Nieuws

'Krijg ik altijd relief van een molshoop?'

In de rubriek 'Stel je regelvraag' geven we antwoord op vragen over de golfregels. In deze aflevering leggen we uit wanneer je een vrije drop krijgt van een molshoop en geven we antwoord op de veelgestelde vraag of je op ieder moment van bal mag wisselen.

Vanessa: "Ik sloeg mijn bal net naast de fairway in een gebied met platgereden stukjes zanderige aarde (zie foto hieronder). Ik wist niet of ik recht had op een vrije drop. Later begreep ik van iemand dat het platgereden molshopen waren en dat ik recht had op relief. Klopt dat?"

Het gaat erom of het zand nog als molshoop herkenbaar is. Als dat zo is, dan mag je regel 16 toepassen en anders niet. Dit geldt voor alle gaten gegraven door dieren. Je kan niet een beroep doen op regel 16 als er een stuk (platgereden) zand op of naast de fairway ligt.

Molshoop regels

Wim: "In de baan staat een aantal struiken. Om te voorkomen dat golfers tussen de struiken doorlopen zijn er paaltjes met ijzerdraad tussen de struiken gezet. Mijn bal komt precies onder deze ijzerdraad terecht. Ik word dus in mijn stand en swing belemmerd door deze ijzerdraad. Krijg ik nu een vrije drop?"

Je mag hier het ijzerdraad ontwijken volgens regel 16, want je hebt met je swing last van het ijzerdraad.

Let op 1: Het dichtstbijzijnde punt (referentiepunt) waar je met stand en swing geen last meer hebt van het ijzerdraad ligt kan ook verder in de struiken liggen. Je hebt immers geen recht op een normale swing. Vanaf het referentiepunt mag je binnen één clublengte droppen niet dichter bij de hole.

Let op 2: Regel 16 bepaalt dat ontwijken niet is toegestaan wanneer het duidelijk onredelijk is de bal te spelen. Hiervan kan sprake zijn wanneer het spelen van de bal zoals hij ligt onredelijk is vanwege iets anders dan een abnormale baanomstandigheid (bijvoorbeeld wanneer een speler op een vast obstakel staat, maar geen slag kan doen. door de ligging van een bal in een struik).

Guus: "Hoe wordt het onderscheid gemaakt wat wel tot een pad behoort en wat niet? Het is eenvoudig wanneer er sprake is van een klinkerpad of asfalt. Louter gras is geen pad. Echter wat te doen bij een soort karrespoor met deels gras en her en der steentjes?"

In de golfregels wordt in de definitie van obstakel gesproken van kunstmatig verharde wegen en paden (de zogenaamde vaste obstakels). Dat zijn meestal paden die met houtsnippers, gravel, steentjes e.d. zijn verhard. Soms is de grens van het pad lastig te bepalen. Het is dan zaak dat de club en/of baan de grens van een pad duidelijk vastlegt/markeert zodat er geen verwarring kan ontstaan over het al dan niet mogen ontwijken van een pad.

Als er twijfel is of er sprake is van een verhard pad, dan heb je de mogelijkheid om in strokeplay twee ballen te spelen volgens regel 20.2e. Als speler moet je dan voor je de volgende slag doet besluiten twee ballen te spelen en je houdt de score van elke bal bij inclusief gemaakte strafslagen. Je moet ook van tevoren kiezen welke bal zal tellen en kenbaar maken aan je marker dat je met twee ballen verder wil spelen. Maak ook even een foto met je mobiel van de situatie zodat je die na je ronde aan de commissie kan voorleggen voor een beslissing welke bal telt. De eerste bal speel je zoals deze ligt en de tweede bal speel je nadat je het pad zonder straf hebt ontweken. Voor het inleveren van jouw score meld je aan de commissie dat je met twee ballen hebt gespeeld op een bepaalde hole. De commissie zal vervolgens bepalen welke score telt.

Golfbal op pad

Pieter: "Mag ik per hole mijn bal wisselen? Dus bijvoorbeeld op een lange hole een bal spelen die extra afstand geeft en op een par 3 juist een bal met veel extra stop? Of moet je altijd hetzelfde type bal spelen als waarmee je de dag begint?"

Je mag per hole een andere bal gebruiken (zie regel 6.3a). Het is wel handig als je dit even aan je medespeler meldt, dan weten jullie allebei met welke bal je speelt en het is makkelijker bij het identificeren van je bal. Een speler mag een bal wel vervangen, als deze bijvoorbeeld buiten de baan is gegaan, verloren is, onspeelbaar is, in een hindernis ligt (tenzij hij de bal wil spelen zoals deze ligt) of bij het ontwijken van een abnormale baanomstandigheid (bijvoorbeeld GUR).

Anders dan voor amateurgolfers geldt op de tour voor professionals de one-ball rule. Deze houdt in dat een speler tijdens de ronde moet spelen met een bal van hetzelfde merk en model als waarmee hij de ronde is gestart. Ook als hij een bal mag vervangen mag dit alleen een bal van hetzelfde merk zijn.

In deze aflevering zijn de vragen beantwoord door Robert Hage (NGF Regels en Handicap). Er komen veel regelvragen binnen. Vragen die nu niet beantwoord zijn, behandelen we in een van de volgende afleveringen van deze rubriek.

Lees ook de vorige aflevering: 'Moet ik snellere flights altijd doorlaten?'

Heb je ook een regelvraag?

GOLF.NL beantwoordt jouw regelvragen. Heb je een vraag? Stuur een mail naar regelvraag@golf.nl of een bericht via social media (Twitter, Facebook, Instagram). Stuur als het kan ook een foto mee van de regelsituatie!
Lees meer over
Golfregels