Nieuws

'Mag je takken wegduwen?'

In de rubriek 'Stel je regelvraag' geven we antwoord op vragen over de golfregels. In deze aflevering vertellen we onder meer wat de regels zeggen als je last hebt van takken of van tijdelijk water op de green.

Jolijn: "Onze damescommissie krijgt geregeld de vraag wat je wel en niet mag doen wanneer je bal onder een struik of boom met laaghangende takken terecht is gekomen. Het is moeilijk om een goed antwoord te geven. Mag je in de struik/boom gaan staan? Mag je de takken wegduwen?"

Het gaat om het correct innemen van je stand. Dit mag je doen door redelijke handelingen te verrichten om bij de bal te komen en een stand in te nemen. Een speler heeft hierbij geen recht op een normale stand en om bij de bal te komen moet hij of zij de minst verstorende handelswijze toepassen in die situatie (zie regel 8.1b). Wat mag bijvoorbeeld niet?

  • Opzettelijk bewegen, buigen of breken van takken met je hand, knie of lichaam om een vrije backswing of slag te kunnen doen;
  • buigen van een tak die in de weg zit bij het innemen van je stand terwijl je je stand ook had kunnen innemen zonder de tak te buigen;
  • een tak achter een ander tak duwen zodat je er met je slag of stand geen last van hebt.

Wat mag bijvoorbeeld wel bij het correct innemen van je stand?

  • Je achterwaarts in een tak of struik bewegen om je stand in te kunnen nemen. (Dit mag alleen als dit de enige manier is om je stand in te nemen. Als er een andere manier is om je stand in te nemen, dan is dit niet toegestaan.)

Pieter: "In de competitie ging mijn tegenstander flink staan proefswingen onder een boom waar zijn bal lag, waarbij zijn club de takken vol raakt. Ik wees hem erop dat dit niet mag en dat als er een blaadje of takje van de boom valt, dat hij dan de hole verliest. Mijn tegenstander kijkt me aan of ik gek ben, verandert zijn stand, slaat een mislukt schot, verliest de hole en de partij. Hij vond het onsportief, weigerde me de hand te schudden, terwijl ik eigenlijk wilde voorkomen dat ik zou winnen omdat hij een regel overtrad!"

De speler mag een oefenswing maken, zolang hij daarbij maar niet de ruimte voor zijn voorgenomen swing, zijn stand of de ligging van de bal verbetert. Of hiervan sprake was, is moeilijk uit de vraag op te maken. Het is sportief om een tegenstander te behoeden voor het overtreden van een regel. 

Marc: "Als mijn bal na de afslag op de green landt in een plas water, welke regel geldt dan?"

Regel 16.1d is dan van toepassing: je mag de plas ontwijken zonder straf. Je doet dit door een bal te plaatsen op de plek van het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering. Oftewel het punt waarbij je bal niet meer in het water ligt, jij niet in die plas staat en ook niet met je speellijn last van hebt van de plas. Als dit punt buiten de green blijkt te liggen in het algemeen gebied, moet je daar een bal plaatsen. 

regels golf plas op green

De afbeelding hierboven gaat uit van een linkshandige speler. Wanneer een bal op de green ligt en er sprake is van een belemmering door een abnormale baanomstandigheid, mag de speler die belemmering zonder straf ontwijken door een bal te plaatsen op het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering. Dit dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering moet op de green of in het algemene gebied zijn.

Dirk: "Ik las dat veel spelers alleen maar goede scores inleveren en dat dit de PCC beïnvloedt. Ik merk het zelf ook als ik een score invoer en de volgende dag kijk wat het uiteindelijk geworden is. Ik las ook dat de marker een rol speelt, maar ik begrijp niet goed wat bedoeld wordt. Ik vul mijn kaart in via de app GOLF.NL en geef mijn marker op. Zolang mijn medespelers niet hun kaart invoeren, kan ik deze als marker ook niet controleren en goedkeuren. Welke rol heb ik dan nog meer behalve te vragen of zij hun kaart willen invoeren? Je wilt ook geen stennis maken, want de volgende keer speel je weer met hen."

De handicapregels schrijven voor dat een speler voor de start van een ronde aangeeft dat hij of zij een qualifying score wil inleveren, zodat de marker vanaf het begin weet dat hij/zij de scores van de speler moet noteren. In de praktijk komt het voor dat spelers niet voor de start van een ronde aangeven dat zij een qualifying ronde gaan spelen, maar dat zij na een goede ronde toch een qualifying score invoeren. Ze vragen dan achteraf aan een medespeler om hun 'marker' te zijn en hun kaart te ondertekenen (hun score goed te keuren). In dit geval zou de medespeler de kaart niet moeten ondertekenen, omdat de speler niet voor de start van de ronde heeft aangegeven dat hij/zij een qualifying score wilde inleveren en omdat de medespeler niet vanaf de start van de ronde de score heeft kunnen noteren.
Als een medespeler vooraf aangeeft dat hij of zij qualifying gaat spelen, dan dient deze medespeler de score in te voeren. Als de marker later ontdekt dat dit niet gebeurd is, dan kan de marker de medespeler daarop aanspreken. Als het vaker gebeurt, dan kan de marker ervoor kiezen om de handicapcommissie op te hoogte te brengen dat er een qualifying ronde is gespeeld maar dat de score niet door de speler is ingevoerd. De handicapcommissie kan dan een zogenaamde penalty score toevoegen aan de handicapgeschiedenis van de speler om wie het gaat.

In deze aflevering zijn de vragen beantwoord door Walter Haandrikman (voorzitter van de Regel- en Handicapcommissie van de NGF) en Robert Hage (NGF Regels en Handicap). Er komen veel regelvragen binnen. Vragen die nu niet beantwoord zijn, behandelen we in een van de volgende afleveringen van deze rubriek. 

Heb je ook een regelvraag?

GOLF.NL beantwoordt jouw regelvragen. Heb je een vraag? Stuur een mail naar redactie@golf.nl of een bericht via social media (Twitter, Facebook, Instagram). Stuur als het kan ook een foto mee van de regelsituatie!

Lees ook de vorige aflevering: Wat mag je doen als je bal in een bandenspoor ligt?

Lees meer over
Golfregels