied. Dit is waarschijnlijk recht boven het punt waar de bal op dat moment in het konijnenhol ligt.

Regel bij bal in hindernis

Johan: "Ik heb een paar keer meegemaakt dat een medespeler, nadat hij/zij de bal met een stevige hoek of slice in lateraal water sloeg, de nieuwe bal in het spel brengt bij het vraagteken op de afbeelding. Zet ik daar terecht een vraagteken bij?"

De grens van de hindernis loopt loodrecht omhoog en omlaag. Het gaat er dan om waar de bal het laatst de grens van de rode hindernis heeft gekruist. Als de kromme lijn de balvlucht aangeeft, dan heeft je medespeler volgens Regel 17.1d(3) het juiste referentiepunt (het vraagteken) gebruikt/ De bal mag worden gedropt in de dropzone die twee clublengten groot is en niet dichter bij de hole is dan het vraagteken.

Als de bal voor het laatst de grens van de hindernis bij Y heeft gekruist, zal de speler daar op dezelfde manier zijwaarts mogen droppen.

Bas: "Bij de Hattemse zijn paden onderdeel van de baan. Al een paar jaar worden de Nederlandse kampioenschappen 65+ gehouden en de NGF past voor die wedstrijden de plaatselijke regels aan. De paden zijn van een dergelijk materiaal dat je je ijzers er gewoon op stuk slaat. Wie bepaalt nu deze regels?"

Voor een NGF-wedstrijd (zoals NK 65+) bepaalt de NGF de plaatselijke regels voor die betreffende wedstrijd, omdat de commissie die de wedstrijd organiseert deze bevoegdheid heeft. Daarnaast maakt de wedstrijdcommissie van de NGF voor elke wedstrijd, zoals het NK 65+, ook nog baangerelateerde Plaatselijke Regels. Deze kunnen afwijken van de Plaatselijke Regels die de club zelf hanteert.

Op een club worden de vaste plaatselijke regels bepaald door de regelcommissie, waarbij men overleg zal hebben met de baancommissie en wedstrijdcommissie. Voor tijdelijke plaatselijke regels, zoals voor bunkers die onder water staan of een plaatselijke regel voor schade door kraaien op de fairway in de baan, zullen dezelfde commissies hier een beslissing over nemen.

Voor wedstrijden ligt de bevoegdheid bij de wedstrijdcommissie die meestal hiervoor ook met de regelcommissie en baancommissie overleg voert.

Ger: "Ik sloeg een bal en deze kwam duidelijk zichtbaar 150 meter verder in tijdelijk water terecht. Daar aangekomen was de bal onvindbaar en aangenomen werd dat de bal diep weg is verzonken in het water of modder. Ik heb toen voorgesteld, net als bij een hindernis, dit tijdelijk water te ontwijken door een nieuwe bal te droppen. Was dit juist?" 

Je geeft aan dat jouw bal duidelijk in tijdelijk water terecht is gekomen en vervolgens onvindbaar is. Je mag dan Regel 16.1e toepassen. Dit betekent dat je bij benadering het punt vaststelt waar de bal het laatst de grens van het tijdelijk water heeft gekruist. Dit punt wordt beschouwd als de plek van de bal voor het vaststellen van het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering (dit moet in hetzelfde gebied zijn).

Je mag dan zonder straf een andere bal droppen in de dropzone. Tijdelijk water ontwijken volgens de hindernisregel (Regel 17.1), is uiteraard niet toegestaan.

In deze aflevering zijn de vragen beantwoord door Walter Haandrikman (voorzitter van de Regel- en Handicapcommissie van de NGF), Marjon Thijssen (NGF Regels en Handicap), Wouter Quispel (NGF Referee) en Robert Hage (NGF Regels en Handicap). Er komen veel regelvragen binnen. Vragen die nu niet beantwoord zijn, behandelen we in een van de volgende afleveringen van deze rubriek.

Heb je ook een regelvraag?

GOLF.NL beantwoordt jouw regelvragen. Heb je een vraag? Stuur een mail naar regelvraag@golf.nl of een bericht via social media (Twitter, Facebook, Instagram). Stuur als het kan ook een foto mee van de regelsituatie!
Lees meer over
Golfregels